Meclis Gündemi

2019 Ekim

1-) Belediyemize ait 01.10.2019  tarih ve 2019/112  sayılı Meclis Kararı ;  Yalova İli, Altınova İlçesi, Hersek Mahallesi, tescil harici alanın 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planında fonksiyon değişikliğinin yapılması ile ilgili evrağın 3194 sayılı İmar Kanununun 8/b maddesine istinaden çıkartılan  askı müddeti içerisinde herhangi bir itiraza uğramadığından itirazsız kabulüne; Meclis’te yapılan açık oylama sonucu oybirliği ile karar verildi. 

 2-) Belediyemize ait 01.10.2019  tarih ve 2019/113  sayılı Meclis Kararı ;  Yalova İli, Altınova İlçesi, Hersek Mahallesi, tescil harici alanın 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planında fonksiyon değişikliğinin yapılması ile ilgili evrağın 3194 sayılı İmar Kanununun 8/b maddesine istinaden çıkartılan askı müddeti içerisinde herhangi bir itiraza uğramadığından itirazsız kabulüne; Meclis’te yapılan açık oylama sonucu oybirliği ile karar verildi.

3-) Belediyemize ait 01.10.2019  tarih ve 2019/114  sayılı Meclis Kararı ; Yalova İli, Altınova İlçesi, Hersek mahallesi tersaneler bölgesi ve İlçe genelinde seyyar satışın yasaklanmasına; Meclis’te yapılan açık oylama sonucu oybirliği ile karar verildi.

4-) Belediyemize ait 01.10.2019  tarih ve 2019/115  sayılı Meclis Kararı ; Belediyemiz bünyesinde İcra takip biriminin kurulmasına ; Meclis’te yapılan açık oylama sonucu oybirliği ile karar verildi.

5-) Belediyemize ait 03.10.2019  tarih ve 2019/116  sayılı Meclis Kararı ; Yalova İli, Altınova İlçesi, Hersek Mahallesi, Konut imarlı parsellerde, Belediye tarafından hazırlanan “Osmanlı Evleri” projesinin, Otoyolun Doğusundaki tüm yapılarda, Otoyolun Batısında talep edilen yapılarda uygulanmasına, uygulama yapan inşaatların mevzuatta muaf tutulabilecek harçların alınmamasına, projeyi uygulayarak inşaatı tamamlayanlara teşvik olarak yapı kullanma izin belgesi aldığında …….  Ücret  verilmesine ; Meclis'te yapılan açık oylama sonucu 8 kabul   1   red oyu ile oy çokluğu ile kabul edildi.

6-) Belediyemize ait 03.10.2019  tarih ve 2019/117  sayılı Meclis Kararı ; Yalova ili, Altınova İlçesi, Hersek Mahallesindeki taşınmaza ait 1/5000 Ölçekli Nazım İmar Plan tadilatıyla fonksiyonunun Belediye Hizmet Alanı (BHA) olarak değiştirilmesine ; Meclis’te yapılan açık oylama sonucu oy birliği  ile karar verildi.

7-) Belediyemize ait 03.10.2019  tarih ve 2019/118  sayılı Meclis Kararı ; Yalova ili, Altınova İlçesi, Hersek Mahallesindeki taşınmaza ait 1/1000 Ölçekli Uygulama İmar Plan tadilatıyla fonksiyonunun Belediye Hizmet Alanı (BHA) olarak değiştirilmesine; Meclis’te yapılan açık oylama sonucu oy birliği  ile karar verildi.

8-) Belediyemize ait 03.10.2019   tarih ve 2019/119  sayılı Meclis Kararı ;  İlçemiz Tersane Bölgesinde  kurumların yarattığı(Telekom, ptt, doğalgaz, elektrik vb çalışmaları )yol tahrip bedellerinin mevcut şekilde uygulanmasına ; Meclis’te yapılan açık oylama sonucu oy birliği  ile karar verildi.

