Meclis Kararları

2012/104 NOLU KARAR - BULGARİSTAN'A GÖREVLİ GÖNDERİLMESİ
Belediyemiz tarafından kardeş şehrimiz olan Bulgaristan’ın Dve Mogili İlçesi’ne park düzenleme hattında görevli olmak üzere üç görevli gönderilmesine,
02.10.2012

2012/103 NOLU KARAR - İMAR PLANLARI
Çevre ve Şehircilik Bakanlığı ( Mülga Bayındırlık ve İskan Bakanlığı ) tarafından 29.12.2009 tarihinde onaylanan Yalova-Altınova- Hersek 1/1000 ölçekli Tersane ve İskele Dolgu alanı imar planında değişiklik yapılmasını sağlamak üzere  Belediye Meclisimizin 01.03.2011 tarih ve 2011/18 sayılı kararı ile kabul edilen 1/5000 ölçekli , “ Yalova-Altınova-Hersek Tersane ve İskele ilave ve Revizyon dolgu alanı Nazım İmar planı” ve 1/1000 ölçekli, “ Yalova-Altınova-Hersek Tersane ve İskele İlave ve Revizyon Dolgu alanı İmar Planı”nın bazı numaralı parsellerine isabet eden bölümlerinde yapılan ilave değişikliği içeren, 1/5000 ve 1/1000 ölçekli “ İlave ve Değişiklik  imar planları” nın  kabulüne, 
02.10.2012

2012/102 NOLU KARAR - SAĞLIK KORUMA BANDI
Yalova İli, Altınova İlçesi, Hersek Köyü, Tersaneler Bölgesinde Belediye Meclisinin 13.08.2012 tarih ve 2012/85 sayılı kararı ile kabul edilerek 1 ay süre ile askıya çıkartılan, 1/1000 ölçekli imar planında sağlık koruma bandı teşkil edilmesine dair imar planı değişikliğine askı süresince itiraz edilmediğinden yapılan planın 3194 Sayılı İmar Kanununun 8. Maddesine istinaden kabulüne;
08.10.2012

2012/101 NOLU KARAR - KAMU YARARI
1/25000 ölçekli Çevre Düzeni Planında kentsel çalışma alanında kalan yerde kamu yararı kararının kabulüne,
08.10.2012

2012/100 NOLU KARAR - PARK ÜCRET TARİFESİ
Park Ücret Tarifesi ile ilgili komisyon çalışmalarının devamına komisyon çalışmaları tamamlandıktan sonra Meclis gündemine alınmasına,  
08.10.12

2012/99 NOLU KARAR - İLAN VE RAKLAM TABELA YÖNETMELİĞİ
İlan ve Reklam Tabela Yönetmeliği ile ilgili komisyon çalışmalarının devamına ve çalışmalar tamamlandıktan sonra Meclis gündemine alınmasına,
08.10.2012

2012/96 NOLU KARAR - BETON SANTRALİ
Yalova İli, Altınova İlçesi, Hersek Köyünde Otoyol çalışmaları için Beton Santralinin kurulması ile ilgili komisyon çalışmalarının devamına ve tamamlandıktan sonra Meclis gündemine alınmasına ;
10.09.2012

2012/95 NOLUM KARAR - ELEKTRİK DİREKLERİ
Elektrik direkleri ile ilgili konu hakkında komisyon çalışmalarının devamına ve çalışmalar tamamlandıktan sonra gündeme alınmasına  ;
10.09.2012

2012/94 NOLU KARAR - YÖNETMELİK
Yalova İli, Altınova İlçesi, İlçe merkezi ve mücavir alanlarda totem tabela ve reklam panolarının kurallarının ve yönetmeliklerin belirlenmesi ile ilgili konu hakkında komisyon çalışmalarının devamına ve çalışmalar tamamlandıktan sonra gündeme alınmasına ;
10.09.2012

2012/93 NOLU KARAR - İMAR PLANI
Yalova İli, Altınova İlçesi genelinde uygulanan 1/1000 ölçekli uygulama imar planında uygulanan çatı piyeslerinin bitişik nizamlarda da uygunluğunun kabulüne ;
10.09.2012

2012/92 NOLU KARAR - TOPLU TAŞIMA ARAÇLARINDA İNDİRİM
Yalova Valiliği Şehit ve Gazi İşlemleri Şube Müdürlüğü’nün 14/08/2012 Tarih ve 4465 sayılı yazısında belirtilen, 3713 Sayılı Terörle mücadele Kanunun 21/d maddesine istinaden Belediyemize bağlı tüm taşıma araçlarında Şehit anne, baba, eşi ve çocuklarının- Gazilerde kendi eşi, çocukları, anne babasında  ücretsiz taşıma yapılmalarına ;
10.09.2012

