Meclis Gündemi

07/01/2014 Meclis Gündemi
- Açılış, yoklama ve saygı duruşu.
- 2014 yılı Meclis Toplantı tarih ve yerinin belirlenmesi.
- 2014 yılı Meclis tatil ayının belirlenmesi.
- İmar Planı uygulamalarında zemin etüd sonuçlarına göre değerlendirilmesi.
- Asansör bakımı ile ilgili yapılacak sözleşmeye göre alınacak harçların tespiti.
- İmar Planlarında ayrık nizam gözüken parsellerin bitişik nizam olarak değişiklik taleplerinin değerlendirilmesi.
- İlçemiz Hersek Köyündeki parselin üzerinde imar planı değişiklik talebinin değerlendirilmesi.
- Yalova İli, Altınova İlçesi, Hürriyet Mahallesindeki taşınmaz üzerinde imar plan değişikliği talebinin değerlendirilmesi.
- Yalova İli, Altınova İlçesi,  Cumhuriyet Mahallesindeki parselin üzerinde imar planı değişikliği talebinin değerlendirilmesi.
- Yalova İli, Altınova İlçesi, Çavuşçiftliği Köyündeki taşınmaz üzerinde imar plan değişikliği talebinin değerlendirilmesi.