9-) Belediyemize ait 03.10.2019  tarih ve 2019/120  sayılı Meclis Kararı ;  Yalova İli, Altınova İlçesi, Tokmak Köyünde ilgili taşınmazların bulunduğu bölgede 1/1000 Ölçekli Uygulama İmar Plan tadilatının kabulüne ;  Meclis’te yapılan açık oylama sonucu oy birliği ile karar verildi.     

10-) Belediyemize ait 03.10.2019  tarih ve 2019/ 121 sayılı Meclis Kararı ;  Yalova İli, Altınova İlçesi, Cumhuriyet Mahallesi, Tersaneler arkasındaki ilgili paftasındaki muhtelif adalarda 1/5000 Ölçekli Nazım İmar Plan tadilatının kabulüne ;  Meclis’te yapılan açık oylama sonucu oy birliği  ile karar verildi.

11-) Belediyemize ait 03.10.2019  tarih ve 2019/122  sayılı Meclis Kararı ;   Yalova İli, Altınova İlçesi, Cumhuriyet Mahallesi, Tersaneler arkasındaki ilgili paftalarındaki muhtelif adalarda 1/1000 Ölçekli Uygulama İmar Plan tadilatının kabulüne; Meclis’te yapılan açık oylama sonucu oy birliği  ile karar verildi.

12-) Belediyemize ait 03.10.2019  tarih ve 2019/123  sayılı Meclis Kararı ; Örnek meyve bahçesi için çalışmaların yapılması ve gerekli yatırımın yapılması için Encümene yetki verilmesine kurulacak meyve bahçesinden elde edilecek gelirin öğrencilere ve spora katkı için kullanılmasına ; Meclis’te yapılan açık oylama sonucu oy birliği  ile karar verildi.

13-) Belediyemize ait 03.10.2019  tarih ve 2019/124  sayılı Meclis Kararı ;  Yalova İli, Altınova İlçesi, Cumhuriyet mahallesi Vakıfbank İlköğretim Okulu arkasında bulunan 7. Sokakta tek taraflı olarak 08:00- 17:00 saatleri arasında okul girişi kapısı tarafında park yasağı uygulanmasına ; Meclis’te yapılan açık oylama sonucu oy birliği  ile karar verildi.

14-) Belediyemize ait 03.10.2019  tarih ve 2019/125  sayılı Meclis Kararı ; İlçemizde Engelli Bakım Evi kurulmasına ; Meclis’te yapılan açık oylama sonucu oy birliği  ile karar verildi.

15-) Belediyemize ait 03.10.2019  tarih ve 2019/126  sayılı Meclis Kararı ; Çevre Şehircilik Bakanlığı, Mekansal Planlama Genel Müdürlüğü’nün, yazısı ile Belediyemize gönderilen, Hersek Mahallesi, Kumluk Mevkii, ilgili paftasında, Tersane Alanı İskele Amaçlı İlave İmar Planı 3194 sayılı İmar Kanunu’nun 8. Maddesi “e” fıkrası hükümlerine istinaden değerlendirilerek, 1/5000 Ölçekli Nazım İmar Plan değişikliğinin uygun olduğuna ; Meclis’te yapılan açık oylama sonucu oy birliği  ile karar verildi.

16-) Belediyemize ait 03.10.2019  tarih ve 2019/127  sayılı Meclis Kararı ; Çevre Şehircilik Bakanlığı, Mekansal Planlama Genel Müdürlüğü’nün, yazısı ile Belediyemize gönderilen, Hersek Mahallesi, Kumluk Mevkii, ilgili  paftasında, Tersane Alanı İskele Amaçlı İlave İmar Planı 3194 sayılı İmar Kanunu’nun 8. Maddesi “e” fıkrası hükümlerine istinaden değerlendirilerek, 1/1000 Ölçekli Uygulama İmar Plan değişikliğinin uygun olduğuna; Meclis’te yapılan açık oylama sonucu oy birliği  ile karar verildi.

