ÇAVUŞÇİFTLİĞİ KÖYÜ 46 NOLU PARSELASYON PLANI

Geri

ÇAVUŞÇİFTLİĞİ KÖYÜ 46 NOLU PARSELASYON PLANI

Yalova İli Altınova İlçesi, , Çavuşçiftliği Köyü, 321 Ada, 25, 29, 31, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54 ve 55 parsellerin bulunduğu bölgeyi kapsayan alanda, Belediye Encümeninin 22.11.2023 tarih ve 2023/193 sayı ile yapılması kararı alınan 3194 sayılı İmar Kanunu’nun 18. Maddesi gereği hazırlanan 46 no’lu düzenleme bölgesinin parselasyon planı ve askı cetvellerinin 3194 sayılı İmar Kanunu’nun 18.maddesi uygulaması (Şuyulandırma) işi Belde Harita Ltd. Şti.’ne hazırlatılmış olup, Şirketin hazırladığı düzenlemeye ilişkin D.O.P.O hesapları, parselasyon planı ve dağıtım cetvelleri incelenmiş, incelenen cetvellerin ve D.O.P.O = 0.2365373 oranıyla hesaplanan parselasyon planları ve dağıtım cetvelleri uygun görülmüş olup, Belediye Encümeni’nin 06.12.2023 tarih ve 2023/203 sayılı kararı ile hazırlanan parselasyon planı ve askı cetvelleri 3194 sayılı İmar Kanununun 8/b maddesine istinaden 08.12.2023 Cuma gününden 08.01.2024 Pazartesi gününe kadar 1 ay (30 gün) süre ile Belediye İmar ve Şehircilik Müdürlüğünde askıya çıkartılmıştır. Sayın Halkımıza duyurulur. 08.12.2023