Meclis Kararları

2017 MAYIS
08.05.2017  tarih ve 2017/53  sayılı Meclis Kararı ; İlçemiz sınırlarında ikamet eden şehit aileleri fertlerinden Birinci derece yakını olan ilk önce eşi ve çocuklarından herhangi birine, eş ve çocuklardan biri talep etmez ise muvafakat vermeleri şartıyla anne veya babasından herhangi birine 1 adet Servis plakası  devir ve satış hakkı verilmemek kaydıyla ücretsiz verilmesine   ; 


08.05.2017  tarih ve 2017/52  sayılı Meclis Kararı ; Oto Alım Satım ve Kiralama işyerlerine ait hazırlanan Yönetmeliğin kabulüne ve  yönetmeliğe göre işlem yapılmasına  ;


08.05.2017  tarih ve 2017/51  sayılı Meclis Kararı ; Şehir içi yaya kaldırımlarında ticari işyerlerinin herhangi bir şekilde kaldırımı işgal edecek şekilde ürün, tabela, totem v.b. hiçbir malzeme konulmamasına, aksi yönde işgale devam eden işyerlerine zabıta vasıtasıyla ihtar verilmesine tekrarı halinde idari yaptırım uygulanmasına  ;

08.05.2017  tarih ve 2017/50  sayılı Meclis Kararı ; Ramazan Ayında İlçemizde ve mücavir alanlarımızda ramazan etkinlikleri ve iftar yemeklerinin verilmesine ;


08.05.2017  tarih ve 2017/49  sayılı Meclis Kararı ; İlçe Halk Kütüphanesi kurulması hususu görüşülerek; Cumhuriyet Mahallesi, 7. Sokak, No:4 adresindeki binanın zemin katında İlçe Halk Kütüphanesi olarak kullanılmak üzere Belediyemizce kiralanarak Yalova İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü’ne 5 yıllığına bedelsiz olarak tahsis edilmesine;


08.05.2017  tarih ve 2017/48  sayılı Meclis Kararı ; Yalova İli, Altınova İlçesi, Cumhuriyet Mahallesi ile Hürriyet Mahallesindeki sayılı parsellerle ilgili İmar Komisyonu’nun belirleyeceği tarihte uzlaşma başvurusu için karşılıklı toplantı yapılmasına;


08.05.2017  tarih ve 2017/47  sayılı Meclis Kararı ; Sermayecik Köyü  - Altınova  - Yalova arasında yolcu taşımacılığı yapmak için D4 Belgesi başvuru talebi değerlendirilmiş olup, Yolcu Taşımacılığı yapması için D4 Belgesinin Sermayecik Köyü ile Altınova arası verilmesine  ;


08.05.2017  tarih ve 2017/46  sayılı Meclis Kararı ; Yalova İli, Altınova İlçesi, Çavuşçiftliği Köyü, Kuzey İmar Planında parselasyon planı tamamlanan bölgede; cadde, sokak ve numarataj çalışmasının imar komisyonunca çalışılıp, cadde-sokak isimleri belirlendikten sonra komisyonda tekrar görüşülmesine ;


08.05.2017  tarih ve 2017/45  sayılı Meclis Kararı ; Altınova Belediyesi ve bağlı mücavir alanlardaki köylerde İzinsiz kazı işleri yapan kişi ya da kuruluşlara idari para cezası kesilerek cezai müeyyide uygulanmasına ;


08.05.2017  tarih ve 2017/44  sayılı Meclis Kararı ;   Yalova İli, Altınova İlçesi, Belediyemiz ve mücavir alanlarımızda tevhid yapılan parsellerde; otopark ihtiyacının bina bodrumu ya da parsel içerisinde, ilgili yönetmeliğe uygun olarak çözümlenerek imar durumu ve inşaat ruhsatı verilmesine ;


08.05.2017  tarih ve 2017/43  sayılı Meclis Kararı ; Yalova İli, Altınova İlçesi, Çavuşçiftliği Köyündeki taşınmaz sahibinin ada:303, parsel:1’deki Kamu Ortaklık Payı (KOP) hissesini, bedelsiz olarak Altınova Belediyesi’ne bağışlamasına,


08.05.2017  tarih ve 2017/42  sayılı Meclis Kararı ; Yalova İli, Altınova İlçesi, Hersek Mahallesi’nde askıdan indirilen 1/1000 Ölçekli Revizyon Uygulama İmar Planı ve 1/5000 Ölçekli Nazım İmar Planları askı süresi içinde itiraza uğramadığından, planların teklif edilen hali ile aynen kabulüne;


08.05.2017 tarih ve 2017/41  sayılı Meclis Kararı ; Altınova Belediyesi Kuruluş Şenliklerinin, Osmanlı Devletinin 1302 yılında Hersek Köyünde Kuruluşunun ve  Altınova Kültürler Buluşması programın yapılmasına;


08.05.2017  tarih ve 2017/40  sayılı Meclis Kararı ; Belediyemiz Mali Hizmetler Müdürlüğü’nce hazırlanan 2016 Yılı Kesin Hesabı madde madde okundu ve Meclis’te yapılan açık oylama sonucu oybirliği ile kabul edildi.

2017 NİSAN

 

 07.04.2017  tarih ve 2017/39  sayılı Meclis Kararı ; İlçemizdeki Tersanelere Atık Kabul Tesis Kurulması ile ilgili konu görüşülerek; Atık Kabul Tesisi yapımına ilgili  şartların sağlanması kaydıyla izin verilmesine ;

  07.04.2017  tarih ve 2017/38  sayılı Meclis Kararı ; Belediyemizin kardeş şehri olan Bosnak Hersek Buzim’de gerçekleşecek olan İslam Kültür Merkezinin açılışına Belediyemiz personelinden görevli gönderilmelerine  ;

07.04.2017  tarih ve 2017/37  sayılı Meclis Kararı ; 5393 sayılı Belediye Kanunu’nun 56. Maddesine istinaden Belediyemizin tüm birimlerini kapsayacak şekilde hazırlanan 2016 – 2017 yılları arası faaliyet raporunun kabulüne ;

 07.04.2017  tarih ve 2017/36  sayılı Meclis Kararı ;  Belediyemiz komisyon seçimleri yapılan açık oylama sonucu oybirliği ile karar verildi.

 07.04.2017  tarih ve 2017/35  sayılı Meclis Kararı ; Belediyemiz Denetim Komisyon Raporu madde madde okundu ve Mecliste yapılan açık oylama sonucu oy birliği ile kabul verildi.

07.04.2017  tarih ve 2017/34  sayılı Meclis Kararı ; Yalova İli, Altınova İlçesi, Hersek Mahallesinde teklif edilen 1/5000 Ölçekli Revizyon Nazım İmar Planının kabulüne ;

 07.04.2017 tarih ve 2017/33  sayılı Meclis Kararı ;  Yalova İli, Altınova İlçesi, Hersek Mahallesinde teklif edilen 1/1000 Ölçekli Revizyon Uygulama İmar Planının kabulüne ;

 07.04.2017  tarih ve 2017/32  sayılı Meclis Kararı ; Yalova İli, Altınova İlçesi, Hürriyet Mahallesi, 1. Sokağa hız kesici kasis konulması ile ilgili talep görüşülerek; sokak üzerinde uygun yere hız kesici kasis konulmasına ve ilgili haritasına işlenmesine;


19.04.2017

2017 MART

 


 03.03.2017  tarih ve 2017/31  sayılı Meclis Kararı ;  Yeni hizmet binasına taşınılmasına müteakip, 2017 Yılı Meclis toplantılarının  Nisan Ayından itibaren  Yeni Hizmet Binası Meclis toplantı Salonunda  yapılmasına;

03.03.2017  tarih ve 2017/30  sayılı Meclis Kararı ;  Marmara Belediyeler Birliğine Çanakkale Ayvacık depremine yapılacak yardımlar için katkıda bulunulmasına     ; 

03.03.2017  tarih ve 2017/29  sayılı Meclis Kararı ;  Belediyemiz tarafından Hersek Mahallesi yağlı güreşlerinin ve 23 Nisan Ulusal Egemenlik Çocuk Bayramı Etkinliklerinin yapılmasına ve Belediyemiz bütçesinden  ödenek ayrılmasına   ;

 03.03.2017  tarih ve 2017/28  sayılı Meclis Kararı ; Yalova İli, Altınova İlçesi, Hersek Mahallesinde  1/5000 Ölçekli Nazım İmar Planı yapılmasına ve hazırlanan 1/5000 Ölçekli Nazım İmar Planının kabulüne; 

03.03.2017  tarih ve 2017/27  sayılı Meclis Kararı ; Yalova İli, Altınova İlçesi, Hersek Mahallesinde 1/1000 Ölçekli Uygulama İmar Planı yapılmasına ve hazırlanan 1/1000 Ölçekli Uygulama İmar Planının kabulüne; 


03.03.2017  tarih ve 2017/26  sayılı Meclis Kararı ; Yalova İli, Altınova İlçesi, Cumhuriyet Mahallesi, Dereyolu Caddesinde uygun görülen yere hız kesici kasis konulmasına  ve ilgili haritasına işlenmesine;

   01.03.2017  tarih ve 2017/25  sayılı Meclis Kararı ; Belediyemizin kardeş Şehri olan Kıbrıs Tatlısu Belediyesinin düzenleyeceği  2. Ot festivaline Kent Konseyimiz üyelerinden görevli gönderilmesine   ;


01.03.2017  tarih ve 2017/24  sayılı Meclis Kararı ; Eski Belediye Hizmet Binasının deprem geçirmiş eski bir yapı oluşu ve statik açıdan yetersiz olduğundan yeni hizmet binasına taşınılmasına müteakip, eski hizmet binasının  yıkılmasına  ;

 

01.03.2017 tarih ve 2017/23  sayılı Meclis Kararı ;  22 Şubat 2007 tarihli ve 26442 sayılı Resmi  Gazetede yayınlanarak yürürlüğe giren Belediye ve Bağlı Kuruluşları ile Mahalli İdare Birlikleri Norm Kadro İlke ve Standartlarına Dair Yönetmeliğe göre oluşturulan norm kadrolarımızdan ( III )  sayılı cetvelde belirtilen boş kadro değişikliği ve ihdasının 5393 sayılı Belediye Kanunu’nun 49. maddesinde  Belediyenin norm kadroları bu ilke ve standartlar çerçevesinde belediye meclis kararıyla belirlenir hükmüne istinaden ;  03/02/2017 Tarihinde alınan 2017/18 Sayılı  Meclis kararının iptaline ve ( III )  sayılı cetvelin kabulüne  ;


01.03.2017  tarih ve 2017/22  sayılı Meclis Kararı ; İlçemizin kültürel

değerlerinin korunması, yaşatılması ve gelecek kuşaklara aktarılması amacıyla Altınova Belediyesi kent müzesi kurulmasına ve müze ile ilgili giderlerin Belediyemiz bütçesinden karşılamasına ;

    


16.03.2017

2017 ŞUBAT

03.02.2017  tarih ve 2017/21  sayılı Meclis Kararı ; Belediyemiz tarafından işgaliye ücretlerinin ve  kira rayiç bedellerinin belirlenmesi için Takdir Komisyonu oluşturulması hususunda Belediye Encümenine yetki verilmesine;


 03.02.2017  tarih ve 2017/20  sayılı Meclis Kararı ;  Yalova İli, Altınova İlçesi, Cumhuriyet Mahallesi ile Hürriyet Mahallesinde bulunan ve şuyulandırma sonucu oluşan Belediye Hisselerin 3194 sayılı İmar Kanununun 17. Maddesine istinaden satışının yapılmasına ;

03.02.2017 tarih ve 2017/19  sayılı Meclis Kararı ; Yalova İli, Altınova İlçesi, Hersek  Mahallesi, Tersaneler Bölgesinde,Tersane Alanı Revizyon İmar Planı Değişikliği ve İlavesi ” askıya çıkarılmış, askı süresi içinde herhangi bir itiraza uğramadığından, 01.04.2016 tarih ve 2016/49 sayılı Belediye Meclis kararı ile onaylanmış olup, ilgili plan teklifi hakkında Belediyemiz açısından olumsuz bir görüşün olmadığına;

  03.02.2017  tarih ve 2017/18  sayılı Meclis Kararı ; 22 Şubat 2007

tarihli ve 26442 sayılı Resmi  Gazetede yayınlanarak yürürlüğe giren Belediye ve Bağlı Kuruluşları ile Mahalli İdare Birlikleri Norm Kadro İlke ve Standartlarına Dair Yönetmeliğe göre oluşturulan norm kadrolarımızdan ( III )  sayılı cetvelde belirtilen boş kadro değişikliği ve ihdasının 5393 sayılı Belediye Kanunu’nun 49. maddesinde  Belediyenin norm kadroları bu ilke ve standartlar çerçevesinde belediye meclis kararıyla belirlenir hükmüne istinaden  kabulüne ;

    

 

 

       

 

 


27.02.2017

2017 OCAK

06.01.2017  tarih ve 2017/16 sayılı Meclis Kararı; Belediyemizin yollar ve kaldırım  projesinde kullanılmak üzere İller Bankası A.Ş. nden  kredi  kullanılmasına   ; 06.01.2017  tarih ve 2017/15 sayılı Meclis Kararı;  Belediyemizin orta refüj ve yağmur suyu projesinde kullanılmak üzere İller Bankası A.Ş. nden  kredi  kullanılmasına ;


06.01.2017  tarih ve 2017/14 sayılı Meclis Kararı;  Belediyemizin çiçek mezatı ve hal projesinde kullanılmak üzere İller Bankası A.Ş. nden  kredi kullanılmasına ;

 

06.01.2017  tarih ve 2017/13 sayılı Meclis Kararı;  Cumhuriyet Mahallesinde tuzla mevkiindeki ki parselin Yeşil Körfez Su Birliğine borcumuza mahsuben verilmesine   ; 06.01.2017  tarih ve 2017/12 sayılı Meclis Kararı;  Mülkiyeti arsası Belediyemize ait olan Altınova Köylere Hizmet Götürme Birliğinin üst kullanım hakkı olan Cumhuriyet Mahallesinde bulunan halı saha ve sosyal tesislerin bedelle devir alınması için Belediye Başkanına yetki verilmesine;


06.01.2017  tarih ve 2017/11 sayılı Meclis Kararı;  Yalova İli, Altınova İlçesi ve mücavir alanlarımızda üzerinde zeytin ağacı bulunan parsellerde, yapı ruhsatı alınmadan önce parsel sahibi veya yüklenicisi tarafından, planlanan yapı alanında kalan zeytin ağaçlarının usulüne uygun olarak budanıp, sökülüp, Belediye tarafından temin edilen saksılara yerleştirilerek uygun yerlere tekrar ekilmek üzere Belediye Başkanlığına teslim edilmesine  ;


06.01.2017  tarih ve 2017/10  sayılı Meclis Kararı; Belediye Meclisimizin almış olduğu 18.11.2016 Tarih ve 2016/131 sayılı Meclis kararının(Gelir Tarifeleri) “ÖZEL SERVİS ARAÇLARIYLA İLGİLİ TARİFELER” bölümünün  (m) bendinde “İlçemizde kaçak servis çektiren işyerlerine” kelimesinden sonra “araç başına” ibaresinin eklenmesine; 06.01.2017  tarih ve 2017/ 09  sayılı Meclis Kararı; Şehir içi hatları (M ) plakası için komisyon çalışmalarının devamına ve çalışmalar tamamlandıktan sonra Meclis gündemine alınmasına  ;


 06.01.2017  tarih ve 2017/ 08  sayılı Meclis Kararı; Belediyemiz tarafından  Servis Çalışma Ruhsatı ihalesi yapılması için Encümene yetki verilmesine;


 06.01.2017  tarih ve 2017/07  sayılı Meclis Kararı;İlçemizde Ticari Taksi plakası için ihale yapılması hususunda Encümene yetki verilmesine  ;  


 06.01.2017  tarih ve 2017/06  sayılı Meclis Kararı; Kapalı Pazar

yerinde ; Pazar yerlerinin 12 m2 olanları, 6 m2 olanları yarısının peşin diğer yarısının da 2017 yılı sonuna kadar üç ayda bir ödenmek üzere ve Kapalı Pazar yerinde bulunan balıkçı dükkanlarının ve bahçelerinin ayrıca  35,00 m2 1 Adet Restaurant ile bahçesinin ihale edilmesi için Encümen’e yetki verilmesine;06.01.2017  tarih ve 2017/05  sayılı Meclis Kararı   ; Yalova İli,