17-) Belediyemize ait 03.10.2019  tarih ve 2019/128  sayılı Meclis Kararı ; Çevre Şehircilik Bakanlığı, Mekansal Planlama Genel Müdürlüğü’nün, yazısı ile Belediyemize gönderilen, Hersek Mahallesi, Kumluk Mevkii, ilgili  paftasında, Tersane Alanı Amaçlı İlave İmar Planı (Üçgen Alan), 3194 sayılı İmar Kanunu’nun 8. Maddesi “e” fıkrası hükümlerine istinaden değerlendirilerek, 1/5000 Ölçekli Nazım İmar Plan değişikliğinin uygun olduğuna  ; Meclis’te yapılan açık oylama sonucu oy birliği  ile karar verildi.

18-) Belediyemize ait 03.10.2019  tarih ve 2019/129  sayılı Meclis Kararı ; Çevre Şehircilik Bakanlığı, Mekansal Planlama Genel Müdürlüğü’nün, yazısı ile Belediyemize gönderilen, Hersek Mahallesi, Kumluk Mevkii, ilgili paftasında, Tersane Alanı Amaçlı İlave İmar Planı (Üçgen Alan), 3194 sayılı İmar Kanunu’nun 8. Maddesi “e” fıkrası hükümlerine istinaden değerlendirilerek, 1/1000 Ölçekli Uygulama İmar Plan değişikliğinin uygun olduğuna; Meclis’te yapılan açık oylama sonucu oy birliği  ile karar verildi.

19-) Belediyemize ait 03.10.2019  tarih ve 2019/130  sayılı Meclis Kararı ; Yalova İli, Altınova İlçesi, Hürriyet Mahallesi, ilgili ada ve parseldeki  taşınmazın fonksiyonunun, 1/5000 Ölçekli Nazım İmar Plan tadilatı ile değiştirilmesine; Meclis’te yapılan açık oylama sonucu oy birliği  ile karar verildi.

20-) Belediyemize ait 03.10.2019  tarih ve 2019/131  sayılı Meclis Kararı ;  Yalova İli, Altınova İlçesi, Hürriyet Mahallesi, ilgili ada ve parseldeki taşınmazın fonksiyonunun, 1/1000 Ölçekli Uygulama İmar Plan tadilatı ile değiştirilmesine; Meclis’te yapılan açık oylama sonucu oy birliği  ile karar verildi.

21-) Belediyemize ait 03.10.2019  tarih ve 2019/132  sayılı Meclis Kararı ;  Yalova İli, Altınova İlçesi, Çavuşçiftliği Köyü, ilgili Adanın bulunduğu bölgede, 1/5000 Ölçekli Nazım İmar Plan tadilatının kabulüne; Meclis’te yapılan açık oylama sonucu oy birliği  ile karar verildi.

22-) Belediyemize ait 03.10.2019  tarih ve 2019/133  sayılı Meclis Kararı ;  Yalova İli, Altınova İlçesi, Çavuşçiftliği Köyü, ilgili Adanın bulunduğu bölgede, 1/1000 Ölçekli Uygulama İmar Plan tadilatının kabulüne; Meclis’te yapılan açık oylama sonucu oy birliği  ile karar verildi

2019 EKİM
 1.  Açılış, yoklama ve saygı duruşu.
 2.  Yalova İli, Altınova İlçesi, Hersek Mahallesi,G23D.01D.1A pafta, 696 ile 699, parsellerin güneyinde kalan tescil harici alanın 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planında fonksiyon değişikliğinin itirazsız kabulünün görüşülmesi.
 3.  Yalova İli, Altınova İlçesi, Hersek Mahallesi,G23D.01D.1A pafta, 696 ile 699,parsellerin güneyinde kalan tescil harici alanın 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planında fonksiyon değişikliğinin itirazsız kabulünün görüşülmesi.
 1. Hersek Mahallesinde yapılacak olan Osmanlı Evleri Projesi ile ilgili desteğinin görüşülmesi.
 2. Hersek Mahallesi 110 ada ,3 parsel sayılı taşınmazın 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı  tadilatının görüşülmesi.
 3.  Hersek Mahallesi 110 ada ,3 parsel sayılı taşınmazın 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı  tadilatının görüşülmesi.
 4. Tersane Bölgesi yol tahrip bedellerinin düzenlenmesi.
 5.  Tokmak Köyünde 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Plan Tadilatının görüşülmesi.
 6.  Tersane arkasında G22C05C1D- G22C05C1C  paftalarındaki muhtelif adalarda 1/5000 ölçekli Nazım İmar Plan değişikliğinin görüşülmesi.
 7.   Tersane arkasında G22C05C1D- G22C05C1C  paftalarındaki muhtelif adalarda 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Plan değişikliğinin görüşülmesi.
 8.  Örnek meyve bahçesi yapılması ile ilgili konunun görüşülmesi.
 9.  Seyyar satışın yasaklanması hakkında görüşülmesi.
 10.  Park yasağı uygulanması hakkında görüşülmesi.
 11.  Engelli bakım evi kurulması ile ilgili konunun görüşülmesi.
 12.  İcra takip birimi kurulması hakkında görüşülmesi.

