Meclis Kararları

2014/78 NOLU KARAR - İmar planı değişikliğinin görüşülmesi
Yalova İli, Altınova İlçesi Belediyemiz sınırları içerisindeki Hersek Tersaneler Bölgesinde yer alan Sefine Tersanesi’nin belirlenmiş Sağlık Koruma Bandı mesafesinin 1/1000 ölçekli imar planlarına işlenmesine yönelik hazırlanan imar planı değişikliğinin kabulüne

2014/77 NOLU KARAR - İmar planı değişiklik taleplerinin görüşülmesi
Yalova İli, Altınova İlçesi, Hürriyet Mahallesindeki parsellerin bulunduğu bölgede Belediye Meclis’inin 06.06.2014 tarih ve 2014/41 sayılı Meclis Kararı ile kabul edilerek hazırlanan Altınova(Merkez) 1/5000 ölçekli NİP-4321,1 Revizyon Nazım İmar planı ile 1/1000 ölçekli UİP-4322,1 Revizyon Uygulama İmar Planı Değişikliği 3194 sayılı İmar Kanununun 8/b maddesine istinaden 30 günlük askı süresi içerisinde hiçbir itiraz olmadığından olduğu gibi kabulüne

2014/76 NOLU KARAR - İmar planı değişiklik taleplerinin görüşülmesi
Yalova İli, Altınova İlçesi, Belediyemiz mücavir alanındaki Çavuşçiftliği Köyündeki taşınmaz ile yine Çavuşçiftliği Köyündeki parsellerin bulunduğu bölgede Belediye Meclis’inin 06.06.2014 tarih ve 2014/40 sayılı Meclis Kararı ile kabul edilerek hazırlanan Altınova İlçesi, Çavuşçiftliği Köyü, D 130 Karayolu güneyi 1/5000 ölçekli NİP-4327,1 sayılı Revizyon Nazım İmar planı ile 1/1000 ölçekli UİP-4328,1 sayılı Revizyon Uygulama İmar Planı Değişikliği 3194 sayılı İmar Kanununun 8/b maddesine istinaden 30 günlük askı süresi içerisinde hiçbir itiraz olmadığından olduğu gibi kabulüne

2014/75 NOLU KARAR - Parsel bazında zemin etüd çalışmasında istenen belgeler ile ilgili görüşülmesi
Belediye ve mücavir alan sınırları dahilinde parsel bazında yapılacak zemin etüd çalışmalarında uyulması gereken kriterlerin ilgili Bakanlığın yayınladığı Kanun ve Yönetmeliklere uygun olmasına

2014/74 NOLU KARAR - Belediyemize ait Norm Kadrolardaki değişiklikler ile ilgili görüşülmesi
22 Şubat 2007 tarihli ve 26442 sayılı Resmi Gazetede yayınlanarak yürürlüğe giren Belediye ve Bağlı Kuruluşları ile Mahalli İdare Birlikleri Norm Kadro İlke ve Standartlarına Dair Yönetmeliğe göre oluşturulan norm kadrolarımızdan ( I ) ve (II) sayılı cetvelde belirtilen boş kadro değişikliğinin 5393 sayılı Belediye Kanunu’nun 49. maddesinde Belediyenin norm kadroları bu ilke ve standartlar çerçevesinde belediye meclis kararıyla belirlenir hükmüne istinaden kabulüne

2014/73 NOLU KARAR - ATM Yerleri
İlçemizdeki Kent Estetiği ve düzenli Şehircilik çalışmaları doğrultusunda tüm Bankamatik ( ATM ) yerlerinin toplu olarak bir yere toplanması ve yeni yerler tespit edilerek bu alanlara getirilmesi ve kiraya verilmek üzere Belediyemiz Encümenine yetki verilmesine

2014/72 NOLU KARAR - 2. El Traktör alınması
Belediyemizde kullanılmak üzere ihtiyacımız olan 2. El Traktör’ün alınmasına

2014/71 NOLU KARAR - Gelir Tarifelerinin bazı maddelerinde değişiklik ve ek yapılması
2014 Yılı Gelir Tarifelerinden “ Yapı Kullanma İzin Harcı ile Genel Yerleşim Planı Onay Harcı “ ve Gelir Tarifelerinin bazı maddelerinde değişiklik ve ek yapılmasına ve kabulüne