Altınova İlçesi, Cumhuriyet Mahallesindeki bazı parsellerin birleştirilmesinde sakınca olmadığına;


 06.01.2017  tarih ve 2017/04  sayılı Meclis Kararı ;Yalova İli, Altınova İlçesi, Çavuşçiftliği Köyündeki ….ada ve …..parseldeki İşçi yerleşkesi yapılabilmesi için plan notlarına ; İşçi yerleşkesi yapılabilmesi uygundur “ ibaresinin eklenerek gerekli düzenlemenin yapılmasına;


06.01.2017  tarih ve 2017/03  sayılı Meclis Kararı ;  Oto kiralama

ve işyerlerinde düzenleme yapılması için, Belediyemiz ilgili birimlerince araştırılıp, gerekli düzenlemeye ilişkin yönetmelik hazırlanmasına  ve hazırlanan Yönetmeliğin komisyonca incelenerek değerlendirilmesine;

 

 02.01.2017 tarih ve 2017/02  sayılı Meclis Kararı ; Belediyemiz Meclis  Tatil Ayının 2017  Yılı Temmuz   ayı olarak belirlenmesine;

 

02.01.2017  tarih ve 2017/01  sayılı Meclis Kararı ; Belediyemiz Meclis

toplantılarının  Belediye Meclis Çalışma Yönetmeliği’nin 6. Maddesine istinaden,            2017  yılında her ayın ilk iş gününde yapılmasına, tatil  gününe rastlaması halinde ilk mesai gününde  saat:14:00’de Belediye Başkanlık Makamı Odasında  toplanılmasına;

    

 

 


03.02.2017

2016 ARALIK

 07/12/2016  tarih ve 2016/141  sayılı Meclis Kararı ; Yalova İli, Altınova İlçesi ve mücavir alanlarda yazılı imar durumu harcının, imar planının sayısal ve yazılı örneği ile plan notlarından alınacak her türlü kopya için tahsil edilecek harçlar ve 2017 Yılı Gelir Tarifelerindeki değişiklik ve eklemeler belirlenmiş olup, olduğu gibi kabulüne ;07/12/2016  tarih ve 2016/140  sayılı Meclis Kararı ; 12.07.2012 Tarihli ve 28351 Sayılı Resmi Gazete’de yayınlanan Pazar Yerleri hakkında Yönetmeliğin 11. Maddesine istinaden sınırlı aynı hak tesisi yöntemi kullanılarak kapalı Pazar yerindeki satış yerlerinin on ( 10 ) yıl süre ile 2886 Sayılı İhale Kanununa istinaden ihale edilerek

işlettirilmesi için Encümen’e yetki verilmesine ;
07/12/2016  tarih ve 2016/139 sayılı Meclis Kararı ; Servis Yönetmeliğinini bazı maddelerinde  değişiklik yapılmasına ;


07/12/2016 tarih ve 2016/138  sayılı Meclis Kararı ; Belediyemizde boş bulunan 2 adet Mühendis, 1 Adet Arkeolog, 1 Adet Tekniker ve 1 Adet Veteriner Teknikeri  Kadrolarına atama yapılamadığından, 2017 yılında ihtiyacımız olan personelin sözleşmeli çalıştırılmasına


07/12/2016  tarih ve 2016/137  sayılı Meclis Kararı ;  Yalova İli, Altınova İlçesi, Çavuşçiftliği Köyünde işçi yerleşkesi yapılabilmesi için plan notlarına ilave yapılmasına ilişkin konu komisyonda görüşülerek; Belediyemizin ilgili birimleri tarafından teknik ve sosyal açıdan incelendikten sonra imar komisyonunda tekrar görüşülüp ilavenin değerlendirilmesine ;


07/12/2016  tarih ve 2016/136  sayılı Meclis Kararı ; Belediyemiz mücavir alanında Yalova-Kocaeli Devlet  Karayolu boyunca ihtiyaç duyulan yerlere durak konulmasına ;


01/12/2016  tarih ve 2016/135  sayılı Meclis Kararı ;      02.02.2007 gün ve 26442 sayılı Resmi Gazetede Yayınlanarak yürürlüğe giren Norm Kadro İlke ve Standartlarına Dair Yönetmeliğin  24.ncü maddesinin birinci fıkrasının değiştirilmesine  istinaden 2017 yılında Geçici işçi çalıştırılmasına ;

 


02.01.2016

2016 KASIM


 18/11/2016 tarih ve 2016/134  sayılı Meclis Kararı ;  Belediyemiz tarafından Çiçek mezatı, Hal  ve altyapı-üstyapı Hizmetleri için İller Bankasından  kredi başvurusu yapılmasına ;  

18/11/2016 tarih ve 2016/133  sayılı Meclis Kararı ;  Yalova İli, Altınova İlçesi, Karadere Köyü, Yalakdere Vadisi, orman arazisindeki Altınova Belediyesi’ne tahsisli, II. Derece Arkeolojik Sit Alanı ve Anıt olarak tescilli Çobankale’nin ; restorasyon ve kazı çalışması yapılabilmesi için bitki temizliğinin yapılmasına ve çevre güvenliği önlemlerinin alınmasına   ; 

 18/11/2016 tarih ve 2016/132  sayılı Meclis Kararı ;  Yalova İli, Altınova İlçesi, Belediye mücavir alanlarındaki köyler dahil, içkili yerlerin belirlenmesine;

18/11/2016 tarih ve 2016/131  sayılı Meclis Kararı ; Belediyemize ait 2017 Yılı Gelir Tarifelerinin olduğu gibi kabulüne ;

18/11/2016 tarih ve 2016/130  sayılı Meclis Kararı ; 2017 Yılı Sosyal ve Kültürel Etkinlikleri için , Belediyemiz tarafından  gerekli bütçenin ayrılarak harcanmasına  ; 

18/11/2016  tarih ve 2016/129  sayılı Meclis Kararı ; Belediyemize ait      2017 Yılı Bütçe Kararnamesinin  kabulüne;

18/11/2016  tarih ve 2016/ 128  sayılı Meclis Kararı ; 2017 Yılı  İşçi Çalıştırma Şartnamesinin hazırlanması konusunda Meclis adına yetkinin Belediye Encümenine verilmesine; 

18/11/2016 tarih ve 2016/127  sayılı Meclis Kararı ; 2017 Yılında Zabıta Personeline fazla çalışma mesai ücretinin Bakanlar Kurulu Kararı doğrultusunda  verilmesine; 

18/11/2016 tarih ve 2016/126  sayılı Meclis Kararı ; Belediyemizin 2017Yılı Gider Bütçesi ve izleyen iki yıl ( 2018-2019 ) Bütçe giderleri tahmini ad okumak suretiyle yapılan oylama sonucunda oybirliği  ile kabul edildi.

18/11/2016  tarih ve 2016/125  sayılı Meclis Kararı ; Belediyemizin 2017 Yılı Gelir Bütçesi ve izleyen iki yıl ( 2018-2019 ) Bütçe gelirleri tahmini ad okumak suretiyle yapılan oylama sonucunda oybirliği  ile kabul edildi.18/11/2016  tarih ve 2016/124  sayılı Meclis Kararı ; Servis plakalarının devir ücretinin belirlenmesine ve kabulüne  ; 

18/11/2016  tarih ve 2016/123  sayılı Meclis Kararı ; Altınova- Karamürsel arası yolcu taşımacılığı için 77 M plakalı minibüslerin durak yeri talebi ile ilgili komisyon çalışmalarının devamına ve çalışmalar tamamlandıktan sonra Meclis gündemine alınmasına ;


18/11/2016  tarih ve 2016/122  sayılı Meclis Kararı ;  İlçemiz Şehir içi ücret tarifeleri belirlenmiş olup, kabulüne  ;


18/11/2016  tarih ve 2016/121  sayılı Meclis Kararı ; Yalova İli,  Altınova İlçesi, Cumhuriyet Mahallesi, Çınarkoru Caddesi’ne, hız kesici kasisler konmasına;

18/11/2016 tarih ve 2016/120  sayılı Meclis Kararı ; Yalova İli,  Altınova İlçesi geneli plan notlarına ;-Zemin katta dış çerçevede saplama kiriş uygulamasından kaçınılmalıdır.-Kolon ve perdeler,  süreksizliğe uğramadan, temelden en üst kata kadar devam ettirilmelidir.-Kapalı ve açık çıkmalı yerlerde çıkmadan sonra saçak mesafesi 0.50 m’yi geçemez.  Hükümlerinin eklenmesine ;

18/11/2016  tarih ve 2016/119  sayılı Meclis Kararı ; Belediyemiz takdir komisyonu raporu onaylanmış olup, olduğu gibi  kabulüne  ;


01/11/2016  tarih ve 2016/118  sayılı Meclis Kararı ; İlçemizde Kaymakamlık tarafından yürütülen İlçe Trafik Komisyonu yürürlükten kaldırıldığından dolayı, Belediyemiz tarafından İlçemizde trafik konularının görüşülmesi için, Trafik Komisyonunun Belediyemiz tarafından  kurulmasına ;01/11/2016  tarih ve 2016/117  sayılı Meclis Kararı ; Yalova İli,  Altınova İlçesi, Belediyemiz mücavir alanındaki Çavuşçiftliği Köyü, G22C10B1A ve G22C10B1B sayılı paftalarda toptancı hali olarak gözüken bölgede Belediye Meclis’inin 02/09/2016 tarih ve 2016/94 sayılı  Kararı ile 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı ve 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı Değişikliği 1 aylık askı süresi içerisinde herhangi bir itiraza uğramadığından,  plan değişikliğinin onaylanmasına;

     


14.12.2016

2016 EKİM

07/10/2016  tarih ve 2016/116  sayılı Meclis Kararı ; Yalova İli, Altınova İlçesi, Hersek Mahallesi, 05.06.2015 tarih ve 2015/78 sayılı Belediye Meclis Kararı ile kabul edilen Revizyon İmar Planında ki bazı parsellerin bulunduğu bölgede 3194 sayılı İmar Kanunu’nun 18. Maddesine göre düzenleme yapılmasına;  

07/10/2016  tarih ve 2016/115  sayılı Meclis Kararı ; Yalova İli, Altınova İlçesi, Hürriyet Mahallesi, Devlet yolu üstünde ada parsel üzerinde, Belediyemiz tasarrufundaki terk zeminin Takdir Komisyonu tarafından belirlenen günlük işgaliye ücretinin kabulüne  ; 

07/10/2016  tarih ve 2016/114  sayılı Meclis Kararı ; Belediye Hizmet Binası İkmal İnşaatında kullanılmak üzere İller Bankası A.Ş. nden  kredi kullanılması  ;  Mecliste yapılan açık oylama sonucu oy birliği ile karar verildi.

07/10/2016  tarih ve 2016/113  sayılı Meclis Kararı ; Türk Dünyası Belediyeler Birliğine Kardeş şehrimiz Makedonya Jupa Belediyesine  yapılacak yardımlar için katkıda bulunulmasına  ; 

07/10/2016 tarih ve 2016/112  sayılı Meclis Kararı ; Yalova İli, Altınova İlçesi, Hersek Mahallesinde günü birlik tesis ve konaklama tesisi yapılabilmesi ile ilgili konu komisyonda görüşülerek; ilgili bölgenin ticari alan olarak imar planına işlenmesine, yapı denetime tabi olmadan yapılan mevcut binalarla ilgili müraacatlarda, statik tahkik ve statik uygunluk raporu alınarak işyeri açma ve çalışma ruhsatı başvurusu yapılmasına, aşağıdaki kriterlere ve binaların yangından korunması hakkında yönetmelik, sığınak yönetmeliği ve ilgili tüm kanun, yönetmeliklere uyulmak, bölgede bulunan arkeolojik ve doğal sit alanları dokusunu bozmamak şartı ile işyeri açma ve çalışma ruhsatı verilmesine ve şartlarına uyulmasına    ; 

07/10/2016  tarih ve 2016/111  sayılı Meclis Kararı ; Yalova İli, Altınova İlçesi, Hersek Mahallesi ve Cumhuriyet Mahallesi ile Çavuşçiftliği Köyü sahil kesimindeki Tersaneler Bölgesinde Belediyemize terk edilen alanlar üzerinde Takdir Komisyonu tarafından belirlenen günlük işgaliye ücretinin metrekaresinin belirlenmesine

07/10/2016  tarih ve 2016/110  sayılı Meclis Kararı ; Belediyemiz Zabıta Tembihnamesi 5393 Sayılı Belediye Kanununun 14 ve 15. Maddelerinde belirtilen yetki ve görevlerin yerine getirilmesi ve 5326 Sayılı Kabahatler Kanununun gerekli maddelerinin yürütülmesi amacıyla Tembihnamenin olduğu gibi kabulüne ; 

07/10/2016  tarih ve 2016/109  sayılı Meclis Kararı ; Yalova İli, Altınova İlçesi, Cumhuriyet Mahallesindeki sokak isminin değiştirilmesi yönündeki teklif; numarataj ve ruhsat düzenlemede belediyemiz tarafından kullanılmaya başlayan Mekansal Adres Kayıt Sistemi ’ne şuan ki hali ile giriş yapıldığından, halen geçiş sürecinde olan sisteme, teknik olarak mevcut isimlerin değiştirilmesinin mümkün olmaması nedeniyle  kabul edilmemesine ; 

03/10/2016  tarih ve 2016/108  sayılı Meclis Kararı ;  Yalova İli, Altınova İlçesi, Belediyemiz mücavir alanındaki Tokmak Köyü, G2d06b3b sayılı paftada 1/1000 ölçekli Uygulama İmar planı ve 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı tadilatı yapılması  ile ilgili alınan 05.08.2016 tarih ve 2016/83 sayılı kararı ile onaylanan plana 1 aylık askı süresi içerisinde herhangi bir itiraza uğramadığından, olduğu gibi kabulüne ; 

03/10/2016  tarih ve 2016/107  sayılı Meclis Kararı ; Yalova İli, Altınova İlçesi, Hersek Mahallesi, G22C05C2A-G22C05C2D Sayılı Paftalarda, 1/1000 ölçekli Uygulama İmar planı ve G22C05C sayılı 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı revizyonu ile ilgili 05.08.2016 tarih ve 2016/87 sayılı kararı ile onaylanan imar plan tadilatı 1 aylık askı süresi içerisinde herhangi bir itiraza uğramadığından, olduğu gibi kabulüne ; 

03/10/2016 tarih ve 2016/106  sayılı Meclis Kararı ; Yalova İli, Altınova İlçesi, Çavuşçiftliği Köyündeki parsel içinde trafo yeri ile ilgili 05.08.2016 tarih ve 2016/88 sayılı kararı ile onaylanan imar plan tadilatı 1 aylık askı süresi içerisinde herhangi bir itiraza uğramadığından, olduğu gibi kabulüne; 

03/10/2016  tarih ve 2016/105  sayılı Meclis Kararı ; Yalova İli, Altınova İlçesi, Cumhuriyet Mahallesindeki ada da, 1/1000 ölçekli Uygulama İmar planı ve 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı değişikliği yapılması ile alınan 05.08.2016 tarih ve 2016/82 sayılı kararı ile onaylanan plana 1 aylık askı süresi içerisinde herhangi bir itiraza uğramadığından, olduğu gibi kabulüne

03/10/2016  tarih ve 2016/104  sayılı Meclis Kararı ; Yalova İli, Altınova İlçesi, Merkez imar planı notlarıyla  ilgili Belediye Meclisinin 05.08.2016 tarih ve 2016/84 sayılı Meclis kararı ile kabul edilen plan notlarına 1 aylık askı süresi içerisinde herhangi bir itiraza uğramadığından, olduğu gibi kabulüne; 

03/10/2016  tarih ve 2016/103  sayılı Meclis Kararı ; Yalova İli, Altınova İlçesi, imar planlarında Konut dışı Kentsel Çalışma alanlarıyla ilgili 05.08.2016 tarih ve 2016/86 sayılı Meclis kararı ile kabul edilen plan notlarına 1 aylık askı süresi içerisinde herhangi bir itiraza uğramadığından, olduğu gibi kabulüne; 

 

 

 