01/10/2019

2019 Eylül
 1. Açılış, yoklama ve saygı duruşu.
 2. Yalova İli, Altınova İlçesi, Hürriyet Mahallesi 1667 ve 1668 parsellerin güneyinde 1678 ve 1735 parsel sayılı taşınmazların arasında kalan adanın 1/5000 ölçekli nazım imar plan tadilatının itirazsız kabulü.
 3. Yalova İli, Altınova İlçesi, Hürriyet Mahallesi 1667 ve 1668 parsellerin güneyinde 1678 ve 1735 parsel sayılı taşınmazların kuzeyinde kalan adanın 1/1000 ölçekli uygulama imar plan tadilatının itirazsız kabulü.
 4. Sporcu ve Spora destek verilmesi ile ilgili görüşülmesi.
 5. Esnafa destek verilmesi ile ilgili görüşülmesi.


2019 Ağustos

1-Açılış, yoklama ve saygı duruşu.

2- 118 ve 119 adalar arasında kalan alanın 1/5000 ölçekli nazım imar plan tadilatının itirazsız kabulü.
3-118 ve 119 adalar arasında kalan alanın 1/1000 ölçekli uygulama imar plan imar plan tadilatının itirazsız kabulü.
4-Cumhuriyet Mahallesi, Ova Mevkii, 224 ada,1 parsel sayılı adanın 1/5000 ölçekli Nazım imar plan tadilatının itirazsız kabulü.
5-Cumhuriyet Mahallesi, Ova Mevkii, 224 ada,1 parsel sayılı adanın 1/1000 ölçekli Uygulama imar plan tadilatının itirazsız kabulü.
6-Hersek 760 (125) parseldeki  imar planına otoyol işlenerek 1/5000 ölçekli Nazım imar plan tadilatının itirazsız kabulü.
7-Hersek 760 (125) parseldeki imar planına otoyol işlenerek 1/1000 ölçekli Uygulama imar plan tadilatının itirazsız kabulü.
8-Çavuşçiftliği Köyü,101 ada, 2 parsel sayılı taşınmaza ait plan notu değişikliğinin itirazsız kabulü.
9-Yalova İli, Altınova İlçesi, Hersek Mahallesi,G23D.01D.1A pafta, 696 ile 699, parsellerin güneyinde kalan tescil harici alanın 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planında fonksiyon değişikliğinin yapılmasının görüşülmesi.
10-Yalova İli, Altınova İlçesi, Hersek Mahallesi,G23D.01D.1A pafta, 696 ile 699, parsellerin güneyinde kalan tescil harici alanın 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planında fonksiyon değişikliğinin yapılmasının görüşülmesi


01/08/2019

2019 Temmuz
1-Açılış, yoklama ve saygı duruşu.
2-İşyerlerinde erişilebilirlik ile ilgili düzenleme yapılması.
3-İşyerlerinde yabancı isimler kullanılması ile ilgili konunun görüşülmesi.
4-Bütçe komisyonunda ki konuların görüşülmesi.
5-Trafik Uygulamaları ile ilgili konunun görüşülmesi.
6-Belediyemiz hizmetlerinde kullanılmak üzere araç alınması ile ilgili görüşülmesi.
7-Altınova Belediyesi Kuruluş Şenliklerinin, Osmanlı Devletinin 1302 yılında Hersek Köyünde Kuruluşun ve Altınova Kültürler Buluşması ile ilgili konunun görüşülmesi.
26/06/2019

2019 Haziran

GÜNDEM:

1-      Açılış, yoklama ve saygı duruşu.

