Meclis Kararları

2013/113 NOLU KARAR - YOL YAPILMASI
Yalova İli, Altınova İlçesi,  Çavuşçiftliği  Köyündeki yolların yapılmasına;
02.10.2013

2013/112 NOLU KARAR - DOĞAL GAZ DÖŞENMESİ VE YOLLARIN YAPILMASI
Yalova İli, Altınova İlçesi, Cumhuriyet Mahallesi, Ova mevkii ile Zeytinlik ve Tuzla mevkiinde ekteki krokide belirtilen yollara doğalgaz hattı döşenmesine ve bozulan yolların yaptırılmasına ;
02.10.2013

2013/111 NOLU KARAR - YÖNETMELİK
11.02.2013 tarih ve 2013/15 sayılı Taksi Durakları Yönetmeliği  Meclis kararının 22. Maddesinde bulunan           “ Kocaeli Büyükşehir Meclisince Belirlenen “ kelimesinin sehven yazıldığını bu ibarenin            “ Altınova Belediye Başkanlığınca belirlenen “ olarak düzeltilmesine  ;
02.10.2013

2013/110 NOLU KARAR - SENDİKA ÜYELİĞİ
25/07/2005 tarihinde tüzel kişiliğini kazanarak faaliyetine başlayan Yerel Yönetimler Kamu işverenleri Sendikasına Altınova Belediye Başkanlığımızın üye olmasına   ;
02.10.2013

2013/109 NOLU KARAR - ÖZEL SERVİS ARAÇLARI YÖNETMELİĞİ
Belediyemiz tarafından düzenlenen Özel servis araçları Yönetmeliğine ait çalışmaların devamına ve tamamlandıktan sonra Meclis gündemine alınmasına  ;
02.10.2013

2013/108 NOLU KARAR - TERSANE SU SAYAÇLARI
İlçemiz Tersane bölgesine takılacak su sayaçlar fiyatlarının belirlenmesine ve kabulüne ;
02.10.2013

2013/107 NOLU KARAR - YOLCU TAŞIMACILIĞI
Belediyemizin daha önce almış olduğumuz 04.10.2005 tarih ve 2005/7 sayılı Meclis Kararına istinaden otobüs ve minibüs Kooperatifine Belediyemiz sınırları ve mücavir alanlarındaki yolcu taşımacılığına  iznin verilmesine ;
02.10.2013

2013/106 NOLU KARAR - KAMULAŞTIRMA KARARI
Yalova İli, Altınova İlçesi, Hersek Köyünde ki taşınmazın üzerindeki Restitüsyon ve Restorasyon projelerine göre restorasyon çalışmalarına başlanacak olan Hersekzade Ahmet Paşa hamamına ulaşabilmek için , nolu  parselin bir kısmının kamulaştırılmasına ve  kamulaştırma kararının 2010-2014 yılları arası 5 yıllık imar programına dahil edilmesine ; 
02.10.2013

2013/105 NOLU KARAR - ASFALT YAPILMASI
Yalova İli, Altınova İlçesi, Belediyemiz mücavir alanındaki Çavuşçiftliği Köyünde OTOYOL’un geçiş güzergahında kalan Karamürsel- Altınova istikametine doğru doğalgaz taşıyan hattın deplase edilerek Köy içersindeki imar yollarından geçirilmesi nedeniyle Belediyemizce  köy içerisindeki yolları sıcak asfalt ve sathi kaplama asfaltla yeniden yapılmasına ;
02.10.2013

2013/104 NOLU KARAR - İTİRAZLARIN DEĞERLENDİRİLMESİ
Askıdan inen planlara itiraz olmadığından kabulüne  ;
02.10.2013

2013/103 NOLU KARAR - İMAR PLAN DEĞİŞİKLİĞİ
Yalova İli, Altınova İlçesi,  Çavuşçiftliği Köyünde ki taşınmazın tarım alanından çıkartılması talebinin İl Tarım Müdürlüğü’nün görüşü alınmak suretiyle yapılabileceğinden talebin reddine;
02.10.2013