15.01.2016

2016 EYLÜL

 02/09/2016  tarih ve 2016/102  sayılı Meclis Kararı ; Belediyemize ait              2 adet  tankerlerin satışı için Belediye Encümenine yetki verilmesine  ;  


02.09.2016  tarih ve 2016/101  sayılı Meclis Kararı ;             Belediyemiz temizlik hizmetlerinde kullanılmak üzere sıfır veya 2. El 1 Adet çift kabin kamyonet alınmasına  ; 

02/09/2016  tarih ve 2016/100  sayılı Meclis Kararı ; Belediyemiz temizlik hizmetlerinde kullanılmak üzere sıfır veya 2. El   1  Adet  arazöz  ( Kamyon ) alınmasına  ;

02/09/2016  tarih ve 2016/99  sayılı Meclis Kararı ; Belediyemiz temizlik hizmetlerinde kullanılmak üzere sıfır veya 2. El  1 Adet  yol süpürme  aracı ( Kamyon ) alınmasına  ; 

  02/09/2016  tarih ve 2016/98  sayılı Meclis Kararı ; Belediyemiz temizlik hizmetlerinde kullanılmak üzere sıfır veya 2. El 1 Adet çöp toplama aracı ( Kamyon ) alınmasına  ; 

02/09/2016  tarih ve 2016/97  sayılı Meclis Kararı ; Yalova İli, Altınova İlçesi,  Hürriyet Mahallesi, Bursa Caddesi üzerinde  krokide işaretlenen alanda, 1 (bir) araçlık alanın Kamyonet Durağı olarak kullanılmasına  ; 


02/09/2016  tarih ve 2016/96  sayılı Meclis Kararı ; .Yolcu taşımacılığında ilçemiz sınırları ve mücavir alanları içerisindeki düzenleme yapılması;

02/09/2016 tarih ve 2016/95  sayılı Meclis Kararı ; İlçemizde yeni yapıların yol cephesindeki tretuvarların, inşaat başlamadan önce mevcut tretuvar olsun ya da olmasın,  ekte kabul edilen teknik şartnamedeki standartlarda, yapı sahibi veya müteahhiti tarafından yaptırılmasına, imalat tamamlanıp fen işleri tarafından onaylanmadan yapı kullanma izin belgesi düzenlenmemesine; 

02/09/2016  tarih ve 2016/94  sayılı Meclis Kararı ; Yalova İli, Altınova İlçesi, Çavuşçiftliği Köyü Kuzeyi, G22C10B.1A VE G22C.10B.1B sayılı paftalarda toptancı hali olarak görünen bölgede 1/1000 ölçekli uygulama imar planı ve 1/5000 ölçekli nazım imar planı revizyonunun kabulüne ; 

01/09/2016  tarih ve 2016/93  sayılı Meclis Kararı ; Belediyemizin Kardeş Şehri olan Kıbrıs Tatlısu Belediyesine Kültürel ve Sosyal ilişkilerin kuvvetlendirilmesi amacı ile Meclis üyelerinden ve personelinden görevli gönderilmelerine ; 

01/09/2016  tarih ve 2016/92  sayılı Meclis Kararı ; Yalova İli, Altınova İlçesi, Belediyemiz mücavir alanındaki Çavuşçiftliği Köyü, Devletyolu  altında bulunan, imar planında Toptancı Hali olan alanda “Altınova Sebze, Meyve ve Süs Bitkileri Toptancı Hali” adı ile Toptancı Hali kurulmasına ve kuruluş komisyonu tarafından hazırlanarak onaylanan   “Toptancı Hali Kuruluş Komisyonu Raporu” nun kabulüne ; 2016 AĞUSTOS

 

 05.08.2016 tarih ve 2016/91  sayılı Meclis Kararı ; Belediyemiz tarafından verilen Servis plaka devir ücretinin belirlenmesine ve kabulüne  ;  


05.08.2016 tarih ve 2016/90  sayılı Meclis Kararı ; Yalova İli, Altınova İlçesi’nde, “15 Temmuz Şehitler ve Demokrasi Anıtı” yapılması için Belediye Encümenine yetki verilmesine ; 

05.08.2016 tarih ve 2016/89  sayılı Meclis Kararı ; Yalova İli, Altınova İlçesi, Cumhuriyet Mahallesi, Belediye Binası Önü ile Yalova- Kocaeli Devlet Karayolu arasında kalan alana “15 Temmuz Şehitler ve Demokrasi Alanı” adı verilmesine; 

05.08.2016 tarih ve 2016/88  sayılı Meclis Kararı ; Yalova İli, Altınova İlçesi, Çavuşçiftliği Köyündeki parsel içinde trafo yeri ilave edilmesine ilişkin, 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı revizyonunun, 3194 sayılı İmar Kanunu’nun 8. Maddesi ve Plan Yapımına Ait Esaslara Dair Yönetmelik hükümlerine istinaden kabul edilmesine ve 1 ay suretle Belediye Fen İşlerinde askıya çıkarılmasına ; 

05.08.2016 tarih ve 2016/87  sayılı Meclis Kararı ; Yalova İli, Altınova İlçesi, Hersek Mahallesi  G22C.05C.2A - G22C.05C.2D sayılı paftalarda, 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı ve G22C.05C sayılı paftada 1 /5000 ölçekli Nazım İmar Planı  revizyonunun, 3194 sayılı İmar Kanunu’nun 8. Maddesi ve Plan Yapımına Ait Esaslara Dair Yönetmelik hükümlerine istinaden kabul edilmesine ve 1 ay suretle Belediye Fen İşlerinde askıya çıkarılmasına  ;

05.08.2016 tarih ve 2016/86  sayılı Meclis Kararı ; Yalova İli, Altınova İlçesi, imar planlarında fonksiyonu Konut Dışı Kentsel Çalışma Alanı olan bölgelerde; otel, motel, pansiyon gibi günü birlik konaklama tesisi yapılabilmesi için, müracaatların Belediye Meclisi İmar Komisyonunda uygun görülüp onaylanması halinde, parsel bazında plan lejantına eklenmesine ;


05.08.2016 tarih ve 2016/85  sayılı Meclis Kararı ; Yalova İli, Altınova İlçesi, mücavir alanlarında yapılacak inşaatlarda 2 metre yüksekliğinde çevre emniyeti ve inşaat güvenliği sağlanması için, atık ve hurda malzemeler kullanılmaması, kent estetiğini bozmaması, kötü görüntü oluşturmaması ve imar biriminden onay almak koşuluyla ahşap veya  metal malzemelerin kullanılabilmesine  ; 

 05.08.2016 tarih ve 2016/84  sayılı Meclis Kararı ; Yalova İli, Altınova İlçesi, Merkez İmar Plan Notlarına, minimum parsel büyüklüğünün Belediye Encümeni tarafından uygun görüldüğü takdirde gerekli parsel cephe şartlarını sağlamak koşuluyla %10’a (on) kadar düşürülebilir hükmünün ilave edilmesine; 

05.08.2016 tarih ve 2016/83  sayılı Meclis Kararı ; Yalova İli, Altınova İlçesi, Tokmak Köyü G23D.06B.3B sayılı paftada, 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı ve G23D.06B sayılı paftada  1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı revizyonunun, 3194 sayılı İmar Kanunu’nun 8. Maddesi ve Plan Yapımına Ait Esaslara Dair Yönetmelik hükümlerine istinaden kabul edilmesine ve 1 ay suretle Belediye Fen İşlerinde askıya çıkarılmasına ; 


05.08.2016  tarih ve 2016/82  sayılı Meclis Kararı ; Yalova İli, Altınova İlçesi, Cumhuriyet Mahallesindeki adada, 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı ve 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı  revizyonunun 3194 sayılı İmar Kanunu’nun 8. Maddesi ve Plan Yapımına Ait Esaslara Dair Yönetmelik hükümlerine istinaden kabul edilmesine ve 1 ay suretle Belediye Fen İşlerinde askıya çıkarılmasına; 

01.08.2016  tarih ve 2016/81  sayılı Meclis Kararı ; Yalova İli, Altınova İlçesi,

Belediyemiz mücavir alanındaki Çavuşçiftliği Köyü kuzeyindeki bölgede 1/1000 ölçekli revizyon uygulama imar planında ki adaların bulunduğu kısma yol eklenmesiyle ilgili alınan 06.05.2016 tarih ve 2016/69 sayılı Meclis kararına istinaden askıya çıkartılan imar planı değişikliğine süresi içerisinde herhangi bir itiraz yapılmadığından, planın onaylanmasına ;


09.2016

2016 HAZİRAN

 07.06.2016 tarih ve 2016/80  sayılı Meclis Kararı ; Yalova İli, Altınova İlçesindeki cadde  isimlerinin değiştirilmesi Mekansal Adres Kayıt Sistemi’ne şuan ki hali ile giriş yapıldığından, sistem değişikliğinin teknik olarak mümkün olmaması nedeniyle  talebin reddine  ;

 
07.06.2016  tarih ve 2016/79  sayılı Meclis Kararı ; Yalova İli, Altınova İlçesi,  Altınova Merkezindeki mevcut imar planında 3 adet trafo yeri plan değişikliği talebinin kabulüne   ;

01.06.2016  tarih ve 2016/78  sayılı Meclis Kararı ; Yalova İli, Altınova

İlçesi, Belediyemiz mücavir alanındaki Tokmak Köyündeki parsele ilişkin imar plan değişikliği yapılması ile ilgili alınan Belediye Meclis kararı ile kabul edilen 1/1000 ölçekli Uygulama İmar planı ve 1/5000 ölçekli Nazım İmar planı Revizyona askı süresi içerisinde herhangi bir itiraz yapılmadığından planın onaylanmasına;


26.06.2016

2016 MAYIS

06.05.2016   tarih ve 2016/77  sayılı Meclis Karar ;  Altınova Belediyesi adına kayıtlı Hürriyet Mahallesi 1844 parseldeki 2826.07 m2 yüzölçümlü gayrimenkulümüzün maliye hazinesi adına tapuya devir ve ferağına ;

 06.05.2016   tarih ve 2016/76  sayılı Meclis Karar ; 22 Şubat 2007 tarihli ve 26442 sayılı Resmi  Gazetede yayınlanarak yürürlüğe giren Belediye ve Bağlı Kuruluşları ile Mahalli İdare Birlikleri Norm Kadro İlke ve Standartlarına Dair Yönetmeliğe göre oluşturulan norm kadrolarımızdan ( III )  sayılı cetvelde belirtilen boş kadro değişikliği ve ihdasının 5393 sayılı Belediye Kanunu’nun 49. maddesinde  Belediyenin norm kadroları bu ilke ve standartlar çerçevesinde belediye meclis kararıyla belirlenir hükmüne istinaden  kabulüne  ;

 06.05.2016   tarih ve 2016/75  sayılı Meclis Karar ;  Yalova İli, Altınova İlçesi, Tavşanlı Beldesi, Dipgölcük Mevkii,  Pafta :32.T.1.C, Ada : - , Parsel : 1246’da, Tavşanlı Belediyesi imar planlarında “Dini Tesis” alanı olarak işlenmiş, 03.07.2015 tarih ve 2015/14 sayılı yapı ruhsatı ile cami yapmak üzere inşaatına başlanan Altınova Belediyesi’ne ait 1332 m2 lik arsanın bedelsiz olarak Tavşanlı Belediyesi’ne devredilmesine  ;

 06.05.2016   tarih ve 2016/74  sayılı Meclis Kararı;  Belediyemiz Zabıta memurluğunda kullanılmak üzere çift kabinli kamyonet alınmasına ;

 06.05.2016  tarih ve 2016/73  sayılı Meclis Kararı;  Yalova İli, Altınova İlçesi ve mücavir alanlarda yazılı imar durumu harcının, imar planının sayısal ve yazılı örneği ile plan notlarından alınacak her türlü kopya için tahsil edilecek harçlar belirlenmiş olup, olduğu gibi kabulüne ;

 06.05.2016  tarih ve 2016/72  sayılı Meclis Kararı;  Belediyemizin Kardeş Şehri olan Bosna –Hersek’e Kültürel ve Sosyal ilişkilerin kuvvetlendirilmesi amacı ile görevli gönderilmelerine ; Mecliste yapılan açık oylama sonucu oy birliği ile karar verildi.

 06.05.2016  tarih ve 2016/69  sayılı Meclis Kararı ;  Yalova İli, Altınova İlçesi, Çavuşçiftliği Köyü Kuzeyi, 1/1000 ölçekli imar planında bulunan bazı adaların bulunduğu kısma yol eklenmesi yönündeki imar plan değişikliğinin yapılmasına ;

 06.05.2016  tarih ve 2016/ 71  sayılı Meclis Kararı; İlçemiz Hürriyet Mahallesinde bulunan 9. Sokaktan anayol tarafından 10. Sokak girişinden 11. Sokak girişine kadar olan kısımda sol tarafta park yasağı, 10. Sokakta 9. Sokak girişinden 10/1 sokağa kadar olan kısımda sağ tarafta park yasağı uygulanmasına ;

 06.05.2016  tarih ve 2016/ 70  sayılı Meclis Kararı;  Belediyemizin Kardeş Şehri olan Makedonya’nın Merkez Jupa  Belediyesi’ ne Kültürel ve Sosyal ilişkilerin kuvvetlendirilmesi amacı ile  görevli gönderilmelerine ;

 06.05.2016  tarih ve 2016/68  sayılı Meclis Kararı; Yalova- İzmit Devlet Karayolu boyunca Belediyemiz mücavir alanlarında, Devlet Karayoluna cephesi olan parsellerde, otel ve benzeri turizm tesisi yapılabilmesinin imar plan notlarına ilave edilmesine;

 06.05.2016  tarih ve 2016/67   sayılı Meclis Kararı   ; Ramazan Ayında İlçemizde, mücavir alanlarımız ve Ayazma Köyünde  ramazan etkinlikleri ve iftar yemeklerinin verilmesi için  gerekli bütçenin ayrılarak gerçekleştirilmesine ;

 06.05.2016  tarih ve 2016/66  sayılı Meclis Kararı ;İlçemizdeki Küçük ve orta ölçekli işletmelerde su ücretinin belirlenmesine ve kabulüne ;

 06.05.2016  tarih ve 2016/65  sayılı Meclis Kararı ; Altınova Belediyesi Kuruluş Şenliklerinin, Osmanlı Devletinin 1302 yılında Hersek Köyünde Kuruluşunun ve  Altınova Kültürler Buluşması programı için gerekli bütçenin ayrılarak programın yapılmasına   ;

 06.05.2016  tarih ve 2016/64  sayılı Meclis Kararı ; Belediyemiz Mali Hizmetler Müdürlüğü’nce hazırlanan 2015 Yılı Kesin Hesabı Meclis’te yapılan açık oylama sonucu oybirliği ile kabul edildi.

 02.05.2016  tarih ve 2016/63  sayılı Meclis Kararı ; Yalova İli, Altınova

İlçesi, Cumhuriyet Mahallesindeki taşınmazın yurt alanı olarak plan değişikliği yapılması ile ilgili Belediye Meclis’inin 04/03/2016 tarih ve 2016/41 sayılı kararı ile kabul edilen 1/1000 ölçekli Revizyon Uygulama imar planı ve 1/5000 ölçekli Nazım imar planı tadilatı askı süresinde hiçbir itiraza uğramadığından, onaylanmasına  ;  


27.05.2016

2016 NİSAN

 07.04.2016   tarih ve 2016/62  sayılı Meclis Karar ;  Altınova İlçesi’nde Belediyemizce yapılan Altınova Hersek Yağlı Güreşlerinde sağladığı katkılardan ve Belediyemize vermiş olduğu desteklerden dolayı Milli Savunma Bakanımız Sayın İsmet YILMAZ’a 5393 Sayılı Belediye Kanununun 18. Maddesinin ( r ) bendi uyarınca Altınova Belediye Meclisinin 07.04.2016 gün ve 62 Sayılı kararıyla FAHRİ HEMŞEHRİLİK BERATI verilmesine ; 07.04.2016   tarih ve 2016/61  sayılı Meclis Karar ; Yalova İli, Altınova İlçesi, Çavuşçiftliği köyündeki parsellerde; kamusal kullanım amaçlı üretilmek ve Yalova-Altınova-Karamürsel yol çalışmasında kullanılmak üzere geçici ruhsatla asfalt plent tesisi yapılabilir. Geçici ruhsatın süresi yol tamamlanıncaya kadar geçerli olacaktır. Parselde kat irtifakı ve kat mülkiyeti kurulamaz. Yapı yaklaşma mesafesi: yollardan en az 25 metre, komşu parselden ise en az 10 metredir. Yapı yüksekliği: idari binada en fazla 3.50 metre, üretim tesisinde en fazla 15 metredir. Çed yönetmeliği hükümleri geçerlidir.