2-      118 ve 119 adalar arasında kalan alanın 1/5000 ölçekli nazım imar plan tadilatının görüşülmesi.

3-      118 ve 119 adalar arasında kalan alanın 1/1000 ölçekli uygulama imar plan imar plan tadilatının görüşülmesi.

4-      Cumhuriyet Mahallesi,Ova Mevkii, 224 ada,1 parsel sayılı adanın 1/5000 ölçekli Nazım imar plan tadilatının görüşülmesi.

5-      Cumhuriyet Mahallesi,Ova Mevkii, 224 ada,1 parsel sayılı adanın 1/1000 ölçekli Uygulama imar plan tadilatının görüşülmesi.

6-      Hersek 96 parsel sayılı taşınmazın kamulaştırmasının görüşülmesi.

7-      Tersaneler bölgesindeki yol projesinin onaylanması.

8-      Meclis tarifesindeki mühendis kayıt ücretinin,revize edilmesi.

9-      Otopark Yönetmeliğinde ticari alanlardaki araç bedelinin belirlenmesi.

10-   Hersek 760 (125) parseldeki  imar planına otoyol işlenerek 1/5000 ölçekli Nazım imar plan revizyonunun  yapılmasının görüşülmesi.

11-   Hersek 760 (125) parseldeki imar planına otoyol işlenerek 1/1000 ölçekli Uygulama imar plan revizyonunun  yapılmasının görüşülmesi.

12-   Sözleşmeli personel çalıştırılması ve ücretlerin belirlenmesi.

13-   Kadro İhdas yapılması hakkında görüşülmesi.

14-   5 Yıllık Yatırım Planı hakkında görüşülmesi.


10/06/2019

2019 Mayıs

GÜNDEM

1-Açılış, yoklama ve saygı duruşu.

2- Park Yasağı uygulanması ile ilgili görüşülmesi.

3- Belediyemize ait Denetim Komisyon raporunun görüşülmesi.

4-Belediyemize ait yıllık faaliyet raporunun  görüşülmesi.

5-Belediyemize ait 2018 Yılı Kesin Hesabının görüşülmesi.

6-Belediyemiz tarafından Ramazan Ayında İlçemizde ve mücavir alanlarımızda Ramazan Etkinlikleri ve İftar yemeklerinin verilmesi ile ilgili görüşülmesi.

7- Yalova İli, Altınova İlçesi, Hürriyet Mahallesi, 247 adada yapılan 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı revizyonunun itirazsız kabulünün görüşülmesi.

8- Yalova İli, Altınova İlçesi, Hürriyet Mahallesi, 247 adada yapılan 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı revizyonunun itirazsız kabulünün görüşülmesi.

9- Yalova İli, Altınova İlçesi, Hersek Mahallesinde, 1/1000 ölçekli G22C05C2A ilave imar plan paftasında, imar plan tadilatı yapılmasının görüşülmesi.

10- İlçemizde büyük marketlerin açılması ile ilgili görüşülmesi.

11-Marmara Belediyeler Birliğine ve Türk Dünyası Belediyeler Birliğine seçmiş olduğumuz Meclis üyelerinin iptali ile ilgili görüşülmesi
30.04.2019

2019 Nisan Meclis Gündemi

GÜNDEM     :.

    

1-Açılış, yoklama ve saygı duruşu.

2- 2019 Yılı Belediye Meclis toplantı tarih, yeri ve saatinin belirlenmesi ile ilgili görüşülmesi.

3- 2019 Yılı Meclis tatil ayının belirlenmesi ile ilgili görüşülmesi.

4- Belediyemize ait Komisyonların, Encümen  ve diğer seçimlerin yapılması.


