HERSEK MAHALLESİ 36 NOLU PARSELASYON PLANI

HERSEK MAHALLESİ 36 NOLU PARSELASYON PLANI

Yalova İli, Altınova İlçesi, Hersek Mahallesi, 3194 sayılı İmar Kanunu’nun 18. Maddesi gereği hazırlanan 36 no’lu düzenleme bölgesinin parselasyon planı

Yalova İli Altınova İlçesi, Hersek Mahallesi, 132 Ada, 16 Parsel ve 142 Ada, 1, 2, 3 ve 5 Parsellerin bulunduğu bölgeyi kapsayan alanda, Belediye Encümeninin 20.04.2022 tarih ve 2022/83 sayı ile yapılması kararı alınan 3194 sayılı İmar Kanunu’nun 18. Maddesi gereği hazırlanan 36 no’lu düzenleme bölgesinin parselasyon planı ve askı cetvellerinin 3194 sayılı İmar Kanunu’nun 18.maddesi uygulaması (Şuyulandırma) işi Belde Harita Ltd. Şti.’ne hazırlatılmış olup, Şirketin hazırladığı düzenlemeye ilişkin D.O.P.O hesapları, parselasyon planı ve dağıtım cetvelleri incelenmiş, incelenen cetvellerin ve D.O.P.O = 0.2880068 oranıyla hesaplanan parselasyon planları ve dağıtım cetvelleri uygun görülmüş olup, Belediye Encümeni’nin 27.04.2022 tarih ve 2022/85 sayılı kararı ile hazırlanan parselasyon planı ve askı cetvelleri 3194 sayılı İmar Kanununun 8/b maddesine istinaden 06.05.2022 Cuma gününden 06.06.2022 Pazartesi gününe kadar 1 ay (30 gün) süre ile Belediye İmar ve Şehircilik Müdürlüğünde askıya çıkartılmıştır. Sayın Halkımıza duyurulur. 06.05.2022

 

 

 

 

Diğer Duyurular