07.04.2016   tarih ve 2016/60  sayılı Meclis Karar ; Belediye ve mücavir alanlardaki ticarethanelerin girişlerinin engelli vatandaşlarımızın kullanımına yönelik olarak düzenlenmesine  ;

07.04.2016   tarih ve 2016/59  sayılı Meclis Kararı;  Yalova İli,  Altınova İlçesi Cumhuriyet Mah. Çınarkoru Caddesi , Zeytinlik Caddesi  ile Hürriyet Mahallesi 44. Sokakta ekli haritada belirlenen yerlere hız kesici kasis konulmasına;


07.04.2016   tarih ve 2016/58  sayılı Meclis Kararı;  Altınova İlçe Merkezinden geçen Devlet Karayolu üzerine Elektronik Denetleme Sistemi (kameralı görüntüleme) kurulmasına ;

07.04.2016  tarih ve 2016/57  sayılı Meclis Kararı;  Belediyemizin Kardeş Şehri olan Bulgaristan’ın Dve Mogili Belediyesi’ ne Kültürel ve Sosyal ilişkilerin kuvvetlendirilmesi amacı ile  görevli gönderilmesinin kabulüne;

07.04.2016  tarih ve 2016/ 56  sayılı Meclis Kararı;  İlçemiz Hürriyet Mahallesinde bulunan 9-10 ve 11. Sokaklarda çift taraflı park yasağı uygulanmasına ;

07.04.2016  tarih ve 2016/ 55  sayılı Meclis Kararı;  5393 sayılı Belediye Kanunu’nun 56. Maddesine istinaden Belediyemizin tüm birimlerini kapsayacak şekilde hazırlanan 2015 – 2016 yılları arası faaliyet raporunun  kabulüne;

07.04.2016  tarih ve 2016/54  sayılı Meclis Kararı ;  Belediye Komisyon seçimleri yapılmış olup, kabulüne ;

07.04.2016  tarih ve 2016/53  sayılı Meclis Kararı; Belediyemiz Denetim Komisyon Raporu maddelerinin kabul edilmesine;


07.04.2016  tarih ve 2016/52   sayılı Meclis Kararı   ; Yalova İli, Altınova İlçesi, Subaşı Köyü ( İlçemiz Cumhuriyet Mahallesi ) 33Ü-IVa-33Ü-IVd imar paftalarına giren tarik fazlası  parsellerin Emlak Rayiç Değeri üzerinden arka tarafındaki komşu parsellere satışının yapılmasına;

07.04.2016  tarih ve 2016/51  sayılı Meclis Kararı ;Belediyemiz ve mücavir alanlara ait plan notlarının kabulüne;


07.04.2016 tarih ve 2016/50  sayılı Meclis Kararı ;  Yalova İli, Altınova İlçesi, Tokmak Köyündeki parselin bulunduğu alanın enerji çevrim santralinden küçük sanayi alanı olarak değiştirilmesine;

01.04.2016  tarih ve 2016/49  sayılı Meclis Kararı ; Yalova İli, Altınova İlçesi, Hersek Mahallesi Kumluk Mevkiinde, Tersaneler Bölgesinde yer alan alan üzerinde Belediye Meclisi’nin 05.02.2016 tarih ve 2016/33 sayılı kararı ile kabul edilen 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı Revizyonu askı süresinde hiçbir itiraza uğramadığından onaylanmasına;


01.04.2016  tarih ve 2016/48  sayılı Meclis Kararı ; Yalova İli, Altınova

İlçesi, Belediyemiz mücavir alanındaki Çavuşçiftliği Köyü Kuzeyinde Toptancı Hali yapılacak bölgede Belediye Meclisi’nin 05.02.2016 tarih ve 2016/27 sayılı kararı ile kabul edilen 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı Revizyonu askı süresinde hiçbir itiraza uğramadığından onaylanmasına;
25.04.2016

2016 MART

 

04.03.2016   tarih ve 2016/47  sayılı Meclis Karar ; İlçemiz tersaneler bölgesindeki yolun yapımı  için ihale yapılmasına  ;


04.03.2016   tarih ve 2016/46  sayılı Meclis Kararı;  İlçemizde yapılan inşaatlarda uygunsuzluk halinde kesilen  cezalarda indirim yapılmasına, aynı uygunsuzluğun tekrarlanmasında devamı halinde ruhsatın askıya alınmasına ;

04.03.2016   tarih ve 2016/45 sayılı Meclis Kararı; İlçemizde orta ölçekli işyerlerinin çöp ve bertaraf bedellerinin 400 lt’lik ve 800 lt’lik çöp konteynırları için belirlenen bedellerin kabulüne;

 04.03.2016  tarih ve 2016/44  sayılı Meclis Kararı;  Yalova İli, Altınova İlçesi, Hürriyet  Mahallesindeki parsel nolu taşınmaz üzerinde mevcut mezarlık alanının Belediyemiz adına tahsisi için Bursa Orman Bölge Müdürlüğü’ne başvuru  yapılmasına ;

 04.03.2016  tarih ve 2016/ 43  sayılı Meclis Kararı;  Yalova İli, Altınova İlçesi, Cumhuriyet  Mahallesindeki parsel nolu taşınmazın Sosyal Güvenlik Kurumu’na tahsisinin yapılmasına;

04.03.2016  tarih ve 2016/ 42  sayılı Meclis Kararı;  Belediyemiz tarafından Hersek Mahallesi yağlı güreşlerinin ve 23 Nisan Ulusal Egemenlik Çocuk Bayramı Etkinliklerinin yapılmasına;

04.03.2016  tarih ve 2016/41  sayılı Meclis Kararı ; Yalova İli, Altınova İlçesi, Cumhuriyet Mahallesindeki parselin Özel Yurt Alanı olarak E :1.05 Yençok: 11.00 m olarak 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı revizyonunun yapılmasına ve Belediyemiz fen işlerinde 1 ay süre ile askıya çıkartılmasına;  


04.03.2016  tarih ve 2016/40  sayılı Meclis Kararı; Belediye Meclisinin  imar komisyonundaki konularının  görüşmelerinin devamına;

04.03.2016  tarih ve 2016/39   sayılı Meclis Kararı   ; Yalova İli, Altınova İlçesi, Cumhuriyet Mahallesindeki parselin “Özel Sosyal Tesis Alanı” olarak 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı revizyonunun yapılmasına ve Belediyemiz fen işlerinde 1 ay süre ile askıya çıkartılmasına ;

04.03.2016  tarih ve 2016/38  sayılı Meclis Kararı ;  Yalova İli, Altınova İlçesi, Belediyemiz mücavir alanındaki Çavuşçiftliği Köyü Devlet Karayolu üzerinde fabrikalar mevkiine, durak konulması talebinin kabulüne ;

 02.03.2016  tarih ve 2016/37  sayılı Meclis Kararı ; Hastalarımızın zamanında sağlık kuruluşlarına yetiştirilebilmesi ve iyi bir sağlık hizmeti verilebilmesi amacıyla 1 Adet Ambulans Aracına acil ihtiyacımız olduğundan, ambulans aracının  T.C Sağlık Bakanlığı  Yalova İl Sağlık Müdürlüğü’nden hibe olarak kabulüne  ;

 02.03.2016  tarih ve 2016/36  sayılı Meclis Kararı ;Belediyemize hibe olarak verilecek olan İtfaiye Aracı  için şoför personelin  Almanya’ya görevli gönderilmesine;

 01.03.2016  tarih ve 2016/35  sayılı Meclis Kararı ; Yalova İli, Altınova

İlçesi, Belediyemiz mücavir alanındaki Çavuşçiftliği Köyü Kuzeyi ve Güneyinde Karayolları tarafından yapılan kamulaştırmaların imar planlarına işlenmesi için 1 ay askı süresi içerisinde hiçbir itiraza uğramadığından planların kabulüne;
18.03.2016

2016 ŞUBAT

 

5393 Sayılı Belediye Kanunun 68. maddesi gereğince Belediyemiz ihtiyaçları halinde Türkiye genelindeki bankalardan borçlanma yapılmasına ve borçlanmaya ilişkin her türlü iş ve işlemler için Belediye Başkanına yetki verilmesine ;


05.02.2016  tarih ve 2016/33 sayılı Meclis Kararı;  Yalova İli, Altınova İlçesi, Hersek Mahallesi, Kumluk Mevkii, Tersaneler Bölgesindeki  tahsisli alan üzerinde imar planı değişikliği yapılmasının kabulüne  ve Belediyemiz Fen İşlerinde 1 ay süre ile askıya çıkartılmasına;

05.02.2016  tarih ve 2016/32  sayılı Meclis Kararı; İlçemizdeki şehir içi ücret tarifesinin olduğu gibi kabulüne;

05.02.2016  tarih ve 2016/ 31  sayılı Meclis Kararı;  İlçemizde 1 araçlık Otopark yer  ücretinin kabulüne;


05.02.2016 tarih ve 2016/ 30  sayılı Meclis Kararı; Atıksu ücretinin belirlenmesine ve Engelli vatandaşlardan % 50 indirimli uygulanmasına ve kabulüne  ;


05.02.2016  tarih ve 2016/29  sayılı Meclis Kararı ;Belediyemizde kullanılmak üzere ihtiyacımız olan 2. El çok amaçlı şoför dahil 9 kişilik otomobil  alınmasına ;


05.02.2016  tarih ve 2016/28  sayılı Meclis Kararı; Belediyemizde kullanılmak üzere ihtiyacımız olan 0 veya 2. el asfalt yama silindirinin alınmasına ;

05.02.2016  tarih ve 2016/27  sayılı Meclis Kararı   ; Yalova İli, Altınova İlçesi, Çavuşçiftliği Köyü Kuzeyinde Toptancı Hali yapılacak bölgede, İlköğretim tesis alanı ile toptancı hali arasındaki 15m’lik yolun, 10m olarak değiştirilmesine;


05.02.2016  tarih ve 2016/26  sayılı Meclis Kararı ;Yalova İli, Altınova İlçesi, Cumhuriyet Mahallesi ile Hürriyet Mahallesinde bulunan ve şuyulandırma sonucu oluşan Belediye Hisselerinin 3194 sayılı İmar Kanununun 17. Maddesine istinaden ada ve parsellerin hissedarları veya 3. Kişilere hisselerin satışının yapılmasına;


05.02.2016  tarih ve 2016/25  sayılı Meclis Kararı ;   İlçe içi minibüs kalkış yeri, durakları, güzergahı, kamyonet durağı, engelli araç park yerleri ve tek-çift gün park yasağı tespit edilerek belirtilen yerlerde olmalarına;


01.02.2016  tarih ve 2016/24  sayılı Meclis Kararı ; Belediyemize ait

Norm Kadro ihdasının  5393 sayılı Belediye Kanunu’nun 49. maddesinde  Belediyenin norm kadroları bu ilke ve standartlar çerçevesinde belediye meclis kararıyla belirlenir hükmüne istinaden  kabulüne ;

01.02.2016  tarih ve 2016/23  sayılı Meclis Kararı ;  Yalova İli,

Altınova İlçesi, Hürriyet Mahallesindeki parselin taşınmazın kullanım fonksiyonunun değiştirilmesine ilişkin Belediye Meclisinin 07.12.2015 tarih ve 2015/128 sayılı kararı ile kabul edilen 1/5000 ölçekli Nazım İmar planı ile 1/1000 ölçekli Revizyon Uygulama İmar planı tadilatının onaylanmasına;

 


01.03.2016

2016 OCAK

08.01.2016  tarih ve 2016/22 sayılı Meclis Kararı;  5393 Sayılı Belediye Kanununun 18/p ve yine aynı Kanunun 74 üncü maddesinin ikinci fıkrasına istinaden Makedonya ülkesinin Jupa Belediyesi ile kardeş şehir kardeş kent ilişkisinin kurulması amacıyla karşılıklı  protokol yapılması için  2016 Yılı Ocak/Şubat aylarında Makendonya’nın Jupa İlçesine görevli gönderilmesine ;  


 08.01.2016  tarih ve 2016/21 sayılı Meclis Kararı; İlçemiz  Cumhuriyet mahallesi  radar yolu anayol girişinden Hersek Mahallesi üç evler mevkii tersaneler bölgesi tarafı çıkışına kadar olan bölgede hız sınırının 50 km olarak belirlenmesine ve uyarı  tabelalarının konulmasına;


 08.01.2016  tarih ve 2016/20 sayılı Meclis Kararı;  Belediyemize hibe olarak verilecek olan İtfaiye Araçları için şoförlerin Almanya’ya görevli gönderilmelerine;

 

08.01.2016  tarih ve 2016/19 sayılı Meclis Kararı;  İlçemizdeki apartmanlara ortak kullanım su aboneliğinin yapılmasına,


 08.01.2016  tarih ve 2016/18 sayılı Meclis Kararı;  Belediyemizde çalışan sözleşmeli personellerin maaşlarının ve ek ödemelerinin Bakanlığın  2016 yılı için açıklayacağı oranlarda güncellenmesine ve kabulüne ;


 08.01.2016  tarih ve 2016/17 sayılı Meclis Kararı; Yalova İli, Altınova İlçesi, Hürriyet Mahallesi D-100 Karayolu üzeri Altınova Merkez ışıklardan Karamürsel istikametinde akaryakıt istasyonuna kadar olan kısımda ve Cumhuriyet Mahallesi D-100 Karayolu üzeri Altınova Merkez ışıklardan Karamürsel istikametinde Polis Karakoluna kadar park yasağı uygulanmasına; 

08.01.2016  tarih ve 2016/16 sayılı Meclis Kararı;  İlçemizdeki inşaatlardan tabela ücretinin belirlenmesine ve kabulüne ;

08.01.2016  tarih ve 2016/15 sayılı Meclis Kararı;  İlçemizdeki inşaatların işgaliye harcının  belirlenmesine ve kabulüne;

08.01.2016  tarih ve 2016/14 sayılı Meclis Kararı;  İlçemizde yapılan inşaatlardan hafriyat döküm ücretinin belirlenmesine ve kabulüne;

08.01.2016  tarih ve 2016/13 sayılı Meclis Kararı;   Belediyemiz tarafından Kanalizasyon bertaraf bedelinin belirlenmesine ve kabulüne;08.01.2016  tarih ve 2016/12 sayılı Meclis Kararı; Belediyemizce Sözleşmeli personelin çalıştırılmasına ve kabulüne ;


08.01.2016  tarih ve 2016/11 sayılı Meclis Kararı;   Yalova İli, Altınova İlçesi, Belediyemiz mücavir alanındaki Çavuşçiftliği Köyü Kuzeyi ve Güneyinde Karayolları tarafından yapılan kamulaştırmaların imar planlarına işlenmesine ve Belediyemiz Fen İşlerinde 1 ay süre ile askıya çıkartılmasına ;

04.01.2016  tarih ve 2016/10  sayılı Meclis Kararı; Çevre Kirliliğinin giderilmesi, çevrenin korunması, iyileştirilmesi ve temizlenmesi maksadıyla kullanılmak üzere acilen “ 1 Adet Vidanjör aracı” na ihtiyaç bulunmaktadır. Aracın satın alınabilmesi için Çevre ve Şehircilik Bakanlığı’ndan, Bakanlığın uygun gördüğü miktarda şartlı nakdi yardım talebinde bulunulmasına, Belediyemiz adına  yardımla ilgili konularda Belediye Başkanı Dr. Metin ORAL’a yetki verilmesine,

 

04.01.2016  tarih ve 2016/ 09  sayılı Meclis Kararı; Çevre Kirliliğinin giderilmesi, çevrenin korunması, iyileştirilmesi ve temizlenmesi maksadıyla kullanılmak üzere acilen “ 1 Adet Sinek İlaçlama aracı” na ihtiyaç bulunmaktadır. Aracın satın alınabilmesi için Çevre ve Şehircilik Bakanlığı’ndan, Bakanlığın uygun gördüğü miktarda şartlı nakdi yardım talebinde bulunulmasına, Belediyemiz adına  yardımla ilgili konularda Belediye Başkanı Dr. Metin ORAL’a yetki verilmesine,