11/04/2019

2019 Mart Olağanüstü Meclis Gündem
GÜNDEM;
1-Açılış, yoklama ve saygı duruşu.
2-Belediye Meclisi'nin 06.02.2019 tarih ve 2019/10 sayılı Meclis kararına istinaden revizyonu yapılan imar planının itirazsız kabulü ile ilgili görüşülmesi.
12/03/2019

2019 Mart Meclis Gündemi

1-Açılış, yoklama ve saygı duruşu.

2- Park Yasağı uygulanması ile ilgili görüşülmesi.

3- Yalova İli, Altınova İlçesi, Hürriyet Mahallesi 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı revizyonu yapılmasının görüşülmesi.

4-Yalova İli, Altınova İlçesi, Hürriyet Mahallesi 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı revizyonu yapılmasının görüşülmesi.

5-Havuzdere Köyü, Köy Yerleşik Alan sınırının görüşülmesi.

6-Belediyemiz tarafından Hersek Mahallesi yağlı güreşlerinin ve 23 Nisan Ulusal Egemenlik Çocuk Bayramı Etkinliklerinin yapılması ile ilgili görüşülmesi.


01/03/2019

2019 Şubat Meclis Gündemi

GÜNDEM :.

1-Açılış, yoklama ve saygı duruşu.

2- İlan ve Reklam Vergisi ile Çevre Temizlik Vergileri ödeme dönemleri ile ilgili görüşülmesi.

3- İlgili Bakanlıklardan nakdi ve ayni yardım taleplerinin 2019 yılı için yenilenmesi ile ilgili görüşülmesi.

4- İmar Komisyonundaki konuların görüşülmesi.

5-Hersek Mahallesi 90,91,92 parselde yapımı devam eden Kuş Gözlem ve Ziyaretçi Tanıtım Merkezi ile ilgili Kamu Yararı Kararının görüşülmesi.

6-İlçe içinde muhtelif yerlere hız kesici kasis konulmasının görüşülmesi.

7- Şirketler için P plakalar hakkında ilgili fiyatların belirlenmesi.8-Belediye personeline ait kadro derecesi ile ilgili görüşülmesi.


30.01.2019

02.01.2019 - Meclis Gündemi

1-Açılış, yoklama ve saygı duruşu.

2- 2019 Yılı Meclis toplantı yer ve zamanının belirlenmesi.

3- 2019 Yılı Meclis toplantı tatil ayının belirlenmesi.

4- 2019 Yılında Sözleşmeli personellerin çalıştırılması ve ücretlerinin belirlenmesi.

5-Yalova İli, Altınova İlçesi, Hersek Mahallesi, 126 sayılı adada yapılan plan değişikliğinin itirazsız kabulü.

6-Yalova İli, Altınova İlçesi, Cumhuriyet Mahallesi 221 sayılı adanın plan değişikliğine yapılan itirazın değerlendirilmesi.


02.01.2019

Meclis Gündemi

1-      Açılış, yoklama ve saygı duruşu.

2-      Altınova İlçesi, Hersek Mahallesinde 3194 sayılı İmar Kanunu’nun 18. maddesine istinaden yapılan 13. arsa düzenlemesinde itiraz eden arsa maliklerinin imar planı değişiklik taleplerinin görüşülmesi.

3-      Görüntü kirliliği hakkında genelgenin görüşülmesi.

4-      Altınova İlçesi, Hürriyet Mahallesinde cadde ismi değişikliği hakkında görüşülmesi.

5-      S.S. 81 no’lu Altınova Otobüsçüler ve Minibüsçüler Kooperatifine ait durak yerlerinin belirlenmesi hakkında görüşülmesi.

6-      Servis Araçları ile ilgili denetim ve yetkiler hakkında görüşülmesi.05.01.2015 Meclis Gündemi

 

1-      Açılış, yoklama ve saygı duruşu.

2-      2015 Yılı Meclis Toplantı tarih ve yerinin belirlenmesinin görüşülmesi.

3-      Meclis tatil ayının belirlenmesinin görüşülmesi.

4-      Belediye hisselerinin satışı hakkında görüşülmesi.

5-      Yalova İli, Altınova İlçesi, Hersek Mahallesi parselindeki taşınmazın üzerinde Belediye Meclisi’nin 21.11.2014 tarih ve 2014/90 sayılı kararı ile kabul edilen 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı (UİP 4324,1) ve 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı (NİP 4323,1) Revizyonunun onaylanması hakkında görüşülmesi.

