CUMHURİYET MAHALLESİ 43 NOLU PARSELASYON PLANI

Geri

CUMHURİYET MAHALLESİ 43 NOLU PARSELASYON PLANI

Yalova İli, Altınova İlçesi, Cumhuriyet Mahallesi, 3194 sayılı İmar Kanunu’nun 18. Maddesi gereği hazırlanan 43 no’lu düzenleme bölgesinin parselasyon planı

 

Yalova İli, Altınova İlçesi, Cumhuriyet Mahallesi, Bursa 2. İdare Mahkemesi’nin 11.11.2020 tarih ve 2020/552 Esas No’lu ve 2020/939 Karar no ile dava konusu işlemleri iptal edilmesi nedeniyle, Cumhuriyet Mahallesi, 491 Ada, 26, 33 ve 34 Parsel, 492 Ada, 1, 2, 3, 4, 5, 6 ve 7 Parsel, 493 Ada, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 ve 12 Parsel, 494 Ada, 1, 2, 3, 4 ve 5 Parsel, 495 Ada, 1, 2, 3 ve 4 Parselleri içeren bölgede, Belediye Encümeninin 18.10.2023 tarih ve 2023/171 sayı ile yapılması kararı alınan 3194 sayılı İmar Kanunu’nun 18. Maddesi gereği hazırlanan 43 no’lu düzenleme bölgesinin parselasyon planı ve askı cetvellerinin 3194 sayılı İmar Kanunu’nun 18.maddesi uygulaması (Şuyulandırma) işi Belde Harita Ltd. Şti.’ne hazırlatılmış olup, Şirketin hazırladığı düzenlemeye ilişkin D.O.P.O hesapları, parselasyon planı ve dağıtım cetvelleri incelenmiş, incelenen cetvellerin ve D.O.P.O = 0.3351783 oranıyla hesaplanan parselasyon planları ve dağıtım cetvelleri uygun görülmüş olup, Belediye Encümeni’nin 01.11.2023 tarih ve 2023/177 sayılı kararı ile hazırlanan parselasyon planı ve askı cetvelleri 3194 sayılı İmar Kanununun 8/b maddesine istinaden 08.11.2023 Çarşamba gününden 08.12.2023 Cuma gününe kadar 1 ay (30 gün) süre Belediye İmar ve Şehircilik Müdürlüğünde askıya çıkartılmıştır. Sayın Halkımıza duyurulur. 08.11.2023