2012/91 NOLU KARAR - İMAR PLAN DEĞİŞİKLİĞİ
Yalova İli, Altınova İlçesi Hürriyet Mahallesinde ki taşınmazın Belediye Meclis’inin 06.07.2012 tarih ve 2012/75 sayılı Kararı ile kabul edilerek 1 ay süre ile askıya çıkartılan 1/1000 ölçekli Uygulama imar planı değişikliğine askı süresi içinde itiraz edilmediğinden yapılan planın 3194 sayılı İmar Kanunun 8. Maddesine istinaden kabulüne ; 
10.09.2012

2012/90 NOLU KARAR - İMAR PLAN DEĞİŞİKLİĞİ
Yalova İli, Altınova İlçesi, Belediyemiz mücavir alanındaki Çavuşçiftliği Köyünde ki taşınmazların bulunduğu bölgede Belediye Meclis’inin 06.07.2012 tarih ve 2012/76 sayılı Kararı ile kabul edilerek 1 ay süre ile askıya çıkartılan 1/1000 ölçekli Uygulama imar planı ve 1/5000 ölçekli Nazım İmar planı değişikliğine askı süresi içinde itiraz edilmediğinden yapılan planların 3194 sayılı İmar Kanunun 8. Maddesine istinaden kabulüne ;
10.09.2012

2012/89 NOLU KARAR - İMAR PLAN DEĞİŞİKLİĞİ
Yalova İli, Altınova İlçesi Hürriyet Mahallesinde bulunan ve Belediye Meclisi’nin 06.07.2012 tarih ve 2012/74 sayılı Kararı ile kabul edilerek 1 ay süre ile askıya çıkartılan 1/1000 ölçekli Uygulama imar planı değişikliğine askı süresi içinde itiraz edilmediğinden yapılan planların 3194 sayılı İmar Kanunun 8. Maddesine istinaden kabulüne ;
10.09.2012

2012/88 NOLU KARAR - KOMİSYONDAKİ KONULARIN GÖRÜŞÜLMESİ
; Komisyondaki konu görüşmelerinin devamına ve tamamlandıktan sonra gündeme alınmasına ;
10.09.2012

2012/87 NOLU KARAR - SÖZLEŞMELİ PERSONEL
Belediyemizde sözleşmeli personel çalıştırılması için Bakanlık’tan görüş talebinde bulunulmasına ve görüşten sonra Meclis gündemine alınmasına ;
10.09.2012

2012/86 NOLU KARAR - İMAR PLANI
Yalova İli, Altınova İlçesi, Pafta:G22C05C2b, Parsel:37 nolu Hersek Köyünde bulunan alanın helikopter pist alanı olarak imar planına işlenmesine oy çokluğu ile kabul edilmesine;
13.08.2012

2012/85 NOLU KARAR - İMAR PLANI
Yalova İli, Altınova İlçesi, Hersek Köyü, Tersaneler Bölgesinde Özata Tersanesi’ne ait 1/1000 ölçekli imar planında sağlık koruma mesafesi teşkil edilmesine oyçokluğu ile kabul edilmesine;
13.08.2012

2012/84 NOLU KARAR - İMAR PLAN DEĞİŞİKLİĞİ
Yalova İli, Altınova İlçesi, Cumhuriyet Mahallesinde mevcut imar planı değişikliği taleplerinin değerlendirilmesi için komisyon çalışmalarının devamına ve tamamlandıktan sonra Meclis gündemine alınmasına ;
13.08.2012

2012/83 NOLU KARAR - KARDEŞ ŞEHİR OLUNMASI
5393 Sayılı Belediye Kanununun 18/p ve yine aynı Kanunun 74 üncü maddesinin ikinci fıkrasına istinaden Adige Cumhuriyeti Tahtamukay Belediyesi ile  kardeş şehir kardeş  kent ilişkisinin İçişleri Bakanlığının izni alındıktan sonra kurulmasına ve karşılıklı işbirliği yapılmasına, bu konuda yapılacak protokollerle ilgili Belediye Başkanının yetkili kılınmasına;
13.08.2012

2012/82 NOLU KARAR - BULGARİSTAN GEZİSİ
Belediyemiz tarafından kardeş şehrimizi Kültürel ve Sosyal ilişkilerin kuvvetlendirilmesi amaçlı Halk Oyunları festivali için  Halk Oyunları Ekibinin Kardeş Şehrimiz olan Bulgaristan’ın Dve Mogili İlçesine  23-29 Ağustos 2012 Tarihinde  görevli gönderilmelerine;
13.08.2012

