ÇAVUŞÇİFTLİĞİ KÖYÜ 37 NOLU PARSELASYON PLANI

ÇAVUŞÇİFTLİĞİ KÖYÜ 37 NOLU PARSELASYON PLANI

ÇAVUŞÇİFTLİĞİ KÖYÜ 37 NOLU PARSELASYON PLANI

 

 

Yalova İli, Altınova İlçesi, Çavuşçiftliği Köyü, 3194 sayılı İmar Kanunu’nun 18. Maddesi gereği hazırlanan 37 no’lu düzenleme bölgesinin parselasyon planı

 

 

Yalova İli, Altınova İlçesi, Çavuşçiftliği Köyü, Bursa 1. İdare Mahkemesi’nin 27.09.2021 tarih ve 2020/369 Esas No’lu ve 2021/737 Karar no ile dava konusu işlemleri iptal edilmesi nedeniyle, Çavuşçiftliği Köyü, 202/10, 202/11, 202/6, 202/7, 202/8, 202/9, 221/1, 221,2, 221/3, 221/4, 221/5, 221/6, 221/7, 221/8, 221/9, 222/1, 222/2, 223/1, 223/2, 223/3, 223/4, 223/5, 223/6, 223/7, 223/8, 223/9, 223/10, 224/1, 224/2, 224/3, 224/4, 224/5, 224/6, 225/1, 225/2, 225/3, 225/4, 226/1, 226/2, 226/3, 226/4, 226/5, 226/6, 226/7, 227/1, 227/2, 227/3, 227/4, 227/5, 227/6, 227/7, 227/8, 227/9, 227/10, 227/11, 227/12, 227/13, 227/14, 227/15, 227/16, 227/17, 227/18, 227/19, 228/1, 228/2, 228/3, 228/4, 228/5, 229/1, 229/2, 229/3, 229/4, 229/5, 229/6, 229/7, 229/8, 229/9, 229/10, 229/11, 229/12, 229/13, 229/14, 229/15, 230/1, 230/2, 230/3, 231/1, 232/1, 232/2, 232/3, 232/4, 232/5, 232/6, 232/7, 232/8, 232/9, 232/10, 232/11, 232/12, 232/13, 232/14, 232/15, 232/16, 232/17, 232/18, 233/2, 233/3, 233/4, 233/5, 233/6, 233/7, 233/8, 233/11, 233/12, 233/13, 233/14, 233/15, 233/16, 233/17, 233/18, 233/19, 233/20, 233/21, 233/22, 233/24, 233/25, 233/26, 234/12, 234/13, 234/14, 234/15, 234/16 234/17, 234/18, 234/19, 234/20, 234/21, 235/1, 235/2, 235/3, 235/4, 235/5, 235/6, 235/7, 235/8, 235/9, 236/1, 236/2, 237/1, 237/2, 237/3, 237/4, 237/5, 237/6, 237/7, 237/8, 237/9, 238/1, 239/1, 240/1, 240/2, 240/3, 241/1, 241/2, 241/3, 241/4, 241/5, 241/6, 241/7, 241/8, 241/9, 241/10, 242/4, 242/5, 242/6, 242/7, 243/1, 243/2, 243/3, 243/4, 243/5, 243/6, 243/7, 243/8, 243/9, 243/10, 243/11, 244/1, 244/2, 244/3, 245/1, 245/2, 245/3, 246/1, 246/2, 246/3, 246/4, 246/5, 246/6, 246/7, 247/1, 247/2, 247/3, 247/4, 247/5, 247/6, 248/1, 248/2, 248/3, 249/1, 249/3, 249/4, 249/5, 249/6, 249/7, 249/8, 250/1, 250/2, 250/3, 250/4, 250/5, 251/1, 251/2, 251/3, 252/1, 252/2, 252/3, 252/4, 253/1, 253/2, 253/3, 253/4, 254/1, 254/2, 254/3, 254/4, 254/8, 254/9, 255/1, 255/2, 255/3, 256/1, 256/2, 256/3, 256/4, 256/5, 256/6, 256/7, 256/8, 257/2, 257/3, 257/4, 257/5, 257/6, 257/7, 257/8, 257/9, 257/10, 257/11, 257/12, 257/13, 257/14, 258/1, 258/2, 259/1, 259/2, 259/3, 259/4, 259/5, 259/6, 259/7, 259/8, 259/9, 260/1, 261/1, 261/2, 261/3, 261/4, 262/1, 262/2, 262/3, 263/1, 263/2, 263/3, 263/4, 263/5, 263/6, 263/7, 263/8, 263/9, 263/10, 263/11, 264/1, 264/2, 264/3, 264/4, 264/5, 264/6, 264/7, 264/8, 