Fen İşleri Müdürlüğü

Fen İşleri Müdürlüğü

Sıra No Vatandaşa Sunulan Hizmetin Adı Başvuruda İstenen Belgeler İşlemde Kullanılan Evraklar Hizmetin Tamamlanma Süresi
1 İş Yeri Açma ve Çalıştırma Ruhsatı Sıhhi ve umuma açık işyerleri..(Örnek 1.)
1.İşyeri açma ve çalışma ruhsatı başvuru/beyan formu ( belediyeden )
2.Tapu
3.Kira sözleşmesi
4.Vergi levhası .
5.TC kimlik numarası (kimlik fotokopisi)
6.Ustalık belgesi
7.İşyerinin bulunduğu yer ( vaziyet planı)(Umuma açık işyerlerinden)
8.Esnaf ve sanatkar ise sicil tasdiknamesi ile oda kayıt belgesi
9.Kat mülkiyeti kanununa tabi ise alınması gereken izin
10.Karayolu trafik güvenliğini gerektiren işyeri ise gerekli izin
11.İtfaiye raporu
12.Umuma açık istirahat ve eğlence yeri ise mesafe krokisi
13.8.9.10.11.12. nolu  belgeler bu beyana tabii işyerleri için forma eklenmesi zorunludur.
14.İçkili yer açılmak isteniyorsa (içkili yerler krokisinde olması gerekir)
15.Yapı kullanma izin belgesi
16. Bulaşıçı hastalığı olmadığına dair uzman hekim raporu.(devlet hast.sağlık ocağı olabilir)

Gayri sıhhi müesseseler. ( Örnek 2)
1.Gayri sıhhi müessese açma ruhsatı başvuru / beyan formu ( Belediyeden )
2.Tapu
3.Kira sözleşmesi
4.vergi levhası
5.TC kimlik numarası
6.Ustalık belgesi
7.Tesisin bulunduğu yer (vaziyet planı)
8.ÇED Yönetmeliği kapsamında olan tesisler için ÇED olumlu belgesi veya ÇED gerekli değildir belgesi.
9.Karayolu trafik güvenliğini gerektiren işyeri ise gerekli izin.
10.İtfaiye raporu.
11.Emisyon iznine tabi ise belgesi veya analiz raporu(İl çevre ve orman md.)
12.Deşarj iznine tabi ise belgesi veya analiz raporu.(İl çevre ve orman md.)
13.Tehlikeli atıklarla ilgili lisansa tabi ise belgesi
14.Umumi Hıfzısıhha Kanununa göre işyeri tabibi,diğer sağlık personeli ve sağlık ünitesi gerekliyse.
15. Sorumlu müdür sözleşmesi
16. İşyerinin kullanım alanını gösteren 1 /1000 ölçekli  vaziyet planı (makine, elektrik motorları vs.)
17. Oda kayıt belgesi veya Ticaret sicil belgesi.
18. Yapı kullanma izin belgesi
  Evrakların idareye teslim edilmesi  alındı belgesi verilmesi    (30 dk )
İnceleme kurulunun işyerini incelemesi (7 gün)
İnceleme kurulunun raporunun incelenmesi (3gün)
İşyeri açma ve çalışma ruhsatının düzenlenmesi (1 gün)
İşyerinin açılmaya müsait değilse cevap yazılması (1 gün)
İşyeri açma ve çalışma ruhsatı düzenlendikten sonra denetlenme süresi (30 gün)
İşyerinde eksikliklerin tamamlanmasında 1 defaya mahsus olmak üzere verilen ek süre (15gün)
Kolluk kuvvetinden görüş alınması (7 gün)Bu süre kolluk kuvvetine bağlı.
Umuma açık istirahat ve eğlence yerlerinin ruhsat sonuçlandırma süresi (30 gün)
Kollukça izin alınmadan açılan Umuma açık istirahat ve eğlence yerinin kolluğa bildirilmesi (3 gün)
         
Başvuru esnasında yukarıda belirtilen belgelerin dışında belge istenilmesi veya başvuru eksiksiz belge yapıldığı halde, hizmetin belirtilen sürede tamamlanmaması durumunda ilk müracat yerine yada ikinci müracaat yerine başvurunuz.
  İlk Müracaat Yeri Fen İşleri Müdürlüğü İkinci Müracaat Yeri Fen İşleri Müdürlüğü
  İsim Cemal GENCER İsim Cemal GENCER
  Unvan Fen İşleri Müdürü Unvan Fen İşleri Müdürü
  Adres Cumhuriyet Mah. Atatürk Bul. No:24/A Adres Cumhuriyet Mah. Atatürk Bul. No:24/A
  Telefon 0226 461 32 12 Telefon 0226 461 32 12
  Faks 0226 461 29 40 Faks 0226 461 29 40
  E-posta fenisleri@altinova.bel.tr E-posta fenisleri@altinova.bel.tr