 

 04.01.2016  tarih ve 2016/ 08  sayılı Meclis Kararı;  Belediyelerimiz sınırları içinde oluşan katı ve sıvı atıkların çevre ve insan sağlığına zarar vermeyecek şekilde bertaraf edilmesine araç gereç, ekipman ve altyapı eksikliğinin giderilmesi için, 03 Nisan 2007 gün ve 26487 tarihli                 “ Çevre Gelirlerinin Takip ve Tahsili ile Tahsilat Karşılığı Öngörülen Ödeneğin Kullanımı Hakkında Yönetmelik “ hükümlerine göre Çevre ve Şehircilik Bakanlığından nakdi yardım talep edilmesine  ;

04.01.2016  tarih ve 2016/07  sayılı Meclis Kararı;Belediyemize bağışı yapılacak olan merdivenli İtfaiye aracının tarafımıza hibe olarak kabulüne   ;  


 04.01.2016  tarih ve 2016/06  sayılı Meclis Kararı; Belediyemize bağışı yapılacak olan çift kabin İtfaiye aracının tarafımıza hibe olarak kabulüne;

 

04.01.2016  tarih ve 2016/05  sayılı Meclis Kararı   ; Belediyemize bağışı yapılacak olan ambulans aracının tarafımıza hibe olarak kabulüne ;


 04.01.2016  tarih ve 2016/04  sayılı Meclis Kararı ; Belediyemize ait Norm Kadro ihdasının  5393 sayılı Belediye Kanunu’nun 49. maddesinde  Belediyenin norm kadroları bu ilke ve standartlar çerçevesinde belediye meclis kararıyla belirlenir hükmüne istinaden  kabulüne  ;

 04.01.2016  tarih ve 2016/03  sayılı Meclis Kararı ;  Belediyemiz Meclis  Tatil Ayının 2016  Yılı Temmuz   ayı olarak belirlenmesine;


 04.01.2016 tarih ve 2016/02  sayılı Meclis Kararı ; Belediyemiz Meclis toplantılarının  Belediye Meclis Çalışma Yönetmeliği’nin 6. Maddesine istinaden, 2016  yılında her ayın ilk haftasında yapılmasına, tatil  gününe rastlaması halinde ilk mesai gününde  saat:14:00’de Belediye Başkanlık Makamı Odasında  toplanılmasına;

 04.01.2016  tarih ve 2016/01  sayılı Meclis Kararı ;  Yalova İli, Altınova İlçesi, Belediyemiz mücavir alanındaki Çavuşçiftliği Köyü, Belediye Meclisinin 17.11.2015 tarih ve 116 sayılı kararı ile kabul edilerek  hazırlanan 1/5000 ölçekli Nazım İmar planı ile 1/1000 ölçekli Revizyon Uygulama İmar planı tadilatına yapılan herhangi bir itiraz olmadığından, planın olduğu gibi kabulüne ;

    

 


08.02.2015

2015 ARALIK

  Belediyemize ait 07.12.2015  tarih ve 2015/143  sayılı Meclis Kararı; Belediyemiz Mimarının 5 olan kadro derecesinin 22 Şubat 2007 tarihli ve 26442 sayılı Resmi Gazetede yayınlanarak yürürlüğe giren “ Belediye ve bağlı kuruluşları ile Mahalli idare birlikleri Norm Kadro ilke ve standartlarına dair yönetmeliğe göre “ kadro derecesinin                            3 olmasına ve kabulüne;

 

Belediyemize ait 07.12.2015  tarih ve 2015/142  sayılı Meclis Kararı;  Özel servis araçları hizmet yönetmeliğinin;

MADDE 19. Bu yönetmelik hükümlerine aykırı hareket edenlere önce ihtar verilir, ihtara

uyulmadığı takdirde cezai işlem uygulanır. Tekrarında cezai işlem yapılarak araç 3 gün seferden men edilir. Uyarılar dikkate alınmaz ise her seferinde cezai işlemler uygulanarak araç 3 gün seferden men edilir. Belediyemiz Gelir-Ücret tarifesinde, Belediye Meclisince belirlenen ödenmesi gereken ücretleri yada zabıt varakası para cezalarını ödemediği takdirde Hesap İsleri Müdürlüğünce 7(Yedi) takvim günü içerisinde borçlarını ödemeleri için süre verilir. “Toplu taşıma yöntemiyle isçi, personel, vs. taşıyan veya taşıtan işyeri sahipleri için bu Yönetmelik maddelerine aykırı hareket edenlere önce ihtar verilir, ihtara uyulmadığı Takdirde Belediye Meclisinin belirleyeceği cezai miktarlar uygulanır. Ceza miktarlarının belirlenmesi Belediye Meclisi yetkisindedir. Belediye Meclisince belirlenen ödenmesi gereken ücretleri yada zabıt varakası para cezalarını ödemediği takdirde Mali Hizmetler Müdürlüğünce 7(Yedi) takvim günü içerisinde borçlarını ödemeleri için süre verilir Bu süre içerisinde ödeme yapmayanlardan 6183 Sayılı Amme Alacaklarının Tahsili hakkındaki Hükümlerine göre tahsilat yapılır.” Ana işletmeci - alt işverenler(taşeron şirketler) ile AL-BEL “Altınova Akaryakıt İnşaat Çiçekçilik Taş Tem.SanTic.Ltd.Şti” arasında taşıma sözleşmesi yapılır. Yapılan taşıma sözleşmesi belediye bünyesinde oluşturulan komisyon tarafından incelenerek denetlemesi yapılır. Araç sayılarının takip kontrolü AL-BEL Ticaret Limited Şirketi tarafından yapılacak olup AL-BEL’ den OLUR belgesi alınmadan güzergah izin belgesi verilmeyecektir. Belediye Meclis Kararlarına aykırı hareket eden kişi, kuruluş, şirket veya ilgili Kooperatiflere Belediye Encümenince cezai işlem uygulanır.     Şeklinde değiştirilmesine ve kabulüne  ;Belediyemize ait 07.12.2015  tarih ve 2015/141  sayılı Meclis Kararı; Belediyemize bağışı yapılacak olan 6/2004 yılında üretilen VW LT35 marka ambulans aracının tarafımıza hibe olarak kabulüne  ;

Belediyemize ait 07.12.2015  tarih ve 2015/140  sayılı Meclis Kararı;   Belediyemize bağışı yapılacak olan 06/1986 yılında üretilen IVECO 140-25A marka merdivenli itfaiye aracının hibe olarak kabulüne ;


Belediyemize ait 07.12.2015 tarih ve 2015/139  sayılı Meclis Kararı;  Belediyemize bağışı yapılacak olan Mercedes Benz marka itfaiye aracının hibe olarak kabulüne;

Belediyemize ait 07.12.2015  tarih ve 2015/138  sayılı Meclis Kararı ;  Belediyemiz tarafından Belediye Başkanımız ve personelimizden tarafımıza hibe yoluyla verilecek olan  itfaiye aracı, merdiveni ve ambulans aracı için Almanya’ya görevli gönderilmelerine;


 Belediyemize ait 07.12.2015  tarih ve 2015/137  sayılı Meclis Kararı; Belediyemizde boş bulunan 1 adet Tekniker  Kadrosuna atama yapılamadığından, 2016 yılında ihtiyacımız olan Tekniker ihtiyacını karşılamak üzere Harita Teknikerinin sözleşmeli personel olarak tam zamanlı  çalıştırılmasına ve aylık net maaşının belirlenmesine ve kabulüne;

Belediyemize ait 07.12.2015  tarih ve 2015/136  sayılı Meclis Kararı;  22 Şubat 2007 tarihli ve 26442 sayılı Resmi  Gazetede yayınlanarak yürürlüğe giren Belediye ve Bağlı Kuruluşları ile Mahalli İdare Birlikleri Norm Kadro İlke ve Standartlarına Dair Yönetmeliğe göre oluşturulan norm kadrolarımızdan ( I ) ve  (II) sayılı cetvelde belirtilen boş kadro değişikliği ve ihdasının 5393 sayılı Belediye Kanunu’nun 49. maddesinde  Belediyenin norm kadroları bu ilke ve standartlar çerçevesinde belediye meclis kararıyla belirlenir hükmüne istinaden  kabulüne  ;

Belediyemize ait 07.12.2015  tarih ve 2015/135  sayılı Meclis Kararı; Memur Sendikasıyla 2016 yılından itibaren geçerli olmak üzere toplu sözleşme görüşmesi yapmaya ve sözleşme imzalamaya Belediye Başkanımız Dr. Metin ORAL’a yetki verilmesine;

Belediyemize ait 07.12.2015 tarih ve 2015/134  sayılı Meclis Kararı;  İşçi Sendikasıyla 2016 yılından itibaren geçerli olmak üzere toplu sözleşme görüşmesi yapmaya ve sözleşme imzalamaya Belediye Başkanımız Dr. Metin ORAL’a yetki verilmesine;


Belediyemize ait 07.12.2015  tarih ve 2015/133  sayılı Meclis Kararı;  Belediye Kreş ve Gündüz Bakım Evi açması veya mevcut olanlara yardımda bulunması ile ilgili yasalara göre gerekli çalışmaların tamamlanmasına, çalışmalar tamamlandıktan sonra Meclis gündemine alınmasına; 

Belediyemize ait 07.12.2015 tarih ve 2015/132  sayılı Meclis Kararı;  İlçemizdeki Tersanelerden çıkan Evsel Nitelikli Endüstriyel Atıkların taşınması ve toplanması işinin konteynır kasalarla yapılmasına ve bu uygulamanın Tersanelere zorunlu kılınmasına;

Belediyemize ait 07.12.2015  tarih ve 2015/131  sayılı Meclis Kararı;  İlçemizde Hafriyat Toprağı taşıyan belgesi olmayan kamyonlara belirlenen belge bedelinin 2 katı ceza kesilmesine ve iş yaptırana da aynı cezanın uygulanmasına;


Belediyemize ait 07.12.2015  tarih ve 2015/130  sayılı Meclis Kararı   ;  5393 sayılı Belediyeler Kanununun 15’inci maddesinin birinci fıkrasında (n) bendi ve aynı Kanunun 51. Maddesinde yer alan mevzuat hükümleri doğrultusunda Belediyemiz ve mücavir alan sınırları dahilinde mevcut ve yeni yapılaşmalarda yol güzergahlarında ve kaldırımlarda görüntü kirliliğinin önüne geçilebilmesi ve kentlerimize görsel kimlik kazandırılması amacıyla estetik kurul oluşturularak 19.12.2014 tarih ve 16212 sayılı Bakanlık Genelgesi doğrultusunda hazırlanacak yönetmeliğin çalışmalarının devamına ve çalışmalar tamamlandıktan sonra meclis gündemine alınmasına ;

Belediyemize ait  07.12.2015  tarih ve 2015/129  sayılı Meclis Kararı ; Özel Servis Araçları Yönetmeliğinin 12. Maddesinin G bendine ( İşletmeci aracını sattıktan sonra ) ibaresinin eklenmesine ;


Belediyemize ait 07.12.2015 tarih ve 2015/128  sayılı Meclis Kararı ; Yalova İli, Altınova İlçesi, Hürriyet Mahallesindeki parselin taşınmazın kullanım fonksiyonunun düzenlenmesine ilişkin olarak 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı ve 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı tadilatının yapılmasına ;  


 Belediyemize ait 07.12.2015  tarih ve 2015/127  sayılı Meclis Kararı ; 02.02.2007 gün ve 26442 sayılı Resmi Gazetede Yayınlanarak yürürlüğe giren Norm Kadro İlke ve Standartlarına Dair Yönetmeliğin  24.ncü maddesinin birinci fıkrasının değiştirilmesine  istinaden 2016 yılında geçici işçi çalıştırılmasına ;

Belediyemize ait 07.12.2015  tarih ve 2015/126 sayılı Meclis Kararı ; Belediyemizde boş bulunan 2 adet Mühendis  Kadrolarına atama yapılamadığından, 2016 yılında ihtiyacımız olan Mühendis ihtiyaçlarını karşılamak üzere İnşaat Mühendisi sözleşmeli personel olarak tam zamanlı  çalıştırılmasına ve aylık net maaşının  belirlenmesine ve kabulüne ;


28.12.2015

2015 KASIM AYI

 Belediyemize ait 17.11.2015  tarih ve 2015/125 sayılı Meclis Kararı;  Belediyemizce Sözleşmeli personelin çalıştırılmasına ve kabulüne ; 


Belediyemize ait 17.11.2015  tarih ve 2015/124 sayılı Meclis Kararı;  Belediyemize ait 2016 Yılı Gelir Bütçesinin kabulüne ;

Belediyemize ait 17.11.2015  tarih ve 2015/123 sayılı Meclis Kararı;  Belediyemize ait 2016 Yılı Gider Bütçesinin kabulüne ;

Belediyemize ait 17.11.2015  tarih ve 2015/122  sayılı Meclis Kararı;  2016 Yılı Zabıta Fazla çalışma mesaisinin Bakanlar Kurulunun belirlediği miktar üzerinden verilmesine ;

Belediyemize ait 17.11.2015  tarih ve 2015/121  sayılı Meclis Kararı;  2016 Yılı  İşçi Çalıştırma Şartnamesinin hazırlanması konusunda Meclis adına yetkinin Belediye Encümenine verilmesine ;

Belediyemize ait 17.11.2015  tarih ve 2015/120  sayılı Meclis Kararı;  Belediyemize ait 2016 Yılı Bütçe Kararnamesinin kabulüne ;

Belediyemize ait 17.11.2015  tarih ve 2015/119  sayılı Meclis Kararı; 2016 Yılı Sosyal ve Kültürel Etkinlikleri için ödenek ayrılmasına ve kabulüne;

Belediyemize ait 17.11.2015  tarih ve 2015/118  sayılı Meclis Kararı; Belediyemize ait 2016 Yılı Gelir Tarifelerinin kabulüne ;

Belediyemize ait 17.11.2015  tarih ve 2015/117  sayılı Meclis Kararı   ;  Asansör İşletme Bakım ve Periyodik Kontrol Yönetmeliği gereğince, Altınova Belediyesi ve mücavir alanındaki köylerde yapılacak inşaatlarda asansörlerin net genişliğinin 2.00 m x 2.20 m olmasına;

Belediyemize ait  17.11.2015  tarih ve 2015/116  sayılı Meclis Kararı ; Yalova İli, Altınova İlçesi, Çavuşçiftliği Köyü, Devlet yolu altı mevkiinde imar plan tadilatının yapılmasına ;

Belediyemize ait 02.11.2015 tarih ve 2015/115  sayılı Meclis Kararı ; İlçemiz hal ve mezat yeri için inceleme araştırma ve teknik inceleme çalışmalarına teknik personelin yurtdışına görevli gönderilmelerine;

Belediyemize ait 02.11.2015  tarih ve 2015/114  sayılı Meclis Kararı ; İlçemiz hal ve mezat yeri için inceleme araştırma ve teknik inceleme çalışmalarına Meclis üyeleri ve teknik personellerin yurtdışına görevli gönderilmelerine ;

Belediyemize ait 02.11.2015  tarih ve 2015/113  sayılı Meclis Kararı ; Belediyemize ait kadro ihdasının yapılmasına ve kabulüne  ;2015 EKİM AYI

Belediyemize ait 06.10.2015  tarih ve 2015/112  sayılı Meclis Kararı ;  Belediye sınırları içerisinde yaşayan evde sağlık ve bakım ihtiyacı olan bireylerin Sağlık ve Bakım İhtiyacının ilgili Yönetmeliğe uygun olarak daha öncesi projesi işyeri hekimimiz tarafından yazılmış olan hizmetin Sosyal Sorumluluk projesi olarak işyeri hekimimiz sorumluluğunda Belediyemiz tarafından Belediye hizmeti olarak verilmesine ve gerekli bütçenin ayrılmasına ; 

Belediyemize ait 06.10.2015  tarih ve 2015/111  sayılı Meclis Kararı ; Yalova İli, Altınova İlçesi, Çavuşçiftliği Köyünde yapılacak olan doğalgaz çalışmalarına yönelik imar planı değişikliği ile ilgili komisyon çalışmalarının devamına ve çalışmalar tamamlandıktan sonra Meclis gündemine alınmasına ;2015 EYLÜL AYI