2012/81 NOLU KARAR - KIBRIS GEZİSİ
Belediyemiz tarafından kardeş şehrimizi Kültürel ve Sosyal ilişkilerin kuvvetlendirilmesi amaçlı Halk Oyunları festivali için  Belediye Halk Oyunları Ekibinin Kardeş Şehrimiz olan Kıbrıs’ın Tatlısu İlçesine   2012 Yılı Eylül Ayı içerisinde  görevli gönderilmelerine ;
13.08.2012

2012/80 NOLU KARAR - GÜZERGAH İZİN BELGESİ ÜCRETİ
D4 Belgeli araçların güzergah izin belgesi ücretinin  belirlenmesine;
13.08.2012

2012/79 NOLU KARAR - TRAFİK DÜZENLEMESİ
İlçemizdeki Trafik düzenlemeleri ile ilgili konu hakkında komisyon çalışmalarının devamına ve tamamlandıktan sonra Meclis gündemine alınmasına;
13.08.2012

2012/78 NOLU KARAR - BİSİKLET YOLU
İlçemiz Hürriyet ve Cumhuriyet Mahallelerinde en az 12.00 metre ve 12.00 m’den yukarı genişlikteki yollara bisiklet yolu açılmasına ;
06.07.2012

2012/77 NOLU KARAR - MECLİS TATİL AYININ İPTALİ
Belediye Meclisinin 03.01.2012 Tarih ve 2012/02 kararı ile alınan 2012 Yılı Meclis tatil ayı olan Ağustos ayının iptal edilmesine,  Meclis toplantısının  Ağustos  ayında yapılmasına  ve Meclis toplantı saatinin 14:00 olarak değiştirilmesine ;
06.07.2012

2012/76 NOLU KARAR - İMAR PLAN DEĞİŞİKLİĞİ
Yalova İli, Altınova İlçesi, Çavuşçiftliği Köyü, D-130 Karayolu Kuzeyindeki 2025,253,141 ve PK 25 nolu parsellerde planlanmış olan Çiçekçilik Toptancı Halinin kuzeyinde yer alan yeşil alanın kaldırılarak toptancı hali içine alınmasına ve 9.00 m olan bina yüksekliğinin 15.00 metreye   çıkartılmasına   ;
06.07.2012

2012/75 NOLU KARAR - İMAR PLANI
Yalova İli, Altınova İlçesi, Hürriyet Mahallesi,  07.06.2012 Tarih ve 2012/61 sayılı kararla Pafta: 33ÜIVd, Ada:167, Parsel:12 nolu parselin ifraz edilmeden önceki hali olan 2 numaralı parsel sehven onaylanmış, kararın Pafta: 33ÜIVd, Ada:167, Parsel:12 olarak değiştirilmesine ;
06.07.2012

2012/74 NOLU KARAR - İMAR PLANI
Altınova Merkez Hürriyet Mahallesinde ( D130 Karayolu Güneyi ) yaklaşık 48.454 m2 olan Ticaret Alanının ayrık nizam ve ikiz nizam olan yapı adalarının bölgeden gelen talepler, parsel ebatlarının küçüklüğü ve mevcut yapı durumunun dikkate alınması ile bitişik nizama dönüştürülmesine  ;
06.07.2012

2012/73 NOLU KARAR - İZİN BELGESİ ÜCRETİ
Servis plakası protokol harici Güzergah izin belgesi ücretinin  belirlenmesine ;
06.07.2012

2012/72 NOLU KARAR - RAMAZAN AYINDA YARDIM
İlçemizde ikamet eden fakir, düşkün ve kimsesiz ailelere ramazan ayı boyunca yardımda bulunulmasına;
06.07.2012

2012/71 NOLU KARAR - TRAFİK DÜZENLEMESİ
İlçemizdeki Trafik düzenlemeleri ile ilgili konu hakkında komisyon çalışmalarının devamına ve tamamlandıktan sonra Meclis gündemine alınmasına ;
06.07.2012

2012/70 NOLU KARAR - PARK YERLERİNİN ÖZELLEŞTİRİLMESİ
İlçemiz bulvarlarında yapılan araç park yerlerinin özelleştirilmesi talebinin reddine ;
06.07.2012

2012/69 NOLU KARAR - SÖZLEŞMELİ PERSONEL ÇALIŞTIRILMASI
Belediyemizde boş bulunan Mimar  Kadrosuna atama yapılamadığından, 2012 yılında ihtiyacımız olan Mimar ihtiyacını karşılamak üzere tam zamanlı sözleşmeli personel çalıştırılmasına;
06.07.2012

2012/68 NOLU KARAR - 18.MADDE UYGULAMASI
Yalova İli, Altınova İlçesi, Belediyemiz mücavir alanında bulunan  Çavuşçiftliği Köyü Devlet Karayolu altında 18.madde uygulaması yapıldıktan sonra, Devlet Karayolu üstünde de şuyulandırma uygulamasının bütüncül olarak yapılmasına   ;
07.06.2012