Meclis Kararları

2012/68 NOLU KARAR - 18.MADDE UYGULAMASI
Yalova İli, Altınova İlçesi, Belediyemiz mücavir alanında bulunan  Çavuşçiftliği Köyü Devlet Karayolu altında 18.madde uygulaması yapıldıktan sonra, Devlet Karayolu üstünde de şuyulandırma uygulamasının bütüncül olarak yapılmasına   ;
07.06.2012

2012/67 NOLU KARAR - PARK YERLERİNİN ÖZELLEŞTİRİLMESİ
İlçemiz bulvarlarında yapılan araç park yerlerinin özelleştirilmesi ile ilgili konu hakkında komisyon çalışmalarının devamına ve çalışmalar tamamlandıktan sonra Meclis gündemine alınmasına ;
07.06.2012

2012/66 NOLU KARAR - TRAMPA İŞLEMİ
I. Doğal Sit Alanı ve I. Ve II. Arkeolojik sit alanı içerisinde  kalan taşınmazlara ait 2863Sayılı Kanunun 15/f maddesi gereğince Hazine arazisi ile değiştirilmesi ( trampa işlemine ) ile ilgili konunun Milli Emlak Genel Tebliği (sıra no:285) doğrultusunda Meclis Kararı alınmasına gerek olmadığına;
07.06.2012

2012/65 NOLU KARAR - SGK YER TAHSİSİ
SGK’ya yer tahsis edilmesi konusunda Belediyemiz sınırları ve mücavir alanları içerisinde yeterli alan olmadığından tahsis işleminin  Belediye Meclis Üyesi Muhsin KAYA’nın kabul oyu ile  Meclis’te yapılan açık oylama sonucu oyçokluğu ile reddine,
07.06.2012

2012/64 NOLU KARAR - KAPALI PAZAR YERİ
Yalova İli, Altınova İlçesi, Cumhuriyet Mahallesi’nde Vakıfbank İlköğretim Okulu karşısında yer alan, 1/1000 ölçekli Uygulama İmar  Planı’nda ‘Özel Proje Alanı’ (Kültürel tesis, bölge/genel otoparkı ve ticaret fonksiyonları) olarak gösterilen yaklaşık 4500 m2 alana sahip taşınmazın üzerinde Belediyemizce yapılması planlanan Kapalı Pazaryerinin Belediye Meclis Üyesi Muhsin KAYA’nın kabul oyu ile  Meclis’te yapılan açık oylama sonucu oyçokluğu ile reddine
07.06.2012

2012/63 NOLU KARAR - YETKİ
Belediyemiz sınırları içerisinde yapılacak binalar için cephe iyileştirme çalışmaları kapsamında binaların dış cephe renkleri ile cephe kaplama elemanlarının  renklerinin, yapıların genelinde kum beji, kar beyazı, fildişi renkleri gibi açık tonlarda; köşeler, balkon çıkmaları, kat silmeleri gibi dekoratif kısımlarda ise  bunlara uygun renk tonlarında boyanmasına ve merkezde dış cephe iyileştirme projesi yapılarak uygulaması ile ilgili Encümene yetki verilmesine ;
07.06.2012

2012/62 NOLU KARAR - İMAR PLANI
Yalova İli, Altınova İlçesi, Belediyemiz mücavir alanında bulunan  Çavuşçiftliği Köyü Devlet Karayolu altında 1/1000 ölçekli uygulama imar planlarının  18.madde uygulaması yapılmasına  ;
07.06.2012

2012/61 NOLU KARAR - İMAR PLANI
Yalova İli, Altınova İlçesi, Cumhuriyet ve Hürriyet Mahalleleri’nde yer alan taşınmazların vatandaşların talepleri doğrultusunda bitişik nizam olarak değerlendirilmesi ile ilgili çalışmalar Belediyemizce devam etmekte olup genel çalışmalar ölçeğinde değerlendirilmesine;
07.06.2012

2012/60 NOLU KARAR - GEZİ DÜZENLENMESİ
Belediyemiz tarafından Çiçek Mezat ve Hal yeri araştırması için Belediye Başkanı ve Belediye  Meclis Üyelerinin Hollanda’ya görevli gönderilmelerine ;
05.06.2012

2012/59 NOLU KARAR - BEDELSİZ KAMYON BAĞIŞI
Belediyemiz tarafından Kardeş Şehrimiz olan Kıbrıs Cumhuriyeti Tatlısu Belediyesine 77 AF 526  plakalı 1994 Model Dodge Marka kamyonu  bedelsiz  olarak bağışının yapılmasına ;
05.06.2012

2012/58 NOLU KARAR - İMAR PLANI
T.C Karamürsel Asliye Hukuk Mahkemesi’nin almış olduğu karara göre Cemre Tersanesi ve ÖZATA Tersanesi arasındaki sahil bandının balıkçı barınağı ve kamu yararına lojistik amaçlı kullanılmak üzere kalıcı olarak kiraya verilmemesi için daha önce 07.09.2007 Tarih ve 2007/59 sayılı Belediye Meclis kararına uygun şekilde yukarıda belirtilen hususlar doğrultusunda imar planlarına işlenmesi ile ilgili komisyon çalışmalarının devamına ve çalışmalar tamamlandıktan sonra Meclis gündemine alınmasına ;
07.05.2012

