İmar ve Şehircilik Müdürlüğü

Geri

Müdürlük Bilgisi

M.Burak ÖZGÖL

Müdür

Yapı Kullanma İzin Belgesi için Gerekli Evraklar

1.Yapı Kullanma izin Belgesi (İSKÂN) Başvuru Dilekçesi

2.Dilekçe ekinde Durum Haritası (Harita Mühendisince Hazırlanacak)

3.SGK ilişik Kesme Belgesi (Belediyece Üst yazı yazılacak)

4.Vergi ilişik Kesme Belgesi (Belediyece Üst yazı yazılacak)

5.Yapı denetim veya  Fenni Mesul İş bitim belgeleri 

6.Binanın Mimari Projeye Uıgunluşu Kontrol Edilecek. (Balkon, Merdiven Korkulukları Dış Sıva ve Dış Cephe Boıası, Camı, Çevreler vs.)

7.Belediye Veznesine yapı Kullanma izin Belgesi yatırıldığına dair Makbuz
 
 
Yapı Denetim Kapsamındaki İnşaatlar

 1. Dilekçe
 2. Tapu Fotokopisi (son 6 aylık)
 3. Kimlik Fotokopisi
 4. İmar Durumu
 5. Zemin Etüdü (Parsel Bazında)
 6. Projeler (Mimari ,statik ,elektrik  ve mekanik tesisatlar )
 7. Projelerin 300 dpi sıkıştırılmış TIFF formatında hazırlanmış CD’si
 8. Mimari ve Statik Projelerin DWG CD’si
 9. Yapı Denetim Kuruluşu evrakları (Yapı Denetimsiz işlerde fenni mesul taahhütnameleri )
 10. Mütehhit Evrakları ( Ticaret Odası Faaliyet Belgesi, Vergi Kaydı, İmza sirküsü, Kimlik fotokopisi, Yambis sorgulama no Ticari sicil gazetesi) ve Sözleşmesi
 11. Şantiye Şefi Evrakları (Nüfüs Cüzdan fotokopisi, imza sirküsü, diploma fotokopisi, ikametgahı, şantiye şefi taahhütnamesi,  )  ve Sözleşmesi
 12. Proje müellifleri taahütnameleri
 13. Yapı Denetim 1. Taksidi dekontu
 14. Tahsilat Makbuzu
 15. Taahhütname (İş Sağlığı ve Güvenliği )                  PS.03.13.FR.02
 16. Taahhütname ( SGK )                                           PS.03.13.FR.01
 17. Tahsilat Servisi                                                     PS.12.01.FR.01
 18. Tabela

 

Yapı Denetim Kapsamında Olmayan İnşaatlar

1.İnşaat Ruhsatı Dilekçesi

2.Mimari Proje Beş (5)Takım

3.Statik Proje Beş (5)Takım

4.Sıhhi Tesisat Projesi Beş (5)Takım

5.Elektrik Projesi Beş (5)Takım

6.Zemin Etüdü

7.Fenni Mesul Taahhütnameleri
 
 
İmar Durumu Almak için Gerekli Belgeler

1- İmar durum Dilekçesi
2- Tapu Fotokopisi(son 6 aylık)
3- Aplikasyon Krokisi
4- Plankote
 
 
Mühendis Kaydı için Gerekli Evraklar

1- Nüfus Cüzdanı Fotokopisi
2- İkametgah Belgesi
3- Diploma Sureti
4- Oda Suret Belgesi
5- Büro Tescil Belgesi
6- Vergi Levhası Fotokopisi
7- İmza Sirküleri
8- 1 Adet Fotograf
9- Yıllık Kayıt Ücreti Dekontu
 
 
Müteahhit Kaydı için gereken evraklar

1- Nüfus Cüzdanı Fotokopisi
2- İmza Sirküsü
3- Gazete İlanı
4- Vergi Levhası Fotokopisi
5- Ticaret Odası Faaliyet Belgesi
Diğer Müdürlükler