HERSEK MAHALLESİ 44 NOLU PARSELASYON PLANI 2. ASKI

Geri

HERSEK MAHALLESİ 44 NOLU PARSELASYON PLANI 2. ASKI

1 Kasım 2022

HERSEK MAHALLESİ 44 NOLU PARSELASYON PLANI 2. ASKI

 

 

Yalova İli, Altınova İlçesi, Hersek Mahallesi, 3194 sayılı İmar Kanunu’nun 18. Maddesi gereği hazırlanan 44 no’lu düzenleme bölgesinin parselasyon planı

 

 

Yalova İli, Altınova İlçesi, Hersek Mahallesi, 118/4, 122/57, 122/58, 122/59, 122/60, 122/61, 122/62, 122/63, 122/64, 122/65, 122/66, 122/67, 122/68, 122/69, 122/70, 122/71, 122/72, 122/73, 122/74, 122/75, 122/76, 122/77, 122/78, 122/79, 122/80, 122/81, 122/82, 122/83, 122/84, 122/85, 122/86, 122/87, 122/88, 122/89, 122/90, 122/91, 122/92, 122/93, 122/94, 122/95, 122/96, 122/97, 122/98, 122/99, 122/100, 122/101, 122/102, 122/103, 122/104, 122/105, 122/129, 122/130, 122/131, 122/132, Ada / Parsellerin bulunduğu bölgeyi kapsayan alanda, Belediye Encümeninin 03.08.2022 tarih ve 2022/216 sayı ile yapılması kararı alınan 3194 sayılı İmar Kanunu’nun 18. Maddesi gereği hazırlanan 44 no’lu düzenleme bölgesinin parselasyon planı ve askı cetvellerinin 3194 sayılı İmar Kanunu’nun 18.maddesi uygulaması (Şuyulandırma) işi Belde Harita Ltd. Şti.’ne hazırlatılmış olup, Şirketin hazırladığı düzenlemeye ilişkin D.O.P.O hesapları, parselasyon planı ve dağıtım cetvelleri incelenmiş, incelenen cetvellerin ve D.O.P.O = 0.3728330 oranıyla hesaplanan parselasyon planları ve dağıtım cetvelleri uygun görülmüş olup, Belediye Encümeni’nin 10.08.2022 tarih ve 2022/228 sayılı kararı ile hazırlanan parselasyon planı ve askı cetvelleri 3194 sayılı İmar Kanununun 8/b maddesine istinaden 19.08.2022 Cuma gününden 19.09.2022 Pazartesi gününe kadar 1 ay (30 gün) süre ile Belediye İmar ve Şehircilik Müdürlüğünde askıya çıkartılmıştır.

 

Ancak yapılan itirazlar ve talepler değerlendirilerek Belediye Encümeni’nin 28.09.2022 tarih ve 2022/255 sayılı kararına istinaden Parselasyon planı yeniden hazırlanarak 3194 sayılı İmar Kanununun 8/b maddesine istinaden 01.11.2022 Salı gününden 01.12.2022 Perşembe gününe kadar 1 ay (30 gün) süre ile tarafımızca Belediye İmar ve Şehircilik Müdürlüğünde tekrar askıya çıkartılmıştır.

 

Sayın Halkımıza duyurulur. 01.11.2022

DİĞER DUYURULAR