Belediyemize ait 02.09.2015  tarih ve 2015/110  sayılı Meclis Kararı; Yalova İli, Altınova İlçesi ve mücavir alanlarımızda inşa edilecek binalarda  geçerli olacak, 15 Temmuz 2015 tarihli 29417 (2. Mükerrer) Sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan “Asansör Periyodik Kontrolleri İçin Yetkilendirilecek A Tipi Muayene Kuruluşlarına Dair Tebliğ (SGM:2015/24)” Madde 17.’nin 2. Bendi gereği Belediye Meclisi’nin belirlediği İPP(İlgili İdare Payının) %10’u olmasına; 

Belediyemize ait 02.09.2015  tarih ve 2015/109  sayılı Meclis Kararı; Yalova İli, Altınova İlçesi ve mücavir alanlarımızda inşa edilen binalarda uygulanması zorunlu  olan  24 Haziran 2015 tarihli ve 29396 Sayılı Resmi Gazetede yayımlanan “Asansör İşletme Bakım ve Periyodik Kontrol Yönetmeliği” hükümleri gereğince TMMOB Makine Mühendisleri Odası Asansör Kontrol Merkezi A tipi muayene kuruluşu ile protokol imzalanmasına;

Belediyemize ait 02.09.2015  tarih ve 2015/108  sayılı Meclis Kararı; Yalova İli, Altınova İlçesi, Cumhuriyet Mahallesinde, imar planı dışında bulunan bölgedeki kadastro yolu bulunmayan konutlara doğalgaz bağlanması için hattın geçtiği yoldan konuta kadar doğalgaz borusunun yeterli genişlikteki alanın kamulaştırılmasına  ;

Belediyemize ait 02.09.2015  tarih ve 2015/107  sayılı Meclis Kararı; Belediyemize ait Özel Servis Araçları Öğrenci Taşıma Ücret Tarifesi yeniden düzenlenmiş olup, olduğu gibi kabulüne;

 Belediyemize ait 02.09.2015  tarih ve 2015/106  sayılı Meclis Kararı; Yalova Valiliği İl Trafik Komisyon Başkanlığı 07.07.2015 tarih ve 2015/31 Sayılı kararı ile İlçemiz  Kaytazdere Beldesi- Yalova Hattında yolcu taşıma hizmeti veren S.S. 81 Nolu Altınova Minibüsçüler Kooperatifi üyesi D4  yetki belgesine sahip şahıslara güzergah bütünlüğünün bozulmaması için Belediye sınırlarımız ve yetki alanındaki mücavir alanlarımızdaki duraklarda İndi- Bindi yapmalarına  ;

Belediyemize ait 02.09.2015  tarih ve 2015/105  sayılı Meclis Kararı   ; Belediyemiz tarafından verilen ( S ) Servis plakalarının verilmesinin  dondurulmasına ;

Belediyemize ait  02.09.2015  tarih ve 2015/104  sayılı Meclis Kararı ; Belediyemiz ile Makedonya’nın Jupa Belediyesi ile Kardeş Şehir İlişkisi kurulabilmesi için protokol imzalanması amacıyla Makedonya’nın  Jupa  Şehrine görevli gönderilmelerine  ;

Belediyemize ait 02.09.2015 tarih ve 2015/103  sayılı Meclis Kararı ; Belediyemiz ile Makedonya’nın Studenican Belediyesi ile Kardeş Şehir İlişkisi kurulabilmesi için protokol imzalanması amacıyla Makedonya’nın Studenican Şehrine görevli gönderilmelerine  ;  

Belediyemize ait 02.09.2015  tarih ve 2015/102  sayılı Meclis Kararı ; Belediyemiz ile kardeş şehir olan Kıbrıs Tatlısu Belediyesinin davetine 2015 yılı içerisinde katılım yapılmasına;

Belediyemize ait 02.09.2015  tarih ve 2015/101  sayılı Meclis Kararı ; Belediyemiz İmar Komisyonundaki konuların talep geldikçe görüşülmesine ve karara bağlanmasına ;2015 YILI AĞUSTOS AYI

 

 04.08.2015  tarih ve 2015/100  sayılı Meclis Kararı;  Belediyemizin Kardeş Şehri olan Bosna Hersek’in Buzim Belediyesi ile Sosyal ve Kültürel ilişkilerini güçlendirmek amacı ile  görevli gönderilmesine;

 04.08.2015  tarih ve 2015/99  sayılı Meclis Kararı;  İlçemiz hal ve mezat yeri için inceleme araştırma teknik gezisine 2015 yılı içerisinde görevli gönderilmesine;

04.08.2015  tarih ve 2015/98  sayılı Meclis Kararı;  İlçemiz Müftülük personelinin Kardeş Şehrimiz Bulgaristan’ın Rusçuk’a bağlı Dve Mogili şehrine inceleme gezisi ve karşılıklı bilgi paylaşımı için Rusçuk Müftülüğü ile irtibatlı olarak 2015 Yılı içerisinde görevli gönderilmelerine ;

04.08.2015  tarih ve 2015/97  sayılı Meclis Kararı; Belediyemiz tarafından İlçemiz Emniyet Amirliği’nde kullanılmak üzere 1 adet araç alınmasına ;

04.08.2015  tarih ve 2015/96  sayılı Meclis Kararı;  İlçe içi tek yön, kapatılması gereken kavşaklar ve banketler tespit edilerek belirtilen yerlerde olmalarına;  


04.08.2015  tarih ve 2015/95  sayılı Meclis Kararı; Belediyemize ait İmar Planı değişiklik talepleri görüşmelerinin devam edilmesine ;

 04.08.2015  tarih ve 2015/94  sayılı Meclis Kararı   ;  İlçemizde arka bahçe mesafelerinin; kat yüksekliğindeki değişikliklerden dolayı farklılık oluşmaması için; 4 katlı yapılarda 6,00m, 3 katlı yapılarda 4,75m, 2 katlı yapılarda 3,25m, olarak uygulanmasına ;

04.08.2015  tarih ve 2015/93  sayılı Meclis Kararı ; İlçemizde inşaat ruhsatı başvurusunda bulunan kişi ya da kurumlardan inşaat ruhsatı için istenen belgelere Telekom’dan onaylı haberleşme alt yapı projesinin de eklenmesine ;

04.08.2015 tarih ve 2015/92  sayılı Meclis Kararı ; Hersek Mahallesi, Tersaneler Bölgesi sahil kesiminde hazırlanan 1/1000 ve 1/5000 ölçekli Uygulama İmar Planı Revizyonuna yapılan itirazların imar komisyonundan geçen şekli ile kabulüne;

 04.08.2015  tarih ve 2015/91  sayılı Meclis Kararı ; S.S 27 nolu Karamürsel – Handere minibüs kooperatifinin Belediyemiz yetki alanları ve mücavir alanlarındaki duraklardan yolcu indi – bindi yapma taleplerinin reddine ;

04.08.2015  tarih ve 2015/90  sayılı Meclis Kararı ;  Altınova Belediyesi sınırlarında faaliyet göstermekte olan ve yakma sonucu bacaklarından yoğun gaz emisyonu çıkan ekmek fırını ve büyük ölçekli ızgara türü yemek üreten firmaların çevreye ve halk sağlığına verdiği zararların en aza indirilmesi için yakma sonucu baca gazı emisyonu oluşturan işletmelerin bacalarını uygun yüksekliğe ve bacalarına toz indirgeme ( sulu filtre sistemi vb. ) kurmaları gerekmektedir. Bu sistemi kurmayan işletmelere işyeri açma ve çalıştırma ruhsatlarına ilişkin yönetmelik gereği yasal işlem yapılarak ruhsat iptaline gidilmesine ;

 2015 YILI TEMMUZ AYI

 13.07.2015  tarih ve 2015/89  sayılı Meclis Kararı; Belediyemizin Kardeş Şehri olan Bulgaristan’ın Dve Mogılı Belediyesi  ile Sosyal ve Kültürel ilişkilerini güçlendirmek amacıyla 2015 Yılı içerisinde  Belediye Başkanı ve Belediye Meclis Üyelerinin görevli gönderilmelerine; 

 13.07.2015  tarih ve 2015/88  sayılı Meclis Kararı;     Belediyemizin Kardeş Şehri olan Bosna Hersek’in Konjic Belediyesi ile Sosyal ve Kültürel ilişkilerini güçlendirmek amacı ile Belediye Başkanı, Belediye Meclis Üyeleri ve Halk Oyunları Ekibinin görevli gönderilmelerine  ;

  13.07.2015  tarih ve 2015/87  sayılı Meclis Kararı; Yalova İli, Altınova İlçesi, Cumhuriyet Mahallesinde ki taşınmazı 2942 sayılı Kamulaştırma Kanunu’na göre  kamulaştırma yapılmasına;

  13.07.2015  tarih ve 2015/86  sayılı Meclis Kararı;  Belediyemiz tarafından Kardeş şehrimiz olan Bosna- Hersek Konjıc İlçesine  Belediye Şirketimiz aracılığı ile 1 adet soğutmalı kasa  kamyonet alınmasına  ;

 13.07.2015  tarih ve 2015/85  sayılı Meclis Kararı; İlçemizde hafriyat toprağı taşıyan araçlara çip takılması ile ilgili Belediye Encümenine yetki verilmesine  ;

  13.07.2015  tarih ve 2015/84  sayılı Meclis Kararı   ; İlçemizde hafriyat toprağı taşıyan belgesi olmayan kamyonlara belgenin 2 katı ceza kesilmesine ve iş yaptırana da aynı cezanın kesilmesine  ;

  13.07.2015  tarih ve 2015/83  sayılı Meclis Kararı ; Yalova İli, Altınova İlçesi, Belediyemiz mücavir alanındaki Çavuşçiftliği Köyündeki parselin Çavuşçiftliği Köyü, D-130 Devlet Karayolu Güneyi 1/5000  ve 1/1000 ölçekli Revizyon imar planı Açıklama Raporunun Konut alanları ile ilgili 2/3 maddesine istinaden istenen 1/500 ölçekli vaziyet planının onaylanmasına

 13.07.2015 tarih ve 2015/82  sayılı Meclis Kararı ; Yalova İli, Altınova İlçesi, Cumhuriyet Mahallesindeki taşınmaz ile ilgili üzerinde Belediye Meclisinin 05/06/2015 tarih ve 2015/63 sayılı kararı ile kabul edilen 1/1000 ölçekli Uygulama imar planı revizyonuna 08/06/2015- 08/07/2015 tarihleri arasında askı süresi içerisinde hiçbir itiraza uğramadığından, olduğu gibi kabulüne ;

  13.07.2015  tarih ve 2015/81  sayılı Meclis Kararı ;  Yalova İli, Altınova İlçesi, Belediyemiz mücavir alanındaki Çavuşçiftliği Köyündeki taşınmaz üzerinde Belediye Meclisinin 08/05/2015 tarih ve 2015/57 sayılı kararı ile kabul edilen 1/1000 ölçekli Uygulama imar planı revizyonuna 11/05/2015- 15/06/2015 tarihleri arasında askı süresi içerisinde hiçbir itiraza uğramadığından, olduğu gibi kabulüne;

  13.07.2015  tarih ve 2015/80  sayılı Meclis Kararı ; Yalova İli, Altınova İlçesi, Hürriyet Mahallesindeki nolu taşınmazın bütünlüğünün sağlanması ile ilgili Belediye Meclisinin 07.04.2015 tarih ve 2015/37 sayılı kararı ile kabul edilen 1/1000 ölçekli Revizyon Uygulama İmar Planına 07.05.2015-08.06.2015 tarihleri arasında askı süresi içerisinde hiçbir itiraza uğramadığından, olduğu gibi kabulüne;

 2015 YILI HAZİRAN AYI

05.06.2015  tarih ve 2015/79  sayılı Meclis Kararı;  5393 Sayılı Belediye Kanununun 18/p ve yine aynı Kanunun 74 üncü maddesinin ikinci fıkrasına istinaden Makedonya ülkesinin Studenican Belediyesi ile kardeş şehir kardeş kent ilişkisinin İçişleri Bakanlığı’nın izni alındıktan sonra kurulmasına ve karşılıklı işbirliği yapılmasına, bu konuda yapılacak protokollerle Belediye Başkanının yetkili kılınmasına; 

05.06.2015  tarih ve 2015/78  sayılı Meclis Kararı;  Yalova İli, Altınova İlçesi, Hersek Mahallesi, Tersaneler Bölgesi Sahil kesiminde Kentsel Servis Alanı olarak planlanan alanda yapılan 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı Revizyonu görüşülerek kabulüne;

05.06.2015  tarih ve 2015/77  sayılı Meclis Kararı;  Yalova İli, Altınova İlçesi, Hersek Mahallesi, Tersaneler Bölgesi Sahil kesiminde Kentsel Servis Alanı olarak planlanan alanda yapılan 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı Revizyonu görüşülerek kabulüne;

05.06.2015 tarih ve 2015/76  sayılı Meclis Kararı;  5393 Sayılı Belediye Kanununun 18/p ve yine aynı Kanunun 74 üncü maddesinin ikinci fıkrasına istinaden Makedonya ülkesinin Jupa Belediyesi ile kardeş şehir kardeş kent ilişkisinin İçişleri Bakanlığı’nın izni alındıktan sonra kurulmasına ve karşılıklı işbirliği yapılmasına, bu konuda yapılacak protokollerle Belediye Başkanının yetkili kılınmasına  ;

05.06.2015  tarih ve 2015/75  sayılı Meclis Kararı ;  Tersanelerden toplanacak olan çöpün Belediye şirketi aracılığıyla toplanmasına ;

05.06.2015  tarih ve 2015/74  sayılı Meclis Kararı;  Hafriyat toprağı inşaat, yıkıntı, ticari amaçlı dolgu, maden taşıma yetki belgesi ücretinin belirlenmesine;

05.06.2015  tarih ve 2015/73  sayılı Meclis Kararı; Belediyemizin Kardeş Şehri olan Bosna Hersek’in Konjic Belediyesi ile Sosyal ve Kültürel ilişkilerini güçlendirmek amacı ile Belediye Başkanı ve Belediye Meclis Üyelerinin görevli gönderilmelerine; Meclis’te yapılan açık oylama sonucu oybirliği ile karar verildi.

