ÇAVUŞÇİFTLİĞİ KÖYÜ 40 NOLU PARSELASYON PLANI

ÇAVUŞÇİFTLİĞİ KÖYÜ 40 NOLU PARSELASYON PLANI

Yalova İli, Altınova İlçesi, Çavuşçiftliği Köyü, 3194 sayılı İmar Kanunu’nun 18. Maddesi gereği hazırlanan 40 no’lu düzenleme bölgesinin parselasyon planı

 

 

Yalova İli Altınova İlçesi, Çavuşçiftliği Köyü, 371 Ada, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23 ve 24 parsellerin bulunduğu bölgeyi kapsayan alanda, Belediye Encümeninin 08.06.2022 tarih ve 2022/141 sayı ile yapılması kararı alınan 3194 sayılı İmar Kanunu’nun 18. Maddesi gereği hazırlanan 40 no’lu düzenleme bölgesinin parselasyon planı ve askı cetvellerinin 3194 sayılı İmar Kanunu’nun 18.maddesi uygulaması (Şuyulandırma) işi Belde Harita Ltd. Şti.’ne hazırlatılmış olup, Şirketin hazırladığı düzenlemeye ilişkin D.O.P.O hesapları, parselasyon planı ve dağıtım cetvelleri incelenmiş, incelenen cetvellerin ve D.O.P.O = 0. 2783698 oranıyla hesaplanan parselasyon planları ve dağıtım cetvelleri uygun görülmüş olup, Belediye Encümeni’nin 22.06.2022 tarih ve 2022/184 sayılı kararı ile hazırlanan parselasyon planı ve askı cetvelleri 3194 sayılı İmar Kanununun 8/b maddesine istinaden 24.06.2022 Cuma gününden 25.07.2022 Pazartesi gününe kadar 1 ay (30 gün) süre ile Belediye İmar ve Şehircilik Müdürlüğünde askıya çıkartılmıştır. Sayın Halkımıza duyurulur. 24.06.2022

 

 

 

 

Diğer Duyurular