6-      İmar Planı değişikliklerinin görüşülmesi.

7-      Altınova İlçesi, Hersek Mahallesindeki  parsellerin sınırından kamu yararı kararı alınarak yağmur suyu kanalı geçirilmesi için 2942 sayılı Kamulaştırma Kanunu’na istinaden kısmen kamulaştırma yapılması ile ilgili görüşülmesi.


05.01.2015

01/12/2014 Meclis Gündemi
- Açılış, yoklama ve saygı duruşu.

-3194 sayılı İmar  Kanunu'nun 10. maddesine istinaden 5  yıllık imar programının hazırlanmasının görüşülmesi.

- İmar Planı değişikliklerinin görüşülmesi.
01.12.2014

01/10/2014 Meclis Gündemi

- Açılış, yoklama ve saygı duruşu.

- Belediyemize ait Norm Kadrolardaki değişiklikler ile ilgili görüşülmesi.

- Parsel bazında zemin etüd çalışmasında istenen belgeler ile ilgili görüşülmesi.

- İmar Planı değişiklik taleplerinin görüşülmesi.

- Servis araçları yönetmeliğinde değişiklik yapılması ile ilgili görüşülmesi.01/09/2014 Meclis Gündemi

- Açılış, yoklama ve saygı duruşu.

- Yalova İli, Altınova İlçesi, Hersek Mahallesindeki parselde imar planı değişiklik talebinin görüşülmesi.

- Bazı makdu ve harç tarifelerinin belirlenmesi ile ilgili görüşülmesi.

- Ova Bölgesinde bulunan tarik fazlası yerlerin satışı ile ilgili görüşülmesi.

- Çevre ve Şehircilik Bakanlığından tahsis edilen çöp kamyonunun Haciz edilemez kararı ile ilgili görüşülmesi.15/08/2014 Meclis Gündemi

- Açılış, yoklama ve saygı duruşu.

- Belediyemizin görevlendirdiği ve Halk Oyunları Ekibinin Kıbrıs’a gönderilmesi.

- Belediyemizin görevlendirdiği ve Halk Oyunları Ekibinin Bulgaristan’a gönderilmesi.

- Yalova İli, Altınova İlçesi , Hürriyet Mahallesindeki kayıtlı Altınova Belediyesine ait arsanın Sosyal Güvenlik Kurumuna satışının görüşülmesi.01/07/2014 Meclis Gündemi

- Açılış, yoklama ve saygı duruşu.

- Ramazan ayı boyunca yapılacak yardımların görüşülmesi.

- Ramazan ayında İftar Çadırı kurulmasının görüşülmesi.

- Yalova İli, Altınova İlçesi, Tokmak Köyündeki parselde imar değişikliği talebinin görüşülmesi.

- İmar Komisyonundaki konuların görüşülmesi.

- Altınova Revizyon uygulama imar plan notlarında değişiklik yapılması.

- Tersaneler bölgesinde, tersanelerin kendi sınırları içerisinde yol ile deniz bağlantısını sağlayacak şekilde yağmur drenaj kanalı yaptırılması.

- Servis Araçları Yönetmeliğinin görüşülmesi.02/06/2014 Meclis Gündemi

- Açılış, yoklama ve saygı duruşu.

- Yalova İli, Altınova İlçesi, Belediyemiz mücavir alanındaki Çavuşçiftliği Köyündeki parselin imar planında Engelsiz Yaşam Merkezi gözüken taşınmazın yine Çavuşçiftliği Köyündeki parsellerin bulunduğu bölgeye taşınarak parselin bulunduğu yerinde Ortaöğretim Tesis Alanı olarak imar planı değişikliği yapılması.

- İmar planı değişiklik taleplerinin görüşülmesi.

- Komisyonlarda devam eden konuların görüşülmesi.

- BEM - BİR - SEN ile sosyal denge tazminatı ödenmesi için Belediye Başkanı’na yetki verilmesi.