TASKİB

Subaşı, TASKİB’e geri dönüyor

Ekonomik gerekçelerden dolayı TASKİB (Tavşanlı Altınova Subaşı Kaytazdere İtfaiye Birliği)’den geçtiğimiz ay ayrılan Subaşı Belediyesi, birliğe geri dönme talebinde bulundu. Subaşı Belediyesi’nin TASKİB’e geri dönme talebinin ardından Birlik bünyesinde bu konuyla ilgili çalışma başlatıldı.
ÇALIŞMALAR BAŞLADI
Geçtiğimiz ay birlikten ayrılan Subaşı’nın geri dönüş talebinin ardından tüzük değişikliğiyle ilgili hazırlıklar start aldı. Tüzük değişikliğinin Valilik oluruna sunulmasının ardından TASKİB Meclisi’nin Olağanüstü toplanarak Subaşı Belediyesi’nin Birliğe geri dönme kararının alınacağı açıklandı.
GEÇİCİ GÖREVLENDİRME
TASKİB’in 2010 Mart ayı Olağanüstü Meclisi’nde ayrılma kararının ardından Subaşı Belediyesi’ne aktarılan itfaiye kadrosundan 4 personelin geçici görevlendirmeyle TASKİB’e döndüğü de belirtildi. İtfaiye erleri Tugay Kangal, Erdem Uzun, Mustafa Öztoprak ve İbrahim Aydın 12 Nisan 2010 Pazartesi günü itibariyle yeniden TASKİB’de geçici görevle çalışmaya başladılar.