2013/102 NOLU KARAR - İMAR PLAN DEĞİŞİKLİĞİ
Belediye Meclis’inin 08.07.2013 tarih ve 2013/82 sayılı kararı ile Cumhuriyet Mahallesi Tuzla Mevkiindeki cami alanı ile ilgili çekme çekme mesafeleri ve Hmax (yapının yüksekliği)’nin serbest bırakılmasına ;
02.10.2013

2013/101 NOLU KARAR - İMAR PLAN REVİZYONU
Yalova İli, Altınova İlçe merkezinde yapılan 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı Revizyonu kabul edilerek 1 ay müddetle askıya çıkartılmasına;
02.10.2013

2013/100 NOLU KARAR - İMAR PLAN REVİZYONU
Yalova İli, Altınova İlçe merkezinde yapılan 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı Revizyonu kabul edilerek 1 ay müddetle askıya çıkartılmasına ;
02.10.2013

2013/99 NOLU KARAR - AVCILIK YAPILMASININ YASAKLANMASI
Yalova İli, Altınova İlçesi, Cumhuriyet Mahallesi, Tuzla mevkiinde Hersek Gölü ve çevresinde avcılığın yasaklanmasına;
03.09.2013

2013/98 NOLU KARAR - TAHSİS
Yalova İli, Altınova İlçesi, Cumhuriyet Mahallesi, Hersek Gölü kıyısındaki park alanının Bakanlık kararı doğrultusunda 81 İlde 150 park projesi kapsamında 5000 m2’lik kısmının tahsis edilmesine ;
03.09.2013

2013/97 NOLU KARAR - İLAVE KASİSLER
İlçemiz sınırları içerisindeki yollarda konulan kasislere yeni ilaveler yapılmasına ;
03.09.2013

2013/96 NOLU KARAR - İMAR PLANI
Yalova İli, Altınova İlçesi, Hürriyet Mahallesinde bulunan  parsellerin bitişik nizam olması talebinin imar planı genelinde yoğunluk artışına neden olacağından talebin önümüzdeki Meclis toplantılarında görüşülmesine ;
03.09.2013

2013/95 NOLU KARAR - İMAR PLAN DEĞİŞİKLİĞİ
Yalova ili, Altınova İlçesi, Zeytinlik Mevkii,Ada ve Parselin 3. Derece arkeolojik sit alanı içerisindeki taşınmazın üzerinde KOCAELİ KÜLTÜR VARLIKLARINI KORUMA BÖLGE KURULU’nun 05.06.2013 tarih ve 1048 no’lu kararı ile Belediyemizce uygulama yapılmasında sakınca olmadığı belirtildiğinden mevcut imarı mesken alanı olan yerin “Sosyal Tesis ve Kültürel Faaliyet Alanı” olarak İmar Planı değişikliğinin kabulüne;
03.09.2013

2013/94 NOLU KARAR - İNŞAAT ATIKLARI
Belediye sınırları ve mücavir alanlar içerisinde, inşaat atığı ve moloz toplama işleminde 10.06.2013 tarih ve 2013/59 sayılı Belediye Meclis kararında alınan çuval başına ücretin kaldırılmasına ve atıkların çuvallanmak şartı ile ücretsiz  olmasına;
14.08.2013

2013/93 NOLU KARAR - ORMAN PLANI
Yalova İli, Altınova İlçesi, Çavuşçiftliği Köyünde yapılan imar planlarında Orman Kadastro tarafından tespitleri yapılarak belirlenen Orman Alanlarının Plan üzerine işlenmesine ;
14.08.2013

2013/92 NOLU KARAR - 18.MADDE
Yalova İli, Altınova İlçesi Belediyemiz mücavir alanındaki Devlet Karayolunun Kuzeyinde   Belediye Meclis’inin 07.08.2013 tarih ve 81 sayılı Kararı ile yapılması planlanan 18. Madde uygulamasına altlık oluşturmasına ;
14.08.2013

2013/91 NOLU KARAR - KADIRGA ŞENLİĞİ
Belediyemiz tarafından Kadırga şenliklerinin yapılmasına ;
14.08.2013

