Yönetim ve İhtisas Komisyonları

SATIŞ KOMİSYONU
Ali SARIHAN

SAĞLIKLI KENTLER BİRLİĞİ
Dr.Metin ORAL (Doğal Üye)
Asil Üye: Bilal OK
Asil Üye: Hasan KARABACAK
Yedek Üye: Feyzi ARICI
Yedek Üye: Birol BAYRAM

MECLİS KATİPLERİ
Asil:Ali KOÇAL
Asil:Mustafa SARIGÜL
Yedek:Ali SARIHAN
Yedek:Feyzi ARICI

MECLİS 1. VE 2. BAŞKAN
Feyzi ARICI
Ali SARIHAN

MARMARA BEL.BİRLİĞİ
Dr. Metin ORAL
Asil - Mustafa SARIGÜL
Yedek - Ali SARIHAN

KENT KONSEYİ
Ali KOÇAL
Bilal OK
Mustafa SARIGÜL

İMAR KOMİSYONU
Ali KOÇAL
Feyzi ARICI
Hasan KARABACAK
Birol BAYRAM
Muharrem AKDEMİR

DENETİM KOMİSYONU
Ali SARIHAN
Feyzi ARICI
Bilal OK
Mustafa SARIGÜL
Muharrem AKDEMİR

ÇEŞİTLİ İŞLER KOMİSYONU
Bilal OK
Birol BAYRAM
Feyzi ARICI

BÜTÇE KOMİSYONU
Bilal OK
Feyzi ARICI
Ali SARIHAN
Mustafa SARIGÜL
Kenan AYKALKAN