Subaşı TASKİB` den ayrıldı

Subaşı Belediyesi, ekonomik gerekçelerden dolayı TASKİB (Tavşanlı Altınova Subaşı Kaytazdere İtfaiye Birliği)’den ayrıldı. Subaşı Belediyesi’nin talebi TASKİB’in 2101 Mart ayı Olaganüstü Meclisi’nde kabul edildi.
KARARLAR
TASKİB (Tavşanlı Altınova Subaşı Kaytazdere İtfaiye Birliği) 2010 Mart Ayı Olağanüstü Meclisi Birlik ve Altınova Belediye Başkanı Dr. Metin Oral Başkanlığında toplandı. Toplantıya Meclis üyeleri Kaytazdere Belediye Başkanı Ercan Reyhan, Tavşanlı Belediye Başkanı Kadri Çiçek, Subaşı Belediye Başkanı Musa Kuş, Meclis üyeleri Turhan Palaşoğlu, Fevzi Arıcı, Aydemir Aygül, Fahrettin Morgil ve Mehmet Tecimen katıldı. 2010 Yılı Mart Ayı Olağanüstü Meclis Karar Özeti şöyle: “Birliğimize ait 01.03.2010 tarih ve 2010/01 sayılı Meclis Kararı; 22 Şubat 2007 tarihli ve 26442 sayılı Resmi Gazete’de yayınlanarak yürürlüğe girmiş olan Belediye ve Bağlı Kuruluşları İle Mahalli İdare Birlikleri Norm Kadro İlke ve Standartlarına Dair Yönetmeliğin 20.nci maddesine istinaden, Birliğimizin kurucu üyeleri olan Altınova, Kaytazdere, Subaşı ve Tavşanlı Belediyelerince; birliğimizin kuruluş amaçlarını gerçekleştirmesinde birliğimiz için tespit edilen memur kadro standartları toplamı yetersiz kaldığından itfaiye kadroları belediyelerimizin norm kadro standardı toplamından düşülmek kaydıyla birliğimize aktarılmıştır. Birliğimizce aktarılan bu boş kadrolara atamalar yapılmış bulunmaktadır. Birlik üyesi belediyelerimizin birlik harcamalarına katılım ücretini mali sıkıntıları nedeniyle zamanında yatırmaması ve bazen hiç yatırmaması sonucu personel ücretleri zamanında ödenememekte ve bu tarih itibariyle personellerin 2 maaş alacakları bulunmaktadır. Ayrıca piyasaya olan borçları sebebiyle de hacizlerle karşı karşıya kalınmaktadır. Birlik üyesi Subaşı Belediye Başkanı birlik meclisince belirlenen harcamalar katılım ücretini ödemekte zorlandıklarını ve şuana kadarki mali sorumlulukları kabul ederek belediye olarak itfaiye hizmetlerini kendilerinin yapmak istediğini belirterek, Subaşı Belediyesince aktarılan itfaiye kadrolarının personellerle birlikte belediyelere aktarılmasını talep etmiş, diğer üye belediye başkanları itfaiye birliğinin aynı şekilde devam etmesi yönünde görüş bildirdiklerinden ve bu görüşler benimsendiğinden, Subaşı Belediye Başkanlığınca birliğimize aktarılan 4 adet itfaiye kadrolarının ve bu kadrolarda bulunan aşağıda isimleri yazılı personellerle birlikte Subaşı Belediye Başkanlığına aktarılmasına oybirliğiyle karar verilmiştir. Aktarılan Kadroların
Adedi Sınıfı Ünvanı Derecesi Personelin Adı-Soyadı Aktarılan Belediye
1 GİH İtfaiye Eri 5 Tugay KANGAL Subaşı Belediyesi
1 GİH İtfaiye Eri 10 Erdem UZUN Subaşı Belediyesi
1 GİH İtfaiye Eri 10 Mustafa ÖZTOPRAK Subaşı Belediyesi
1 GİH İtfaiye Eri 10 İbrahim AYDIN Subaşı Belediyesi”
TASKİB – TAVŞANLI ALTINOVA SUBAŞI KAYTAZDERE İTFAİYE BİRLİĞİ
TASKİB; Tavşanlı Altınova, Subaşı ve Kaytazdere Belediyelerinden oluşan bir itfaiye birliğidir. Yalova - İzmit il sınır ile Tavşanlı - Topçular bölgeleri arasında kalan belde ve belediyelere itfaiye hizmeti sağlamaktadır.2007 yılında kurulan birliğe 2008 yılında 15 itfaiye eri alımı yapılmıştır. Altınova Belediye Başkanı Dr. Metin Oral’ın başkanlık yaptığı TASKİB (Tavşanlı, Altınova, Subaşı, Kaytazdere İtfaiye Birliği) bu gün itibarı ile itfaiye hizmetlerini 18 personelle sürdürmekte olup,1 itfaiye amiri 3 ekip amiri 6 şoför 8 yangına müdahale personeli olmak üzere 24/48 esasına göre 3 vardiya halinde tatil günleri dahil, kesintisiz görev yapmaktadır. Her personelin yangına müdahalesi için, tam donanımlı kişisel koruyucu kıyafetleri; yangından koruyucu elbisesi, itfaiyeci çizmesi, kaskı, eldiveni, örme başlığı ve gerekli yardımcı malzemeleri mevcut olup yangınlara etkili müdahale edebilmeleri sağlanmıştır. Malzeme ve teçhizatı üzerinde 7 tonluk su kapasitesi olan 1 adet merdivenli söndürme, müdahale aracı ve 1 adet çift kabin pikap hizmet aracı olmak üzere 2 araçla itfaiye hizmetlerini sürdürmektedir. Birlik, koordinasyonun sağlanması için Afet Yönetim Merkezi telsiz haberleşme sistemine dahil olmuş, ayrıca İtfaiye Birliği üyesi Belediye Başkanlarına da birer telsiz tahsis edilerek Altınova Belde ve köylerinde oluşan yangın, doğal afet ve kazalardan anında haberdar olması sağlanmıştır. İtfaiye Birliği, söndürme ve kurtarma faaliyetlerinin yanında işletmelerde yangın güvenliği denetimlerini yaparak ilgili firmalara yangın tedbirleri uygunluk raporu ve işletmelerde yangın güvenliği eğitimleri vermektedir.