05.06.2015  tarih ve 2015/72  sayılı Meclis Kararı; 5393 Sayılı Belediye Kanunun 68. maddesi gereğince Belediyemiz ihtiyaçları halinde Türkiye genelindeki bankalardan borçlanma yapılmasına ve borçlanmaya ilişkin her türlü iş ve işlemler için Belediye Başkanına yetki verilmesine;

05.06.2015  tarih ve 2015/71  sayılı Meclis Kararı; Belediyemizin Kardeş Şehri olan Bulgaristan’ın Dve Mogili İlçe Belediyesi ile Sosyal ve Kültürel ilişkilerin güçlendirmek üzere Belediye Personelimizin görevli gönderilmelerine;

05.06.2015  tarih ve 2015/70  sayılı Meclis Kararı; Kardeş Şehrimiz olan Bosna Hersek Konjic İlçesine soğutmalı kasa kamyonet alınmasına;

05.06.2015  tarih ve 2015/69  sayılı Meclis Kararı;  Kardeş Şehrimiz olan Bosna Hersek Buzim İlçesinde bulunan tarihi camiye halı alınmasına;

05.06.2015  tarih ve 2015/68  sayılı Meclis Kararı;  Belediye Meclisimizde yapılan görüşmeler sonucunda, ( sınırlarımız içerisindeki altyapı, yol, sahil düzenlemeleri vb. ile ilgili ihtiyacımız olan malzemenin ) İller Bankasından alınacak kredi ile gerçekleşmesine, bu konu ile ilgili yürütülecek her türlü işlemler ile her türlü belgenin imzalanması hususunda Belediye Başkanımız Dr. Metin ORAL’a yetki verilmesine;

05.06.2015  tarih ve 2015/67  sayılı Meclis Kararı   ; Ramazan ayı boyunca yapılacak yardımlar için bütçe ayrılmasına;

05.06.2015  tarih ve 2015/66  sayılı Meclis Kararı ;  Ramazan ayında İlçemiz mahallelerine iftar yemeği verilmesine ;

05.06.2015 tarih ve 2015/65  sayılı Meclis Kararı; Yalova İli, Altınova İlçesi ,Cumhuriyet Mahallesi ,Hürriyet Mahallesi ve Hersek Mahallesi kapsamında numarataj çalışmalarının kabulüne  ;  

05.06.2015  tarih ve 2015/64  sayılı Meclis Kararı ; İmar Komisyonundaki konuların görüşülmesinin devamına;

 05.06.2015  tarih ve 2015/63  sayılı Meclis Kararı ; Altınova İlçesi, Cumhuriyet Mahallesindeki  taşınmazın konut alanından ticaret alanına alınmasına ;2015 YILI MAYIS AYI

 07.05.2015  tarih ve 2015/62  sayılı Meclis Kararı;  Belediyemizden Durak Yerleri talep edilen araç sahiplerinin talep edilen durak yerlerinin reddine; 

 07.05.2015  tarih ve 2015/61  sayılı Meclis Kararı; Belediyemiz Hizmetlerinde Zabıta Amirliğinde kullanılmak üzere sıfır elektrikli motosiklet veya benzinli motosiklet alınmasına 

 07.05.2015  tarih ve 2015/60  sayılı Meclis Kararı ; Belediyemiz Hizmetlerinde Zabıta Amirliğinde kullanılmak üzere sıfır veya ikinci el araç alınmasına ;

07.05.2015  tarih ve 2015/59  sayılı Meclis Kararı;   Belediyemiz sınırları içerisinde ve Belediye mücavir alan sınırları içerisinde kalan alanlarda Otopark Yönetmeliği’nin 5. maddesinde belirtilen otopark aranması gereken kullanımlar içerisine meskenler hariç bodrum katlarda eklenti olarak yapılan depo alanının da ilave edilerek 100.00m2’ye kadar 1 otopark yeri ayrılmasına ;

07.05.2015  tarih ve 2015/58  sayılı Meclis Kararı;  Belediyemiz sınırları içerisindeki imar planında gösterilen trafik akışında değişiklik yapılacak yollar ile trafikte can ve mal emniyetini sağlamak amacıyla imar planında gösterilen yerlere set yapılmasına ;

 07.05.2015  tarih ve 2015/57  sayılı Meclis Kararı;  Altınova İlçesi, Çavuşçiftliği Köyü’nde ki parselin bulunduğu bölgede yapılan imar planı değişikliğinin kabulüne;

 07.05.2015  tarih ve 2015/56  sayılı Meclis Kararı;  Belediye hizmetlerinde kullanılmak üzere 2014 yılında gerçekleşen gelirimizin %10’u oranında bankalardan kredi talebinde bulunmasına ;


07.05.2015  tarih ve 2015/55  sayılı Meclis Kararı;  Belediyemiz Toptancı Hali ( Meyve ve Çiçek Hali ) ‘nin yapılması için İller Bankasından  Kredi talep edilmesine;

 07.05.2015  tarih ve 2015/54  sayılı Meclis Kararı;   Belediyemiz Otopark ve Alışveriş Merkezi yapımı için İller Bankasından Kredi talep edilmesine;

07.05.2015  tarih ve 2015/53  sayılı Meclis Kararı;  Belediye Hizmet Binası İkmal İnşaatının tamamlanması için İller Bankasından Kredi talep edilmesine;

 07.05.2015  tarih ve 2015/52  sayılı Meclis Kararı   ; 06.02.2015 Tarih ve 2015/17 sayılı Meclis Kararının iptal edilmesine ve Taskib Başkanlığında bulunan İtfaiye Personellerinin kadroları ile beraber belediyemize geri alınmasına  ;

 07.05.2015  tarih ve 2015/51  sayılı Meclis Kararı ;  Altınova Belediyesi Kuruluş Şenliklerinin, Osmanlı Devleti’nin 1302 yılında Hersek Köyünde Kuruluşunun ve 8 incisi düzenlenecek olan Altınova Kültürler Buluşmasının organize edilmesine;

07.05.2015 tarih ve 2015/50  sayılı Meclis Kararı ; Belediyemiz Mali Hizmetler Müdürlüğü’nce hazırlanan 2014 Yılı Kesin Hesabı madde madde okunarak ;  

 07.05.2015  tarih ve 2015/49  sayılı Meclis Kararı ;  Belediyemiz İmar Komisyonundaki konuların görüşülmesinin devamına ;


07.05.2015  tarih ve 2015/48  sayılı Meclis Kararı ; Yalova İli, Altınova İlçesi, Hersek Mahallesi, Çakal Ormanı Mevkiindeki taşınmazın bulunduğu imar adasında Planlı Alanlar Tip İmar Yönetmeliği’nin 19. maddesinde belirtildiği üzere  “ Her türlü imar adasında, parselasyon planı yapılmadan bu adadaki parsellerde ifraz ve tevhid yapılamaz.” Hükmüne göre 18. madde uygulaması yapılması gerektiğinden talebinin önümüzdeki Meclis Toplantılarında ele alınmasına;

   


26.05.2015.

2015 YILI NİSAN AYI
07.04.2015  tarih ve 2015/47  sayılı Meclis Kararı; İlçemizde yapılan inşaatlardan çıkacak hafriyatın projelerinden hesaplanarak hafriyat döküm ücreti m3 fiyatının belirlenmesine ve inşaat ruhsat harcı aşamasında tahsilatının yapılmasına ; 


07.04.2015  tarih ve 2015/46  sayılı Meclis Kararı; Belediyemize ait 45 kişilik Otobüs fiyat ücretlerinin belirlenmesine ;

07.04.2015  tarih ve 2015/45  sayılı Meclis Kararı; Belediyemiz sınırları ve mücavir alanındaki Çavuşçiftliği, Havuzdere ve Tokmak Köylerinde saat: 21:00’den sonra ve Pazar günleri saat: 10:00’dan önce inşaatlarda çalışma yapılmamasına, yapıldığı takdirde yapanlar hakkında para cezası verilmesine ;

07.04.2015  tarih ve 2015/44  sayılı Meclis Kararı;Yalova İli, Altınova İlçesi,Hürriyet Mahallesi Bağdat Caddesi,8  no’lu pafta içerisindeki Belediyemiz sınırları içerisinde kalan tescil harici ormanlık alanda İlçemiz mezarlığının yeterli gelmemesi nedeniyle mezarlık alanı olarak ilave imar planı yapılmasına ;

07.04.2015  tarih ve 2015/43  sayılı Meclis Kararı;Yalova İli, Altınova İlçesi,Hersek Mahallesi ve Cumhuriyet Mahallesi ile Çavuşçiftliği Köyü sahil kesimindeki Tersaneler Bölgesinde Belediyemize terk edilen günlük işgaliye ücretinin kabulüne;

07.04.2015  tarih ve 2015/42  sayılı Meclis Kararı;Yalova İli, Altınova İlçesi,Hürriyet Mahallesi,Devlet Yolu Üstündeki , Belediyemiz Tasarrufunda terk zeminin Takdir Komisyonu tarafından belirlenen günlük işgaliye ücretinin kabulüne;

07.04.2015  tarih ve 2015/40  sayılı Meclis Kararı; Belediyemiz Komisyon Seçimleri için ayrı ayrı kabul edilmesine;


07.04.2015  tarih ve 2015/39  sayılı Meclis Kararı; Belediyemiz Denetim Komisyon Raporu madde madde okundu ve Mecliste yapılan açık oylama sonucu oy birliği ile kabul edildi.

07.04.2015  tarih ve 2015/38  sayılı Meclis Kararı; Belediye Meclisi’nin 05.03.2015 tarih ve 2015/31 sayılı kararı ile alınan vidanjör ücreti gelirinde değişiklik yapılmasına ;

07.04.2015  tarih ve 2015/37  sayılı Meclis Kararı; Yalova İli, Altınova İlçesi,Hürriyet Mahallesi parseldeki plan bütünlüğünün sağlanması ili ilgili yapılan İmar Planı Değişikliğinin kabulüne ;

07.04.2015  tarih ve 2015/36  sayılı Meclis Kararı; Yalova İli, Altınova İlçesi, Hersek Mahallesi ile Belediyemiz mücavir Alanında kalan Çavuşçiftliği Köyü,Havuzdere Köyü ve Tokmak Köylerinde Belediyemizce İnşaat Ruhsatı verilmeden önce mimari proje vizesi yapılmasına ;

 07.04.2015  tarih ve 2015/35  sayılı Meclis Kararı; Görüntü Kirliliği hakkındaki çalışma ve ön araştırmanın İmar Komisyonu tarafından devam edilmesine ;

 07.04.2015  tarih ve 2015/34  sayılı Meclis Kararı; 5393 sayılı Belediye kanunu’nun 56. Maddesine istinaden Belediyemizin tüm birimlerini kapsayacak şekilde hazırlanan 2014-2015 yılları arası faaliyet raporu’nun kabulüne :

 

 


30.04.2015

2015 YILI MART AYI

 

05.03.2015  tarih ve 2015/33  sayılı Meclis Kararı;  Belediyemizin ortak olduğu YAKAB Tesislerinin düzenli depolama alanında kullanılmak üzere Konpaktör aracı alımı ile ilgili olarak ilgili personelin görevli gönderilmesine; 

05.03.2015  tarih ve 2015/32  sayılı Meclis Kararı;  Belediyemiz tarafından verilen Servis yol belgesinin Şehit ailelerine ücretsiz verilmesine;


05.03.2015  tarih ve 2015/31  sayılı Meclis Kararı;   Belediyemize ait Vidanjör ücretinin tespit edilmesine ;

05.03.2015  tarih ve 2015/30  sayılı Meclis Kararı;   27.01.2015 Tarihinde Belediyemize yapılan plakalı araçlara yolcu indirme ve bindirme için durak yeri istenmiştir. Bu durak yerlerinin Altınova İlçesinde faaliyet gösteren 30 Adet Midibüslerin İl ve İlçe Trafik Komisyon kararı, Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığından alınan         D 4 belgeleri olması ve Altınova’daki mevcut arz talebi karşıladığından plakalı araçlara  durak yeri talebinin reddine;


05.03.2015  tarih ve 2015/29  sayılı Meclis Kararı;   Yalova İli, Altınova İlçesi, Hürriyet Mahallesinde bulunan ve şuyulandırma sonucu oluşan Belediye Hisselerinin 3194 Sayılı İmar Kanununun 17. maddesine istinaden ada ve parsellerin hissedarları veya         3. kişilere o gün geçerli olan Emlak Vergisine esas rayiç bedelleri üzerinden satışının yapılmasına;


05.03.2015  tarih ve 2015/28  sayılı Meclis Kararı;  Altınova Belediyesi  Özel Servis Araçları uygulama yönergesinin kabulüne;

05.03.2015  tarih ve 2015/27  sayılı Meclis Kararı;  Yalova İli, Altınova İlçesi, Hersek Mahallesi ve Cumhuriyet Mahallesi ile Çavuşçiftliği Köyü sahil kesimindeki Belediyemize terk edilen alanlar üzerinde Takdir Komisyonu tarafından belirlenen günlük  işgaliye ücretinin kabulüne;


05.03.2015  tarih ve 2015/26  sayılı Meclis Kararı; Yalova İli, Altınova İlçesi, Hürriyet Mahallesi, Devlet Yolu üstündeki  parsel üzerinde Belediyemiz tasarrufundaki terk zeminin Takdir Komisyonu tarafından belirlenen günlük işgaliye ücretinin kabulüne;


05.03.2015  tarih ve 2015/25  sayılı Meclis Kararı; Yalova İli, Altınova İlçesi, Cumhuriyet Mahallesi, Belediye Hizmet Binasının arka tarafında kalan parselin Takdir Komisyonu tarafından belirlenen Kamulaştırma m2 bedelinin kabulüne;


05.03.2015  tarih ve 2015/24  sayılı Meclis Kararı;  Belediye Şirketine ait                 2 adet Kamyon alınacağından sermaye arttırımının yapılmasına ;


05.03.2015  tarih ve 2015/23  sayılı Meclis Kararı; Belediye Meclisinin 06.02.2015 tarih ve 2015/15 nolu kararı ile yağmur suyu kanalının geçtiği Hersek Köyündeki, parsellerin belirli kesiminde 2942 Sayılı Kamulaştırma Kanununun 4. Maddesine istinaden Takdir Komisyonu tarafından yapılan          bedel takdirinin kabulüne ve irtifak hakkı kurularak parselin alan küçülmesinden doğan değer azalması için Kamulaştırma ücretine ek olarak arsa malikine ücret ödenmesinin uygun olduğuna  ;


05.03.2015  tarih ve 2015/22  sayılı Meclis Kararı   ;   Belediyemiz ve mücavir alanlarda meskun mahallerin insanların sürekli  veya geçici olarak bulundukları yol, su, elektrik, ulaşım,çöp toplama, kanalizasyon, aydınlatma gibi Kamu hizmetlerinden istifade ettikleri toplu yaşam alanlarını ve bu alanların bitiminden itibaren aynı hizmetlerin götürüldüğü 500 metre uzaklıktaki mesafeyi kapsayan alan olarak belirlenmesine ;


05.03.2015  tarih ve 2015/21  sayılı Meclis Kararı ;   İmar değişikliğinin yapılmasına


05.03.2015  tarih ve 2015/20  sayılı Meclis Kararı ; İlçemizdeki 14.05.2007 tarih ve 2007/33 sayılı Meclis kararıyla içkili yerler krokisinde belirlenen mevcut yerlerin aynı şekilde kalmasına;

 

05.03.2015  tarih ve 2015/19  sayılı Meclis Kararı ; Altınova Belediyesi ve mücavir alanındaki köylerde yapılacak inşaatlarda  asansörlerin net genişliğinin 1.60 m x 1.80 m olmasına;


 05.03.2015 tarih ve 2015/18  sayılı Meclis Kararı ;5393 Sayılı Belediye Kanununun 15 nci maddesinin birinci fıkrasında ( n ) bendi ve aynı Kanunun 51. Maddesinde yer alan mevzuat hükümleri doğrultusunda Belediyemiz ve mücavir alan sınırları dahilinde mevcut ve yeni yapılaşmalarda yol güzergahlarında ve kaldırımlarda görüntü kirliliğinin önüne geçilebilmesi ve kentlerimize görsel kimlik kazandırılması amacıyla estetik kurul oluşturularak 19.12.2014 tarih ve 16212 Sayılı Bakanlık Genelgesi doğrultusunda hazırlanacak Yönetmeliğin hazırlanması için komisyon çalışmalarının devamına ve çalışmalar tamamlandıktan sonra Meclis gündemine alınmasına;
04.05.2015

2015 YILI ŞUBAT AYI

06.02.2015  tarih ve 2015/17  sayılı Meclis Kararı; Taskib Başkanlığında bulunan İtfaiye Personellerinin kadroları ile beraber Belediyemize geri alınmasına; 


06.02.2015  tarih ve 2015/16  sayılı Meclis Kararı;  Yalova İli, Altınova İlçesi, Cumhuriyet Mahallesinde ki taşınmazın bulunduğu bölgede imar planında değişiklik yapılarak servis yolunun kaldırılması talebinin Belediyemizce bu bölgede 3194 sayılı İmar Kanunu’na göre yapılacak olan 18. Madde uygulaması sonucu neticeleneceğinden  dilekçenin daha sonraki Meclis toplantılarında ele alınmasına ; 


06.02.2015  tarih ve 2015/15  sayılı Meclis Kararı; Belediye Meclis’inin 07.01.2015 tarih ve 2015/04 sayılı kararı ile kamulaştırma yoluyla irtifak hakkı kurulması kararı alınan yağmur suyu kanalının geçtiği parsellerde bedel takdiri yapılması için takdir komisyonuna yetki verilmesine ; 


06.02.2015  tarih ve 2015/14  sayılı Meclis Kararı   ;  Belediyemiz Özel Servis Araçları Hizmet Yönetmeliğinin 12. Maddesi H fıkrasının 6. bendi “Altınova ilçesinde faaliyet gösteren Servisçiler Kooperatifinden üyelik belgesi “ olarak eklenmesine ve Belediyemiz Özel Servis Araçları Yönetmeliğinin 12. Maddesi H fıkrasının sonuna “11. Altınova Belediyesi tarafından verilecek Güzergah İzin Belgesine istinaden Uygunluk Onay Belgesi verme Altınova Belediyesi yetkisinde olup, istediği kurum veya kuruluşlara Encümen Kararı ile devredebilir veya devri iptal edilebilir.” olarak eklenmesine; 