2012/57 NOLU KARAR - ÜCRET BELİRLENMESİ
Belediyemize sunulan Atıksu Arıtma Proje onaylarında Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Çevre Yönetimi Genel Müdürlüğü’nün 15.03.2012 Tarih ve 1239 Sayılı Genelge ( 2012/9 ) nin V1 Proje İnceleme ve Onay Ücretleri kısmının “ c “ bendine istinaden alınacak ücretin 800,00.- (Sekizyüz ) TL + KDV olarak belirlenmesine ;
07.05.2012

2012/56 NOLU KARAR - AKILLI SU SAYAÇLARI
Belediyemiz tarafından İlçemizin akıllı su sayacına geçilmesine ;
07.05.2012

2012/55 NOLU KARAR - ÜCRET BELİRLENMESİ
Tersane bölgesine su taşıma ücretinin şebeke suyu ton başına 5.10.- TL olmasına ve ücretin aylık olarak  ödenmesine ;
07.05.2012

2012/54 NOLU KARAR - İMAR PALANLARINA YAPILAN İTİRAZLARIN DEĞERLENDİRİLMESİ
Yalova İli, Altınova İlçesi, Belediyemiz mücavir alanındaki Çavuşçiftliği Köyünde bulunan Belediyemize ait park alanı gözüken parselin bulunduğu bölgede toptancı hal yeri kurulmak amacıyla Belediye Meclis 12.03.2012 tarih ve 30 sayılı Kararı ile kabul edilen 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı ve 1/1000 ölçekli Uygulama imar planına  yapılan itirazların değerlendirilmelerinin kabulüne ;
07.05.2012

2012/53 NOLU KARAR - İMAR PLANLARINA YAPILAN İTİRAZLARIN DEĞERLENDİRİLMESİ
Gebze-Orhangazi-İzmit          ( İzmit Körfez Geçişi ve bağlantı yolları dahil ) OTOYOL’un Belediyemiz mücavir alanındaki Çavuşçiftliği Köyü, D-130 Karayolu güneyinden OTOYOL’un geçişi nedeniyle hazırlanarak 13.02.2012 tarih ve 19 sayılı Meclis Kararı ile kabul edilen ve 05.04.2012 tarih ve 39 Sayılı Belediye Meclis kararı ile yapılan itirazların değerlendirmelerinin devamına kararı verilen 1/5000 ölçekli Nazım ve 1/1000 Ölçekli Revizyon Uygulama İmar Planlarına askı süresi içerisinde yapılan itirazların değerlendirilmelerinin kabulüne; 
07.05.2012

2012/52 NOLU KARAR - 2011 YILININ KESİN HESABININ GÖRÜŞÜLMESİ
Belediyemiz Mali Hizmetler Müdürlüğü’nce hazırlanan 2011 Yılı Kesin Hesabı Meclis’te yapılan açık oylama sonucu oybirliği ile kabul edildi.
07.05.2012

2012/51 NOLU KARAR - KOMİSYONDAKİ KONULARIN GÖRÜŞÜLMESİ
Belediye Meclisi İmar Komisyonunda devam eden konular hakkında çalışmaların devamına ve tamamlandıktan sonra Meclis gündemine alınmasına;
07.05.2012

2012/50 NOLU KARAR - YURT DIŞI GEZİSİ
Belediyemiz tarafından 2012 Yılı İçerisinde İtfaiye Aracı alımı için Almanya’ya görevli gönderilmelerine;
01.05.2012

2012/49 NOLU KARAR - YURT DIŞI GEZİSİ
Belediyemiz tarafından kardeş şehirlerimizi Kültürel ve Sosyal ilişkilerin kuvvetlendirilmesi amaçlı Kardeş Şehrimiz olan Bulgaristan’a 2012 Yılı içerisinde İlçemiz halkının görevli gönderilmelerine;
01.05.2012

2012/48 NOLU KARAR - YURT DIŞI GEZİSİ
Belediyemiz tarafından kardeş şehirlerimizi Kültürel ve Sosyal ilişkilerin kuvvetlendirilmesi amaçlı  Kardeş Şehrimiz olan Bosnak Hersek’e 2012 Yılı içerisinde İlçemiz halkının görevli gönderilmelerine ;
01.05.2012

2012/47 NOLU KARAR - KURULUŞ ŞENLİKLERİ VE KÜLTÜRLERİN BULUŞMASININ ORGANİZE EDİLMESİ
Altınova Belediyesi Kuruluş Şenliklerinin, Osmanlı Devletinin 1302 yılında Hersek Köyünde Kuruluşunun ve 5 incisi düzenlenecek olan Altınova Kültürler Buluşmasının organize edilmesine  ;
01.05.2012