2014/70 NOLU KARAR - Haciz edilememe
Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından “ Çevre Gelirlerinin Takip ve Tahsili ile Tahsilat Karşılığı öngörülen Ödeneğin Kullanımı Hakkındaki Yönetmelik” uyarınca Belediyemize temin olunan ve Belediyemiz adına trafik tescili yaptırılan 2014 Model Otokar Atlas Uzun Şasi ( 6+1 ) m3 Hidrolik Sıkıştırmalı Çöp Kamyonunun haczedilememesi için Kamu Hizmetine Tahsis edilmesine

2014/69 NOLU KARAR - Satış
Subaşı Köyündeki ( İlçemiz Cumhuriyet Mahallesi ) imar paftalarına giren adaların batısından geçen 15.00m’lik yolun daraltılması nedeniyle tarik fazlası Altınova Belediye Başkanlığı adına yoldan ihdas edilen parsellerin, Emlak Rayiç Değeri üzerinden arka tarafındaki komşu parsellere satışının yapılmasına ve satış bedellerinin 31.12.2014 tarihi mesai saati sonuna kadar yatırılmasına

2014/68 NOLU KARAR - Bazı makdu ve harç tarifeleri
Belediyemize ait bazı makdu ve harç tarifelerinin olduğu gibi kabulüne

2014/67 NOLU KARAR - İmar planı değişikliği
Hersek Mahallesindeki parselin taşınmazın bulunduğu bölge 1/25000 ölçekli Çevre Düzeni Planında konut alanında gözüktüğünden sanayi alanına alınması talebinin ancak 1/25000 ölçekli Çevre Düzeni Planında değişiklik yapılması şartıyla olabileceğinden, talebin ilgili makama başvurularak gerekli değişikliğin yapılmasından sonra Belediyemize müracaat edilmesi gerektiğine

2014/66 NOLU KARAR - İşgaliye Harçları
2014 Yılı Gelir Tarifelerinin kabulüne

2014/65 NOLU KARAR - SGK’ya satış yapılması
Hürriyet Mahallesindeki Parselin daha önce Sosyal Güvenlik Merkezi inşaatı yapılmak üzere SGK’ya satışı yapılan Belediyemize ait taşınmazın ihtiyaca cevap vermediğinden dolayı yanındaki Parselin Altınova Belediyesine ait taşınmazında Sosyal Güvenlik Kurumuna satışının yapılmasına ve imar planında B.H.A ( Belediye Hizmet Alanı ) gözüken taşınmazın üzerinde Kamu Hizmet Alanı olarak değişiklik yapılmasına

2014/64 NOLU KARAR - Bulgaristan’a görevli gönderme
Belediyemiz tarafından Kardeş Şehrimizi Kültürel ve Sosyal İlişkilerin  kuvvetlendirilmesi ve  Festival için Bulgaristan'a heyetin görevli gönderilmesine

2014/63 NOLU KARAR - Kıbrıs’a görevli gönderme
Belediyemiz tarafından Kardeş Şehrimizi Kültürel ve Sosyal İlişkilerin  kuvvetlendirilmesi ve  Festival için Kıbrıs'a heyetin görevli gönderilmesine

2014/62 NOLU KARAR - Çöp Aracı Talebi
Belediyemizde kullanılmak üzere Çevre ve Şehircilik Bakanlığından hibe olarak çöp aracı istenmesine

2014/61 NOLU KARAR - İller Bankasından kredi alınması
 İller Bankasından yolların yapılması ve asfaltlanması için kredi alınmasına 

2014/60 NOLU KARAR - Servis Araçları Yönetmeliğinin görüşülmesi
Servis Araçları Yönetmeliği ile ilgili komisyon çalışmalarının devamına ve çalışmalar tamamlandıktan sonra Meclis gündemine alınmasına 

2014/59 NOLU KARAR - Kanal yaptırılması
İlçemiz Tersaneler Bölgesinde, tersanelerin kendi sınırları içerisinde yol ile deniz bağlantısını sağlayacak şekilde yağmur drenaj kanalı yaptırılmasına 

2014/58 NOLU KARAR - İmar plan notlarında değişiklik yapılması

Yalova İli, Altınova İlçesi, Altınova Merkez Revizyon İmar Plan Notlarının 2.5.1 maddesinin “Ayrık, ayrık – ikiz ve ikiz nizam yapı adalarında yan bahçe mesafesi 3m olup 1 m. açık çıkma yapılabilir.” olarak değiştirilmesine,

