Zabıta Komiserliği

Zabıta Komiserliği

Sıra No Vatandaşa Sunulan Hizmetin Adı Başvuruda İstenen Belgeler İşlemde Kullanılan Evraklar Hizmetin Tamamlanma Süresi
1 İlan Reklam Vergisi Bildirimi İlan Reklam Beyannamesi
Ölçüm Aleti (Metre)
Tahakkuk Fişi
Tahsilat Makbuzu
20 Dakika (Eğer Kayıt Yoksa)
2 Cenaze Islemleri 1. SAMPAŞ Programında Kayda Alınacak Bilgiler:
2. Ölüm Mernis Girişi
3. Defin (Gömme) İzin Kağıdı
4. Mezarlık (Ölüm) Defteri
Mezarlık Parselasyon Planı 1. Cenazenin zabıtada kayıt işlemleri =15 dakika
2. Mezarlık Defteri kaydı = 30 dakika
3 Kabahatler Kanununa Göre Yapılan Islemler 1. SAMPAŞ Programında Kayda Alınacak Bilgiler:
2. Zabıt Bilgileri Girişi (Tutanak Girişleri)
3. Zabıt Tahakkuk Bilgileri Girişi
4. Şikayet İstek (CRM) Sistemi Şikayet İstek Girişi
5. Pazar Yerleri Tezgah Bilgileri Girişi
6. Aylık Denetim Planı   
7. Günlük Görev Çizelgesi  
8. Tutanak    
9. İş Yerine Ait Kontrol ve Denetim Tutanağı
10. Zabıt Varakası
İdari Yaptırım Karar Tutanağı 
İdari Yaptırım Kararları Defteri
1. Aylık Denetim Planı (Her Ay Başında 30 Dakika)
2. Günlük Görev Çizelgesi  (Her Gün 30 Dakika)
3. Tutanak (10 Dakika)
4. İş Yerine Ait Kontrol ve Denetim Tutanağı (15 Dakika)
5. İdari Yaptırım Karar Tutanağı (15 Dakika)
6. İdari Yaptırım Kararları Defteri (15 Dakika)
7. Zabıt Varakası (15 Dakika)
4 Güzergah İzin Belgesi SAMPAŞ Programında Kayda Alınacak Bilgiler:
1. Sicil Kaydı Girilmesi (Ortak sicil İçinde)
2. Tahakkuk Yapılması (Genel Tahakkuk Tahsilat Programı içinde)
3. Vergi Levhası Fotokopisi
4. Oda Kayıt Belgesi
5. Nüfus Cüzdanı Fotokopisi
6. Sabıka Kaydı (Şoföre Ait)
7. Ehliyet Fotokopisi (Şoföre Ait)
8. Araç Ruhsatı
9. Araç Trafik Sigortası
10. Araç Kasko Sigortası
11. Ticaret Sicil Gazetesi (Şirket ise)
12. Özel Servis Araçları Uygunluk Tespit Belgesi
13. İlgili Oda veya Kooperatiften Uygunluk Belgesi
14. Taşınacak Personel İsim Listesi, Taşınacak Öğrenci İsim Listesi
15. Taşımacılık Yapılacak Kurum ile İlgili Sözleşme
16. Altınova Belediye Dışından Gelen Servis Araçları için İlgili Belediyesince verilen Güzergah İzin Belgesi Fotokopisi
Tahsilat Makbuzu 1. Sicil Kaydı Girilmesi (Ortak sicil İçinde) (5 Dakika)
2. Tahakkuk Yapılması (Genel Tahakkuk Tahsilat Programı içinde) (5 Dakika)
3. Tahsilat Makbuzu (2 Dakika)
5 Servis (S) Plakası Verilmesi SAMPAŞ Programında Kayda Alınacak Bilgiler:
1. Sicil Kaydı Girilmesi (Ortak sicil İçinde)
2. Tahakkuk Yapılması (Genel Tahakkuk Tahsilat Programı içinde)
3. Vergi Levhası Fotokopisi
4. Oda Kayıt Belgesi
5. Nüfus Cüzdanı Fotokopisi
6. İkametgah Belgesi
7. Sabıka Kaydı
8. Araç Ruhsatı (Veya Satış Sözleşmesi, Fatura)
9. Araç Trafik Sigortası
10 Araç Kasko Sigortası
11. Ticaret Sicil Gazetesi (Şirket ise)
12. Resim (3 Adet)
13. Altınova Belediyesi Özel Servis Araçları İşletme Sözleşmesi
14. Servis Taşımacılığı Başvuru Taahhütnamesi
15. Özel Servis Araçları Uygunluk Tespit Belgesi
16. Özel Servis Araçları Uygunluk Belgesi
Tahsilat Makbuzu 1. Sicil Kaydı Girilmesi (Ortak sicil İçinde) (5 Dakika)
2. Tahakkuk Yapılması (Genel Tahakkuk Tahsilat Programı içinde) (5 Dakika)
3. Tahsilat Makbuzu (2 Dakika)
4. Altınova Belediyesi Özel Servis Araçları İşletme Sözleşmesi (10 Dakika)
5. Servis Taşımacılığı Başvuru Taahhütnamesi (10 Dakika)
6. Özel Servis Araçları Uygunluk Tespit Belgesi (20 Dakika)
7. Özel Servis Araçları Uygunluk Belgesi (10 Dakika)
6 Trafik Denetim SAMPAŞ Programında Kayda Alınacak Bilgiler:
1. Zabıt Bilgileri Girişi (Tutanak Girişleri)
2. Günlük Görev Çizelgesi
3. Tutanak  
İdari Yaptırım Karar Tutanağı  
İdari Yaptırım Kararları Defteri  
Zabıt Varakası    
30 Dakika (Eğer Kayıt Yoksa)
10 Dakika (Eğer Kayıt Varsa)
         
Başvuru esnasında yukarıda belirtilen belgelerin dışında belge istenilmesi veya başvuru eksiksiz belge yapıldığı halde, hizmetin belirtilen sürede tamamlanmaması durumunda ilk müracat yerine yada ikinci müracaat yerine başvurunuz.
  İlk Müracaat Yeri Zabıta Komiserliği İkinci Müracaat Yeri Zabıta Komiserliği
  İsim Salih AKBAŞ İsim Salih AKBAŞ
  Unvan Zabıta Komiseri Unvan Zabıta Komiseri
  Adres Cumhuriyet Mah. Atatürk Bul. No:24/A Adres Cumhuriyet Mah. Atatürk Bul. No:24/A
  Telefon 0226 461 32 12 Telefon 0226 461 32 12
  Faks 0226 461 29 40 Faks 0226 461 29 40
  E-posta   E-posta