Altınova Belediyesi

Hersek Lagünü

28 Aralık 2015


HERSEK LAGÜNÜ, KUŞ CENNETİ

Hersek Lagünü, Marmara Denizi güney kıyılarında, az sayıdaki lagün(deniz gölü) sisteminden biridir. Yalova ili Altınova İlçesi sınırları içerisinde bulunan lagünün yüzey alanı 152 hektardır.

Hersek Lagünü’nün de yer aldığı Altınova İlçesi, Yalakdere’nin taşıdığı alüvyonların Marmara Denizi’ni doldurmasıyla oluşmuştur.

Lagün, Marmara Denizi’nden ince bir kıyı şeridiyle ayrılmaktadır.

Günümüzde lagüne su girişi fırtınalı havalarda kıyı şeridinden göle taşan deniz suları, göl yüzeyine düşen yağışlar ile lagünün güneyindeki arazilerin boşaltma suları ve yüzeysel akışlarla olmaktadır.

Gölün ortalama derinliğinin 50-60 cm. en derin noktasının 90 cm. olduğu tespit edilmiştir.

Hersek Lagünü başta su kuşları olmak üzere pek çok türün barınma, beslenme ve üreme alanı olarak büyük önem taşır. Gölün kışın donmaması nedeniyle özellikle sert geçen yıllarda göl yüzeyinin tamamında başta ördekler olmak üzere pek çok kuş türünü görmek mümkündür.

Alan her ilk ve sonbahar döneminde Avrupa ve Afrika kıtaları arasındaki yüz binlerce  kuşun geçtiği göç yolu üzerinde bulunmaktadır. Bu nedenle göç kuşları için beslenme ve dinlenme alanı olarak önemli bir konumdadır. Yine kış aylarında kuzeyden gelen su kuşları için önemli bir beslenme alanıdır.
Hersek Lagünü yaz aylarında üreme için gelen yaz göçmenleri için de uygun bir yaşam alanı sunmaktadır. Alanda özellikle denizle göl arasındaki kıyı şeridinde koloni halinde üreyen önemli kuş türleri bulunmaktadır. Bunlar Kara gagalı sumru, Sumru, Akdeniz martısı, Poyrazkuşu, Küçük Halkalı Cılıbıt ve Gümüş martıdır. Karagagalı sumru alanda üreyen en az 20 çiftlik popülasyonu ile Hersek Lagünü’ne önemli kuş alanı (ÖKA) özelliğini kazandırmaktadır. Bu tür ülkemizde Gediz Deltası’ndan sonra sadece Hersek Lagünü’nde  üremektedir.

Alanda üreyen diğer bir tür de Uzunbacak’tır. Bu tür küçük bir alanda üreyen 25 çift ile lagüne önem katmaktadır.

Yaz döneminde Lagün çevresinde sulak alan kenarındaki maki ve karışık orman içerisinde birçok yerli ve göçmen kuş türü de üreme ve barınma olanağı bulmaktadır.

 Hersek Lagünü kış mevsiminde barındırdığı Flamingo sayısı ile de Marmara bölgesinde önemli bir konuma sahiptir. Alanda 2013-2014 kışında 1000 bireyi aşkın Flamingo sayılmıştır.

Yine kış ve bahar aylarında gözlenen 6 birey Pufla ördeği ülkemiz için önemli sayıdır.

İncegagalı Martı da kış ve bahar aylarında alanı yüksek sayılarda kullanan bir martı türüdür.

Alanda yapılan kış ortası su kuşu sayımlarıyla (KOSKS) ve diğer gözlemlerle toplam 206 tür tespit edilmiştir. Bu sayı, alan olarak küçük olmasına rağmen Hersek Lagünü’nü Ülkemizdeki sulak alanlar arasında ön sıralara taşımaktadır.


Kuş Gözlem Alanları

Kuş Türleri


Ziyaretler


14 şubat 2016 pazar günü Hersek Lagünü'nün İstanbul'dan gelen konuklarımız, İstanbul Kuş Gözlem Topluluğu (İKGT) üyeleri, bu mevsimde başta flamingolar olmak üzere çeşitli ördek ve diğer su kuşu popülasyonları ile dikkat çeken alanda kuş ve bitki gözlemi yaptılar. Alanda üreyen yaz göçmeni poyrazkuşunu (iki birey) bu mevsimde görmek günün sürprizi oldu. İKGT üyeleri alanla ilgili proje ve çalışmalardan haberdar olduklarını, ilgiyle takip ettiklerini, önümüzdeki zamanlarda tekrar gelmek istediklerini belirttiler.


Karasırtlı Martı
Ülkemiz için nadir martı türlerinden olan Karasırtlı martı Hersek Lagünü'nde gözlemlenmiş olup yeni bir tür olarak kayıtlara geçmiştir. Ayrıca on yıllardır bu bölgede görülmeyen tavuksular familyasından olan sülün, nisan 2016 da görülmüş, kayıtlara geçirilmiştir


Ak Pelikan, Hersek Lagünü'nde ilk kez gözlenmiştir

Uzun ve büyük gagası altındaki boğaz kesesi ile tanınan devasa su kuşlarından olan Ak Pelikan, Hersek Lagünü'nde ilk kez (mayıs 2016) gözlenmiştir. Yine aynı gün gölün batı kıyısında gözlenen gökkuzgun ile Hersek Lagünün toplam kuş türü  sayısı 190 a ulaşmıştır.


Hersek Gölü Aromatik  Tıbbi bitki bahçesi

4.11.2016  tarihinde Hersek Bölgesi göl kenarında yapılacak Aromatik  Tıbbi bitki bahçesi,Botanik Bahcesi, Biyo çeşitlilik bahçesi, Sucul Bitkiler bahçesi ile bunların satışı yapılabilmesi için yapılacak proje için,

-          Prof. Dr. Nermin ÖZHATAY (İstanbul  Üniversitesi Ecz. Fakultesi  Tıbbi Aromatik Bitkiler Anabilİm dalı  Emekli Öğretim Üyesi

-          Prof . Dr. Engin ÖZHATAY – Yeniyüzyıl  Üniversitesi  Ecz. Fakültesi

-          Dr. Kamil ERKEN  Atatürk Araştırma Ensitüsü

-          Fahrettin  YURTBAY ( Fotoğrafçı)

-          Bahadır DELEN   (TEMA  Temsilci Yrd.)

-          Nevzat  ALGAN (Yalova Orman Su İşl. Şb. Müd. )

Belediyemiz teknik Ekipleriyle ilgili yerde inceleme yapılarak yapılacak çalışmalar konusunda bilgi alış-verişinde bulunulmuştur.

DİĞER DUYURULAR