Etik Kurulu

Dr. Metin ORAL - ETİK KOMİSYONU BAŞKANI

Bilgen TETİK - Etik Komisyonu Üyesi

Kemal YEREBATAN - Etik Komisyonu Üyesi

Mehmet Burak ÖZGÖL - Etik Komisyonu Üyesi

Kubilay KARACA - Etik Komisyonu Üyesi