HERSEK MAHALLESİ 35 NOLU PARSELASYON PLANI

HERSEK MAHALLESİ 35 NOLU PARSELASYON PLANI

HERSEK MAHALLESİ 35 NOLU PARSELASYON PLANI

 

 

Yalova İli, Altınova İlçesi, Hersek Mahallesi, 3194 sayılı İmar Kanunu’nun 18. Maddesi gereği hazırlanan 35 no’lu düzenleme bölgesinin parselasyon planı

 

 

Yalova İli Altınova İlçesi, Hersek Mahallesi, 122 Ada 4, 5 ve 6 parsellerin bulunduğu bölgeyi kapsayan alanda, Belediye Encümeninin 05.01.2022 tarih ve 2022/03 sayı ile yapılması kararı alınan 3194 sayılı İmar Kanunu’nun 18. Maddesi gereği hazırlanan 35 no’lu düzenleme bölgesinin parselasyon planı ve askı cetvellerinin 3194 sayılı İmar Kanunu’nun 18.maddesi uygulaması (Şuyulandırma) işi Belde Harita Ltd. Şti.’ne hazırlatılmış olup, Şirketin hazırladığı düzenlemeye ilişkin D.O.P.O hesapları, parselasyon planı ve dağıtım cetvelleri incelenmiş, incelenen cetvellerin ve D.O.P.O = 0.4162198 oranıyla hesaplanan parselasyon planları ve dağıtım cetvelleri uygun görülmüş olup, Belediye Encümeni’nin 12.01.2022 tarih ve 2022/06 sayılı kararı ile hazırlanan parselasyon planı ve askı cetvelleri 3194 sayılı İmar Kanununun 8/b maddesine istinaden 14.01.2022 Cuma gününden 14.02.2022 Pazartesi gününe kadar 1 ay (30 gün) süre ile Belediye İmar ve Şehircilik Müdürlüğünde askıya çıkartılmıştır. Sayın Halkımıza duyurulur. 14.01.2022

 

Diğer Duyurular