ÇAVUŞÇİFTLİĞİ KÖYÜ 47 NOLU PARSELASYON PLANI

Geri

ÇAVUŞÇİFTLİĞİ KÖYÜ 47 NOLU PARSELASYON PLANI

Yalova İli Altınova İlçesi, Çavuşçiftliği Köyü, 362 Ada, 12, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 27, 28, 29, 31, 32, 35, 36, 37, 38 parselleri ve 363 Ada 1 parselin bulunduğu bölgeyi kapsayan alanda, Belediye Encümeninin 22.11.2023 tarih ve 2023/194 sayı ile yapılması kararı alınan 3194 sayılı İmar Kanunu’nun 18. Maddesi gereği hazırlanan 47 no’lu düzenleme bölgesinin parselasyon planı ve askı cetvellerinin 3194 sayılı İmar Kanunu’nun 18.maddesi uygulaması (Şuyulandırma) işi Belde Harita Ltd. Şti.’ne hazırlatılmış olup, Şirketin hazırladığı düzenlemeye ilişkin D.O.P.O hesapları, parselasyon planı ve dağıtım cetvelleri incelenmiş, incelenen cetvellerin ve D.O.P.O = 0.2780821 oranıyla hesaplanan parselasyon planları ve dağıtım cetvelleri uygun görülmüş olup, Belediye Encümeni’nin 06.12.2023 tarih ve 2023/204 sayılı kararı ile hazırlanan parselasyon planı ve askı cetvelleri 3194 sayılı İmar Kanununun 8/b maddesine istinaden 21.12.2023 Perşembe gününden 22.01.2024 Pazartesi gününe kadar 1 ay (30 gün) süre ile Belediye İmar ve Şehircilik Müdürlüğünde askıya çıkartılmıştır. Sayın Halkımıza duyurulur. 21.12.2023