2013/90 NOLU KARAR - ZİYARET
Belediyemiz tarafından Kardeş Şehrimizi Kültürel ve Sosyal İlişkilerin kuvvetlendirilmesi amaçlı  04.10.2013-10.10.2013 tarihleri arasında Kuzey  Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Tatlısu Belediyesi’ne  görevli gönderilmelerine  ;
14.08.2013

2013/89 NOLU KARAR - FESTİVAL İÇİN ZİYARET
Belediyemiz tarafından Kardeş Şehrimizi Kültürel ve Sosyal İlişkilerin kuvvetlendirilmesi amaçlı festival için 25.08.2013-31.08.2013 tarihleri arasında Belediyemiz Halk Oyunlarının Bulgaristan’ın Dve Mogılı İlçesine görevli gönderilmelerine ;
14.08.2013

2013/88 NOLU KARAR - FESTİVAL
Belediyemiz tarafından Kardeş Şehrimizi Kültürel ve Sosyal İlişkilerin kuvvetlendirilmesi amaçlı festival için 25.08.2013-31.08.2013 tarihleri arasında görevli gönderilmelerine;
14.08.2013

2013/87 NOLU KARAR - İMAR PLAN DEĞİŞİKLİĞİ
Belediyemiz mücavir alanındaki Çavuşçiftliği Köyü deki parselin üzerinde 1/5000 ölçekli Nazım ve 1/1000 ölçekli İmar planı değişikliği yapılmasına ;
14.08.2013

2013/86 NOLU KARAR - İMAR PLANI
İlçemiz Hersek Köyünde ki taşınmazın bulunduğu bölgede yapılan  ilave ve revizyon dolgu imar planının kabulüne  ;
14.08.2013

2013/85 NOLU KARAR - ÜCRET BELİRLENMESİ
Belediyemiz tarafından verilen dolgu izin ücretin belirlenmesine ve Komisyonun oluşturulmasına ;
14.08.2013

2013/84 NOLU KARAR - İTİRAZ DİLEKÇELERİ
Yalova İli, Altınova İlçesi, Çavuşçiftliği Köyü Karayolu Kuzeyi ve güneyinde OTOYOL projesine uygun hale getirilmesi amacı ile yapılan imar planına itiraz dilekçelerinin olduğu gibi kabulüne ;
14.08.2013

2013/83 NOLU KARAR - ECRİMİSİL
Belediyemiz tarafından ecrimisil’ in  belirlenmesi için Belediye Encümenine yetki verilmesine ;
14.08.2013

2013/82 NOLU KARAR - İMAR PLAN DEĞİŞİKLİĞİ
Yalova İli, Altınova İlçesi, Cumhuriyet Mahallesi, Tuzla mevkiinde ki taşınmazın imar durumunda cami alanı olarak gözükmesi nedeniyle çekme mesafelerinin kıble yönüne uygun düzenlenmesi amacıyla yapılan imar planı değişikliğinin kabulüne ;
08.07.2013

2013/81 NOLU KARAR - ARSA DÜZENLEMESİ
Yalova İli, Altınova İlçesi, Belediyemiz mücavir alanındaki Çavuşçiftliği Köyü, Devlet Karayolu kuzeyinde kalan alanda 3194 Sayılı İmar Kanununun 18. Maddesine göre arsa düzenlemesi yapılmasına,
08.07.2013

2013/80 NOLU KARAR - İMAR PLAN DEĞİŞİKLİĞİ
İlçemiz Tersaneler Bölgesinde Belediyemizce mühürlenen ve mahkemenin yürütmeyi durdurma kararı verdiği alan üzerinde bulunan ruhsat aşamasındaki veya ruhsatsız yapılar hakkında yapılacak işlemlerin Mahkeme kararından sonraya bırakılmasına  ;
08.07.2013

2013/79 NOLU KARAR - İMAR PLAN DEĞİŞİKLİĞİ
Altınova Belediyesi 1/5000 ölçekli Uygulama imar planlarının üzerinde revizyon yapılan 1/25000 ölçekli Çevre Düzeni Planına uygun hale getirilerek yapılan imar planı değişikliğinin olduğu gibi kabulüne,
08.07.2013