06.02.2015  tarih ve 2015/13  sayılı Meclis Kararı ; S.S.81 No’lu Altınova Otobüsçüler ve Minibüsçüler Kooperatifi’nin haritada belirtilen şekliyle durak yerlerinin kabulüne ; 


06.02.2015  tarih ve 2015/12  sayılı Meclis Kararı ; Yalova İli, Altınova İlçesi, Hürriyet Mahallesinde Ayazma Caddesinin isminin karışıklığa neden olduğundan eski ismiyle Bağdat Caddesi olarak değiştirilmesine ; 


06.02.2015  tarih ve 2015/11  sayılı Meclis Kararı ; Görüntü kirliliği hakkında genelgenin uygulanabilmesi için İmar Komisyonunun ön araştırma ve çalışma yapmasına; 


06.02.2015 tarih ve 2015/10  sayılı Meclis Kararı ; 13. Arsa düzenlemesinde bir kısmı konut alanında kalan parseller ile ilgili verilen dilekçelerin yapılacak çalışmalara istinaden   1/25000 ölçekli Çevre Düzeni Planında değişiklik yapılması için tavsiye kararı alınmasına, alınan tavsiye kararına istinaden gerekli başvurunun ilgili makama yapılmasına ; 
02.03.2015

2015 YILI OCAK AYI
Belediyemize ait 05.01.2015  tarih ve 2015/09  sayılı Meclis Kararı; İlçemizde Endüstri kaynaklı evsel atık tarifesinin  belirlenmesine ve kabulüne ; 

Belediyemize ait 05.01.2015  tarih ve 2015/08  sayılı Meclis Kararı; Köylere Hizmet Götürme Birliği tarafından yapılan Halı saha ve Kafeterya ile ilgili çalışmalarının yapılmasını yürütmek üzere Bütçe Komisyonunun yetkili kılınmasına  ; 

Belediyemize ait 05.01.2015  tarih ve 2015/07  sayılı Meclis Kararı; Altınova Belediyesi Otopark Yönetmeliği’nin 4. Maddesi ( f ) şıkkında belirtilen otopark tesis edilemeyen alanlarda bedelinin alınmasına  ; 


Belediyemize ait 09.01.2015 tarih ve 2015/06  sayılı Meclis Kararı; Yalova İli, Altınova İlçesi, Hersek Mahallesi ( Köyü ), ndeki parsellerin sınırından yağmur suyu kanalı geçirilmesi irtifak hakkı kurulmasına ve 5. Maddesine istinaden de kamu yararı kararı alınmasına  ; 


Belediyemize ait 09.01.2015  tarih ve 2015/05  sayılı Meclis Kararı   ; Yalova İli, Altınova İlçesi, Cumhuriyet Mahallesindeki taşınmazın 1/1000 ölçekli uygulama imar planı revizyonunun 3194 Sayılı İmar Kanununun 8/b maddesine istinaden askıya çıkartılmış, askı süresi içerisinde hiçbir itiraza uğramadığından olduğu gibi kabul edilmesin ; 

Belediyemize ait  09.01.2015  tarih ve 2015/04  sayılı Meclis Kararı ; Yalova İli, Altınova İlçesi, Cumhuriyet Mahallesi ile Hürriyet  Mahallesinde bulunan  ve şuyulandırma sonucu oluşan Belediye Hisselerinin 3194 Sayılı İmar Kanununun  17.maddesine istinaden ada ve parsellerin hissedarları veya 3.kişilere satışının  yapılmasına  ; 

 
Belediyemize ait 05.01.2015  tarih ve 2014/03  sayılı Meclis Kararı ;  Yalova İli, Altınova İlçesi, Hersek Köyündeki taşınmazın üzerinde  1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı (UİP 4324,1) ve 1/5000 Ölçekli Nazım İmar Planı (NİP 4323,1) Revizyonu 3194 sayılı İmar Kanunu’nun 8/b maddesine istinaden askıya çıkartılmış ve askı süresi içerisinde hiçbir itiraza uğramadığından olduğu gibi kabul edilmesine  ; 


Belediyemize ait 05.01.2015  tarih ve 2015/02  sayılı Meclis Kararı ; Belediyemiz Meclis Tatil Ayının 2015  Yılı Temmuz   ayı olarak belirlenmesine; 

Belediyemize ait 05.01.2015 tarih ve 2015/01  sayılı Meclis Kararı ;  Belediyemiz Meclis toplantılarının  Belediye Meclis Çalışma Yönetmeliği’nin 6. Maddesine istinaden, 2015  yılında her ayın ilk haftasında yapılmasına, tatil  gününe rastlaması halinde ilk mesai gününde  saat:14:00’de Belediye Başkanlık Makamı Odasında  toplanılmasına ; 


16.01.2015

2014  YILI   ARALIK  AYI  

05.12.2014  tarih ve 2014/110  sayılı Meclis Kararı;  Kardeş Belediyemiz olan Kıbrıs Cumhuriyeti Tatlısu Belediyesinin Yeni Belediye Hizmet Binası açılışı için Belediyemiz heyetinin görevli gönderilmelerine  ; 


05.12.2014 tarih ve 2014/109  sayılı Meclis Kararı; Belediyemizde boş bulunan Mühendis  Kadrosuna atama yapılamadığından, 2015 yılında ihtiyacımız olan Mühendis ihtiyacını karşılamak üzere İnşaat Mühendisinin sözleşmeli personel olarak tam zamanlı  çalıştırılmasına,

 05.12.2014  tarih ve 2014/108  sayılı Meclis Kararı   ; Belediyemizde boş bulunan Mühendis  Kadrosuna atama yapılamadığından, 2015 yılında ihtiyacımız olan Mühendis ihtiyacını karşılamak üzere İnşaat Mühendisinin sözleşmeli personel olarak tam zamanlı  çalıştırılmasına,

 05.12.2014  tarih ve 2014/107  sayılı Meclis Kararı ; Yalova İli, Altınova İlçesi, Cumhuriyet Mahallesi, Ova mevkii, Hersek Mahallesi ve Çavuşçiftliği Köyü sahil kesiminde Tersaneler Bölgesinin kara tarafında kalan alanlarda imar planı  yapılmasına ;


05.12.2014  tarih ve 2014/106  sayılı Meclis Kararı ;
İlçemiz Otopark Yönetmeliğinin ve harç bedelinin kabulüne ;

 

05.12.2014  tarih ve 2014/105  sayılı Meclis Kararı ; Yalova İli, Altınova İlçesi, Çavuşçiftliği Köyünde ki taşınmazın üzerinden imar planında sehven geçirilen doğalgaz boru hattının ARMAGAZ Dağıtım A.Ş.’nin tespiti sonucunda geçen şekilde boru hattının değişikliğinin yapılmasına ;

 05.12.2014 tarih ve 2014/104  sayılı Meclis Kararı ;  Belediyemize ait 3194 Sayılı İmar Kanununun 10. Maddesine istinaden hazırlanan 6 ncı 5 yıllık 2015-2019 yılları arası  imar programının kabulüne;

   


17.12.2014

2014 YILI KASIM AYI

2014/103 NOLU KARAR-  Belediyemize ait 21.11.2014  tarih ve 2014/103  sayılı Meclis Kararı ;  Özel Servis Araçları ile ilgili tarifelerin olduğu gibi kabulüne ; 


2014/102 NOLU KARAR- Belediyemize ait 21.11.2014  tarih ve 2014/102  sayılı Meclis Kararı ;  Yalova İli, Altınova İlçesi, Havuzdere Köyü sınırları içerisinde bulunan ruhsatlı taşocağı toprak döküm sahası olarak kullanılmasına;

2014/101 NOLU KARAR-  Belediyemize ait 21.11.2014  tarih ve 2014/101  sayılı Meclis Kararı ; Altınova Belediyesi sınırları içerisindeki yollarda trafikte can ve mal emniyetini sağlamak amacıyla projesinde gösterilen yerlere set yapılmasına ; 

2014/100 NOLU KARAR-  Belediyemize ait 21.11.2014  tarih ve 2014/100  sayılı Meclis Kararı; Özel Servis Araçları Hizmet Yönetmeliğinin olduğu gibi  kabulüne ; 

2014/99 NOLU KARAR-  Belediyemize ait 21.11.2014  tarih ve 2014/99  sayılı Meclis Kararı;  2015 Yılı Gelir tarifelerinin kabulüne;  .


2014/98 NOLU KARAR-
 Belediyemize ait 21.11.2014  tarih ve 2014/98  sayılı Meclis Kararı;  2015 Yılı Sosyal ve Kültürel Etkinlikleri için ödenek ayrılmasına ; 

 

2014/97 NOLU KARAR-  Belediyemize ait 21.11.2014  tarih ve 2014/97  sayılı Meclis Kararı;  2015 Yılı  Bütçe Kararnamesinin olduğu gibi kabulüne ; 

 

2014/96 NOLU KARAR-  Belediyemize ait 21.11.2014  tarih ve 2014/96  sayılı Meclis Kararı;  2015 Yılı  İşçi Çalıştırma

Şartnamesinin hazırlanması konusunda Meclis adına yetkinin Belediye Başkanı Dr. Metin ORAL’a yetki  verilmesine;2014/95 NOLU KARAR-  Belediyemize ait 21.11.2014  tarih ve 2014/95  sayılı Meclis Kararı;  2015 Yılında Zabıta Personeline fazla çalışma mesai ücretinin Bakanlar Kurulu Kararı doğrultusunda  verilmesine; 

2014/94 NOLU KARAR-  Belediyemize ait 21.11.2014  tarih ve 2014/94  sayılı Meclis Kararı;  Belediyemizin 2015 Yılı Gider  Bütçesinin kabulüne;


2014/93 NOLU KARAR-  Belediyemize ait 21.11.2014  tarih ve 2014/93  sayılı Meclis Kararı;  Belediyemizin 2015 Yılı Gelir Bütçesinin kabulüne;

 

2014/92 NOLU KARAR-  Belediyemize ait 21.11.2014  tarih ve 2014/92  sayılı Meclis Kararı;  Yalova İli, Altınova İlçesi, Cumhuriyet Mahallesindeki parsel üzerinde yola terkleri yapılarak Belediyemizden inşaat ruhsatı alınan bina bulunan taşınmazın ruhsat aşamasında alınan imar durumuna uygun şekilde yolun kaydırılarak eski şekline getirilmesine ve Belediye Fen İşlerinde 30 gün süre ile askıya çıkartılmasına  ;

2014/91 NOLU KARAR-  Belediyemize ait 21.11.2014  tarih ve 2014/91  sayılı Meclis Kararı;  Yalova İli, Altınova İlçesi, Hürriyet Mahallesinde ki parselin,  Belediyemize ait taşınmazın üzerinde Sosyal Güvenlik Kurumu’na yer tahsis edilmesiyle ilgili Kamu Hizmet Alanı olarak yapılan ve  Belediye Meclis’inin 15.08.2014 tarih ve 65 sayılı kararı ile kabul edilen 1/1000 ölçekli Revizyon Uygulama İmar Planı değişikliği 3194 sayılı imar Kanunu’nun 8/b maddesine istinaden 29/09/2014 – 30/10/2014 tarihleri arasında 30 gün müddetle askıya çıkartılmış, askı süresi içersinde imar planı değişikliğine hiçbir itiraz olmadığından planın olduğu gibi onaylanmasına ;


2014/90 NOLU KARAR-  Belediyemize ait 21.11.2014  tarih ve 2014/90  sayılı Meclis Kararı;   Yalova İli, Altınova İlçesi Yalova İli, Altınova İlçesi, Hersek Mahallesinde (Köyü) Belediye Meclis’inin 13.08.2012 tarih ve 2012/86 sayılı kararı ile Helikopter pist alanına alınan parsel üzerinde Belediye Hizmet Alanı şeklinde imar planı değişikliği yapılmasına  ;


2014/89 NOLU KARAR-  Belediyemize ait 21.11.2014 tarih ve 2014/89  sayılı Meclis Kararı; Yalova İli, Altınova İlçesi, Hersek Mahallesi’nde (Köyü) nde ki taşınmazların bulunduğu bölgede OTOYOL’un alt geçidinin geçmesi nedeniyle 3194 sayılı imar Kanunu’nun 18. Maddesine istinaden arsa düzenlemesi yapılmasına;

2014/88 NOLU KARAR-  Belediyemize ait 12.11.2014  tarih ve 2014/88  sayılı Meclis Kararı   ;      Belediyemize ait  araçların  ALBEL Altınova Akaryakıt İnş.Çiçek Taş.Tem.San.Ve Tic.Ltd. Şirketine sermaye arttırımına karşılık  devirlerinin yapılmasına;

2014/87 NOLU KARAR-  Belediyemize ait 12.11.2014  tarih ve 2014/87  sayılı Meclis Kararı ; Belediyemiz tarafından  kredi kullanılmasına   ;

2014/86 NOLU KARAR-  Belediyemize ait 12.11.2014  tarih ve 2014/86  sayılı Meclis Kararı ; Belediyemizde boş bulunan Mühendis  Kadrosuna atama yapılamadığından, 2014 yılında ihtiyacımız olan Mühendis ihtiyacını karşılamak üzere İnşaat Mühendisinin tam zamanlı  çalıştırılmasına ;

2014/85 NOLU KARAR-  Belediyemize ait 12.11.2014  tarih ve 2014/85  sayılı Meclis Kararı ; Belediyemizde boş bulunan Mühendis  Kadrosuna atama yapılamadığından, 2014 yılında ihtiyacımız olan Mühendis ihtiyacını karşılamak üzere İnşaat Mühendisinin tam zamanlı  çalıştırılmasına ;

2014/84 NOLU KARAR- Belediyemize ait 12.11.2014 tarih ve 2014/84  sayılı Meclis Kararı ;  22 Şubat 2007 tarihli ve 26442 sayılı Resmi  Gazetede yayınlanarak yürürlüğe giren Belediye ve Bağlı Kuruluşları ile Mahalli İdare Birlikleri Norm Kadro İlke ve Standartlarına Dair Yönetmeliğe göre oluşturulan norm kadrolarımızdan ( I ) ve  (II) sayılı cetvelde belirtilen boş kadro değişikliği ve ihdasının 5393 sayılı Belediye Kanunu’nun 49. maddesinde  Belediyenin norm kadroları bu ilke ve standartlar çerçevesinde belediye meclis kararıyla belirlenir hükmüne istinaden  kabulüne  ;


05.12.2014

2014/83 NOLU KARAR - Şehir içi Minibüs güzergahları

Altınova Şehir hattı minibüsleri Hersek Mahallesine gidiş ve dönüşlerde Meclisin belirlediği saatlerde Stadyum Caddesinden girip Manolya Sokaktan dönüp, Ergenekon Caddesinden Hersek yoluna çıkıp, Hersek yönüne devam etmesine,

               Altınova’dan Kalkış       07:00- dönüşte uğrayacak.

               Altınova’dan Kalkış       07:30- Gidiş ve dönüşte uğrayacak.

               Altınova’dan Kalkış       12:00- Gidiş ve dönüşte uğrayacak.

               Altınova’dan Kalkış       18:00- Gidiş ve dönüşte uğrayacak.

 

               Bu saat ve sefer güzergahına uyulmaması halinde Kooperatife sefer başına para cezası kesilmesine  

2014/82 NOLU KARAR - ATM Yerleri
Belediyemizin gösterdiği yerler haricinde ATM kurmak isteyen firma veya bankalar Belediyemizden izin almasına ve yıllık olarak belediye tarafından belirlenen bedel ile konulmasına ve kabulüne

2014/81 NOLU KARAR - ATM Yerleri
Yalova Minibüs durağı yanındaki ATM yerlerinin 10 Yıl (On ) süre ile ihaleye çıkılmasına

2014/80 NOLU KARAR - Servis Araçları Yönetmeliğinde değişiklik yapılması
Servis Araçları Yönetmeliğinde değişiklik yapılması ile ilgili komisyon çalışmalarının devamına ve çalışmalar tamamlandıktan sonra Meclis gündemine alınmasına

2014/79 NOLU KARAR - İmar planı değişikliğinin görüşülmesi
Yalova İli, Altınova İlçesi, Zeytinlik Mevkiindekiparselin üzerindeki Belediyemizden ruhsat alınarak yapılan 2 katlı B.A.K. bina bulunan taşınmazın ruhsat alınan tarihteki imar durumuna göre imar planının incelenip incelenmenin tamamlanmasından sonra Meclis gündemine alınmasına