Mali Hizmetler

Mali Hizmetler

Sıra No Vatandaşa Sunulan Hizmetin Adı Başvuruda İstenen Belgeler İşlemde Kullanılan Evraklar Hizmetin Tamamlanma Süresi
1 Ödemeler 1. Fatura
2. Teklif Mektubu
3. Ödeme Yazısı
4. Talep Yazısı
5. Piyasa Araştırma Raporu
6. İhale Onay Belgesi
7. Tahakkuk Müzekkeresi ve Verile Formu
8. Gönderme Emri Formu
Çek Koçanı
Satınalma Ödeme Onayı Listesi Formu
40 Dakika 
3 Maaş Ödemeleri 1. Puantaj
2. Maaş Bordrosu
3. Üst Yazı – Ödeme Talimatı
4. Banka Hesap Listesi
5. Tahakkuk Müzekkeresi ve Verile Emri Formu
  2 Gün
4 Emlak Vergisi Bildirimi 1. Emlak Vergisi Bildirimi ( Bina – Arsa – Arazi )
2. Tapu Fotokopisi ( Mükellef tarafından getirilir )
3. İskan Belgesi ( Mükellef tarafından getirilir )
4. Veraset İlamı ( Varisler tarafından getirilir )
5. Vekaletname ( Mükellef yoksa  yerine vekalet eden kişi tarafından getirilir )
Tahakkuk Fişi
Tahsilat Makbuzu
Vergi İhbarnamesi
20 Dakika (Eğer Kayıt Yoksa)
5 Dakika (Kayıt Varsa)
5 Haberleşme Beyannamesi 1. Haberleşme Vergisi Beyannamesi  Tahakkuk Fişi
Tahsilat Makbuzu
5 Dakika 
6 Elektrik ve Havagazı Tüketim Vergisi Beyannamesi 1. Elektrik ve Havagazı Tüketim Vergisi Beyannamesi  Tahakkuk Fişi
Tahsilat Makbuzu
10 Dakika (Eğer Kayıt Yoksa)
5 Dakika (Kayıt Varsa)
7 Çevre Temizlik Bildirimi 1. Çevre Temizlik Vergisi Bildirimi Tahakkuk Fişi
Tahsilat Makbuzu
10 Dakika (Eğer Kayıt Yoksa)
5 Dakika (Kayıt Varsa)
8 Kira Gelirleri 1. Kira Sözleşmesi
2. Encümen Kararı
Tahakkuk Fişi
Tahsilat Makbuzu
10 Dakika (Eğer Kayıt Yoksa)
5 Dakika (Kayıt Varsa)
9 Yangın Sigorta Beyannamesi 1. Yangın Sigorta Vergisi Beyannamesi  Tahakkuk Fişi
Tahsilat Makbuzu
20 Dakika (Eğer Kayıt Yoksa)
5 Dakika (Kayıt Varsa)
10 Eğlence Vergisi Beyannamesi 1. Eğlence Vergisi Beyannamesi  Tahakkuk Fişi
Tahsilat Makbuzu
Vergi İhbarnamesi
20 Dakika (Eğer Kayıt Yoksa)
5 Dakika (Kayıt Varsa)
11 Su Abonelik İşlemleri 1. Başvuru dilekçesi
2. Tapu Fotokopisi
3. Nüfus cüzdan fotokopisi
4. İnşaat ruhsatı (inşaat ise)
5. İskan belgesi (ticarethane, mesken veya sanayi kuruluşu ise)
6. Abonelik sözleşmesi
Su Tahakkuk Fişi 15 Dakika
  İlan Reklam Vergisi Bildirimi İlan Reklam Beyannamesi
Ölçüm Aleti (Metre)
Tahakkuk Fişi
Tahsilat Makbuzu
20 Dakika (Eğer Kayıt Yoksa)
         
Başvuru esnasında yukarıda belirtilen belgelerin dışında belge istenilmesi veya başvuru eksiksiz belge yapıldığı halde, hizmetin belirtilen sürede tamamlanmaması durumunda ilk müracat yerine yada ikinci müracaat yerine başvurunuz.
  İlk Müracaat Yeri Altınova Belediyesi Başkanlığı Mali Hizmetler Müdürlüğü Gelir Emlak Şefliği İkinci Müracaat Yeri Altınova Belediyesi Başkanlığı Mali Hizmetler Müdürlüğü 
  İsim Cumhur SOYÇİÇEK İsim Cumhur SOYÇİÇEK
  Unvan Mali Hizmetler Müdür Vekili Unvan Mali Hizmetler Müdür Vekili
  Adres Cumhuriyet Mah. Atatürk Bul. No:24/A Adres Cumhuriyet Mah. Atatürk Bul. No:24/A
  Telefon 0226 461 32 12 Telefon 0226 461 32 12
  Faks 0226 461 29 40 Faks 0226 461 29 40
  E-posta malihizmetler@altinova.bel.tr E-posta malihizmetler@altinova.bel.tr