TOKMAK KÖYÜ 45 NOLU PARSELASYON PLANI

Geri

TOKMAK KÖYÜ 45 NOLU PARSELASYON PLANI

 

Yalova İli, Altınova İlçesi, Tokmak Köyü, 3194 sayılı İmar Kanunu’nun 18. Maddesi gereği hazırlanan 45 no’lu düzenleme bölgesinin parselasyon planı

 

Yalova İli Altınova İlçesi, Tokmak Köyü, 131 Ada, 1, 2 ve 3 parsellerin bulunduğu bölgeyi kapsayan alanda, Belediye Encümeninin 26.10.2022 tarih ve 2022/269 sayı ile yapılması kararı alınan 3194 sayılı İmar Kanunu’nun 18. Maddesi gereği hazırlanan 45 no’lu düzenleme bölgesinin parselasyon planı ve askı cetvellerinin 3194 sayılı İmar Kanunu’nun 18.maddesi uygulaması (Şuyulandırma) işi Belde Harita Ltd. Şti.’ne hazırlatılmış olup, Şirketin hazırladığı düzenlemeye ilişkin D.O.P.O hesapları, parselasyon planı ve dağıtım cetvelleri incelenmiş, incelenen cetvellerin ve D.O.P.O = 0. 1564476 oranıyla hesaplanan parselasyon planları ve dağıtım cetvelleri uygun görülmüş olup, Belediye Encümeni’nin 02.11.2022 tarih ve 2022/271 sayılı kararı ile hazırlanan parselasyon planı ve askı cetvelleri 3194 sayılı İmar Kanununun 8/b maddesine istinaden 20.03.2023 Pazartesi gününden 20.04.2023 Perşembe gününe kadar 1 ay (30 gün) süre ile Belediye İmar ve Şehircilik Müdürlüğünde askıya çıkartılmıştır. Sayın Halkımıza duyurulur. 20.03.2023