264/9, 264/10, 265/1, 265/2, 265/3, 265/4, 265/5, 265/6, 265/7, 266/1, 266/2, 266/3, 266/4, 266/5, 266/6, 267/1, 267/2, 267/3, 267/5, 267/6, 267/7, 267/8, 268/1, 269/2, 269/3, 270/1, 270/2, 271/1, 271/2, 271/3, 271/4, 271/5, 271/6, 271/7, 271/8, 271/9, 271/10, 271/11, 272/1, 272/2, 272/3, 272/4, 272/5, 272/6, 272/7, 272/8, 272/9, 272/10, 273/1, 273/2, 273/3, 273/4, 273/5, 273/6, 273/7, 273/8, 274/1, 274/2, 274/3, 275/1, 275/2, 275/3, 275/4, 275/5, 275/6, 275/7, 276/1, 276/2, 276/3, 276/4, 276/5, 277/1, 278/1, 278/2, 278/3, 278/4, 278/5, 278/6, 278/7, 278/8, 278/9, 278/10,  279/1, 279/2, 279/3, 279/4, 279/5, 279/6, 279/7, 279/8, 279/9, 280/1, 280/4, 280/5, 280/6, 280/7, 281/1, 281/2, 281/3, 281/4, 281/5, 281/6, 282/1, 282/2, 283/1, 283/2, 283/3, 283/4, 283/5, 283/6, 283/7, 284/1, 284/2, 284/3, 284/4, 285/1, 285/2, 285/3, 286/1, 286/2, 287/1, 287/2, 287/3, 287/4, 287/5, 287/6, 287/7, 287/8, 287/9, 287/10, 287/11, 288/1, 288/2, 288/3, 289/1, 289/2, 289/3, 289/4, 289/5, 289/6, 289/7, 289/8, 289/9, 289/10, 291/1, 291/2, 291/3, 292/1, 293/1, 294/1, 294/2, 294/3, 294/4, 295/1, 295/2, 295/3, 295/4, 295/5, 295/6, 295/7, 296/1, 296/2, 296/3, 296/4, 296/5, 296/6, 296/7, 296/8, 296/9, 296/10, 296/11, 296/12, 296/13, 297/1, 297/2, 297/3, 297/4, 297/5, 297/6, 297/7, 297/8, 297/9, 297/10, 297/11, 297/12, 297/13, 298/1, 298/2, 299/1, 300/1, 301/1, 301/2, 301/3, 301/4, 301/5, 301/6, 301/7, 302/1, 303/1, 304/1, 305/1, 306/1, 306/2, 306/3, 306/4, 306/5, 306/6, 306/7, 306/8, 306/9, 308/1, 309/1, 309/4, 309/5, 309/6, 309/7, 309/8, 310/1, 310/3, 310/4, 310/5, 310/6, 310/7, 310/8, 311/1, 311/2, 311/3, 311/4, 313/1, 313/6,   313/30, 313/31, 313/32, 313/33, 314/1, 342/1, 342/4, 343/1, 343/2, 343/3, 343/4 Ada/Parsellerde, Belediye Encümeninin 27.07.2022 tarih ve 2022/211 sayı ile yapılması kararı alınan 3194 sayılı İmar Kanunu’nun 18. Maddesi gereği hazırlanan 37 no’lu düzenleme bölgesinin parselasyon planı ve askı cetvellerinin 3194 sayılı İmar Kanunu’nun 18.maddesi uygulaması (Şuyulandırma) işi Belde Harita Ltd. Şti.’ne hazırlatılmış olup, Şirketin hazırladığı düzenlemeye ilişkin D.O.P.O hesapları, parselasyon planı ve dağıtım cetvelleri incelenmiş, incelenen cetvellerin ve D.O.P.O = 0.3293933 oranıyla hesaplanan parselasyon planları ve dağıtım cetvelleri uygun görülmüş olup, Belediye Encümeni’nin 10.08.2022 tarih ve 2022/225 sayılı kararı ile hazırlanan parselasyon planı ve askı cetvelleri 3194 sayılı İmar Kanununun 8/b maddesine istinaden 15.08.2022 Pazartesi gününden 15.09.2022 Perşembe gününe kadar 1 ay (30 gün) süre Belediye İmar ve Şehircilik Müdürlüğünde askıya çıkartılmıştır. Sayın Halkımıza duyurulur. 15.08.2022

 

 

 

 

Diğer Duyurular