        Yalova İli, Altınova İlçesi, Altınova Merkez Revizyon İmar Plan Notlarına “Prefabrik yapılar ve ayrık nizamdaki tek katlı betonarme yapılar hariç, yapılacak tüm yapılarda bodrum mecburiyeti olup radye temel sistemi kullanılacaktır. Bu kapsamda yapılan tek katlı betonarme yapılara daha sonra kat ilavesi verilmez.” maddesinin eklenmesine2014/57 NOLU KARAR - İmar komisyonundaki konuların görüşülmesi
Belediyemiz imar komisyonundaki konular ile ilgili çalışmaların devamına

2014/56 NOLU KARAR - İmar planı değişikliği yapılması
Yalova İli, Altınova İlçesi, Tokmak Köyündeki parselinin büyük kısmı yol ve park alanında kaldığından gerekli imar planı değişikliği yapılması talebinin 18. Madde uygulamasından sonra mağduriyetin giderilebileceğine

2014/55 NOLU KARAR - İftar Çadırı kurulması
İlçemizde Ramazan Ayı boyunca iftar çadırı kurulmasına

2014/54 NOLU KARAR - Ramazan ayı boyunca yapılacak yardımlar
İlçemizde ikamet eden fakir, düşkün ve kimsesiz ailelere ramazan ayı boyunca yardımda bulunulmasına

2014/53 NOLU KARAR - Otobüs fiyat ücretlerinin belirlenmesi

Belediyemize ait 27 Kişilik Otobüsün fiyat ücretleri ;

 

               İstanbul           : 400.- TL,

               Bursa               : 300.- TL

               Kocaeli            : 200.- TL

               Sakarya             : 300.- TL alınmasına ve bu İllerin dışında gidilecek yerlerden Altınova gidiş- dönüş km başına 1,1 0.- TL olarak belirlenmesine ve kabulüne 

2014/52 NOLU KARAR - Otobüs fiyat ücretlerinin belirlenmesi

Belediyemize ait 45 Kişilik Otobüsün fiyat ücretleri ;

 

               İstanbul           : 750.- TL,

               Bursa               : 500.- TL

               Çanakkale       : 1.800.- TL

               Konya             : 2.000.- TL alınmasına ve bu İllerin dışında gidilecek yerlerden Altınova gidiş- dönüş km başına 2,00.- TL olarak belirlenmesine ve kabulüne

2014/51 NOLU KARAR - Fiyat Listesi belirlenmesi
Belediyemizin işleteceği kafeterya ve sosyal tesislerde oluşacak fiyat listelerini belirlemek için Belediye Encümenine yetki verilmesine

2014/50 NOLU KARAR - Kuka aracına ücret belirlenmesi
Belediyemize ait olan kuka aracının saatinin 150,00.- ( Yüzelli ) TL olarak belirlenmesine ve kabulüne

2014/49 NOLU KARAR - Tanker alınması
Belediyemizde kullanılmak üzere 2. Elden 1 adet Tanker alınmasına 

2014/48 NOLU KARAR - Kamyonet alınması
Belediyemizde kullanılmak üzere 2. Elden 1 adet Kamyonet alınmasına 

2014/47 NOLU KARAR - Taskib Başkanlığı Personeli
Taskib Başkanlığında bulunan İtfaiye personelimizin kadrolarla beraber Belediyemize geri alınmasına

2014/46 NOLU KARAR - Hibe yolu ile otobüs alınması
İlçemiz mücavir alanındaki Havuzdere Köyü Muhtarlığına ait 2007 Model IVECO Marka 77 DN 006 plakalı otobüsün Belediyemizce hibe olarak alınmasına

2014/45 NOLU KARAR - Su kuyuları
DSİ tarafından yürürlüğe sokulan “Yalova ili Çok Acil İçmesuyu Eylem Planı” kapsamında alternatif içmesuyu kaynaklarının oluşturulması amacı ile DSİ 1. Bölge Müdürlüğü’nce açılacak kuyuların su tahsisi önceki yıllarda Yalova Belediyesi’ne ait su kuyusu tahsis belgeleri üzerinden yapılacağından Yalova Belediyesiyle protokol yapılmasına ve yapılacak protokol için Belediyemiz inşaat mühendisine yetki verilmesine

2014/44 NOLU KARAR - İmar planı değişikliği
İlçemiz, Hersek Mahallesi, Tersaneler Bölgesindeki parsel içerisinde Sağlık Koruma Bandı geçirilmesi ile ilgili İmar Planı Değişikliği ile ilgili komisyon çalışmalarının devamına ve çalışmalar tamamlandıktan sonra Meclis gündemine alınmasına