2012/46 NOLU KARAR - YURT DIŞI GEZİSİ
Belediyemiz tarafından Kardeş Şehrimiz olan Bosna Hersek’e görevlendirme için alınan 13.02.2012 Tarih ve  2012/18 sayılı Meclis kararına; Ali SARIHAN, Emine SARIHAN, İrfan SEVİNÇ, Sevim SEVİNÇ, Ömer BALKAN ve  Ayşe BALKAN’ın eklenerek kabulüne, Hollanda’ya görevlendirme için alınan 12.03.2012 Tarih ve 2012/31 sayılı Meclis kararına; Belediyemiz Sosyal İşleri Sorumlusu Hakan BEYKOZ ve  Yalova Tarım Müdürü Selim KARAHAN’ın eklenerek kabulüne ve görevli gönderilmelerine  ;
01.05.2012

2012/45 NOLU KARAR - USTALIK BELGESİ
Belediyemiz ve mücavir alanımızdaki Köyler içerisinde yapılacak inşaatlarda çalışacak ustalardan, yönetmeliğe istinaden ustalık belgesi istenmesine;
06.04.2012

2012/44 NOLU KARAR - YETKİ
Belediyemiz ve mücavir alanımızdaki köyler içerisinde yapılacak olan veya yapılan asansörlerin uyulması gereken kriterleri belirleyen asansör Bakım ve İşletme Yönetmeliğine istinaden kontrollerinin yapılması amacı ile Makine Mühendisleri Odası tarafından hazırlanan Tip Teknik Şartname ve Yıllık Kontrol Hakkında sözleşme imzalanarak uygulamaya geçilmesi için Belediye Başkanına yetki verilmesine;
06.04.2012

2012/43 NOLU KARAR - ATIK SU BEDELİ
İlçemiz Kanalizasyon alt yapısı olmayan ve kanalizasyon hizmetini alamayan yerlerden atıksu bedeli alınmamasına  ;
06.04.2012

2012/42 NOLU KARAR - MAHALLE İSMİ VERİLMESİ
Altınova Belediye sınırlarına 01.12.2009 Tarih ve 2009/97 Sayılı Meclis kararı ile kabul edilen ve 17.12.2009 tarih ve 4776 Sayılı Valilik Oluru ile dahil edilen Hersek Köyünün mahalle olma kararlarına istinaden Hersek Köyüne Hersek Mahallesi isminin verilmesine ve kabulüne ;
06.04.2012

2012/41 NOLU KARAR - SÜRE UZATILMASI
Özel Servis araçları Yönetmeliğinin tüm hükümlerine uyulmasına-uygulanmasına, değiştirilmemesine ve yönetmeliğin olduğu  kabulüne ;
06.04.2012

2012/40 NOLU KARAR - SEÇİMLER
Belediyemiz komisyon seçimlerinin kabulüne ;
06.04.2012

2012/39 NOLU KARAR - İMAR PLANLARINA YAPILAN İTİRAZLARIN DEĞERLENDİRİLMESİ
Gebze- Orhangazi- İzmit ( İzmit Körfez Geçişi ve bağlantı yolları dahil ) OTOYOL’un Belediyemiz mücavir alanındaki Çavuşçiftliği Köyü D 130 Karayolu güneyinden geçişi nedeni ile hazırlanarak 13.02.2012 Tarih ve 19 sayılı Belediye Meclis kararı ile kabul edilen 1/5000 ölçekli Nazım ve 1/1000 ölçekli revizyon imar planlarına 22.02.2012-23.03.2012 tarihleri arasında 30 gün askı süresi içerisinde yapılan itirazların  değerlendirilmelerinin devamına ve bir sonraki Meclis gündemine alınmasına ;
06.04.2012

2012/38 NOLU KARAR - TAHSİS
Yalova İli, Altınova İlçesi, Tavşanlı Beldesi, Dipgölcük mevkiinde Belediyemize ait 1332 m2 büyüklüğündeki 1246 nolu parselin üzerine ticari amaca ayrılmamak şartı ile  cami yapılmak üzere Diyanet İşleri Bakanlığı’na tahsisinin süresiz ve bedelsiz olarak yapılmasına;
06.04.2012

2012/37 NOLU KARAR - BELEDİYE HİSSESİNİN SATILMASI
Yalova İli, Altınova İlçesi, Hürriyet Mahallesinde bulunan parselin 148,86 ( 621/2400 ) m2 Belediye hissesinin rayiç bedel üzerinden satılmasına;
06.04.2012

2012/36 NOLU KARAR - FAALİYET RAPORUNUN GÖRÜŞÜLMESİ
2011-2012 Yıllık Faaliyet Raporunun kabulüne;
06.04.2012

2012/35 NOLU KARAR - EKSPERTİZ RAPORU ÜCRETİNİN BELİRLENMESİ
Belediyemizce İmar durumu ekspertiz raporu ücretinin 100,00.- ( Yüz ) TL olarak belirlenmesine ve kabulüne ;
06.04.2012

2012/34 NOLU KARAR - DENETİM KOMİSYON RAPORUNUN GÖRÜŞÜLMESİ
Belediyemiz Denetim Komisyon raporu madde madde okundu ve yapılan açık oylama sonucu oybirliği ile kabul edildi.
06.04.2012