Meclis Gündemi

Meclis Gündemi

1-      Açılış, yoklama ve saygı duruşu.

2-      Altınova İlçesi, Hersek Mahallesinde 3194 sayılı İmar Kanunu’nun 18. maddesine istinaden yapılan 13. arsa düzenlemesinde itiraz eden arsa maliklerinin imar planı değişiklik taleplerinin görüşülmesi.

3-      Görüntü kirliliği hakkında genelgenin görüşülmesi.

4-      Altınova İlçesi, Hürriyet Mahallesinde cadde ismi değişikliği hakkında görüşülmesi.

5-      S.S. 81 no’lu Altınova Otobüsçüler ve Minibüsçüler Kooperatifine ait durak yerlerinin belirlenmesi hakkında görüşülmesi.

6-      Servis Araçları ile ilgili denetim ve yetkiler hakkında görüşülmesi.05.01.2015 Meclis Gündemi

 

1-      Açılış, yoklama ve saygı duruşu.

2-      2015 Yılı Meclis Toplantı tarih ve yerinin belirlenmesinin görüşülmesi.

3-      Meclis tatil ayının belirlenmesinin görüşülmesi.

4-      Belediye hisselerinin satışı hakkında görüşülmesi.

5-      Yalova İli, Altınova İlçesi, Hersek Mahallesi parselindeki taşınmazın üzerinde Belediye Meclisi’nin 21.11.2014 tarih ve 2014/90 sayılı kararı ile kabul edilen 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı (UİP 4324,1) ve 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı (NİP 4323,1) Revizyonunun onaylanması hakkında görüşülmesi.

6-      İmar Planı değişikliklerinin görüşülmesi.

7-      Altınova İlçesi, Hersek Mahallesindeki  parsellerin sınırından kamu yararı kararı alınarak yağmur suyu kanalı geçirilmesi için 2942 sayılı Kamulaştırma Kanunu’na istinaden kısmen kamulaştırma yapılması ile ilgili görüşülmesi.


05.01.2015

01/12/2014 Meclis Gündemi
- Açılış, yoklama ve saygı duruşu.

-3194 sayılı İmar  Kanunu'nun 10. maddesine istinaden 5  yıllık imar programının hazırlanmasının görüşülmesi.

- İmar Planı değişikliklerinin görüşülmesi.
01.12.2014

01/10/2014 Meclis Gündemi

- Açılış, yoklama ve saygı duruşu.

- Belediyemize ait Norm Kadrolardaki değişiklikler ile ilgili görüşülmesi.

- Parsel bazında zemin etüd çalışmasında istenen belgeler ile ilgili görüşülmesi.

- İmar Planı değişiklik taleplerinin görüşülmesi.

- Servis araçları yönetmeliğinde değişiklik yapılması ile ilgili görüşülmesi.01/09/2014 Meclis Gündemi

- Açılış, yoklama ve saygı duruşu.

- Yalova İli, Altınova İlçesi, Hersek Mahallesindeki parselde imar planı değişiklik talebinin görüşülmesi.

- Bazı makdu ve harç tarifelerinin belirlenmesi ile ilgili görüşülmesi.

- Ova Bölgesinde bulunan tarik fazlası yerlerin satışı ile ilgili görüşülmesi.

- Çevre ve Şehircilik Bakanlığından tahsis edilen çöp kamyonunun Haciz edilemez kararı ile ilgili görüşülmesi.15/08/2014 Meclis Gündemi

- Açılış, yoklama ve saygı duruşu.

- Belediyemizin görevlendirdiği ve Halk Oyunları Ekibinin Kıbrıs’a gönderilmesi.

- Belediyemizin görevlendirdiği ve Halk Oyunları Ekibinin Bulgaristan’a gönderilmesi.

- Yalova İli, Altınova İlçesi , Hürriyet Mahallesindeki kayıtlı Altınova Belediyesine ait arsanın Sosyal Güvenlik Kurumuna satışının görüşülmesi.01/07/2014 Meclis Gündemi

- Açılış, yoklama ve saygı duruşu.

- Ramazan ayı boyunca yapılacak yardımların görüşülmesi.

- Ramazan ayında İftar Çadırı kurulmasının görüşülmesi.

- Yalova İli, Altınova İlçesi, Tokmak Köyündeki parselde imar değişikliği talebinin görüşülmesi.

- İmar Komisyonundaki konuların görüşülmesi.

- Altınova Revizyon uygulama imar plan notlarında değişiklik yapılması.

- Tersaneler bölgesinde, tersanelerin kendi sınırları içerisinde yol ile deniz bağlantısını sağlayacak şekilde yağmur drenaj kanalı yaptırılması.

- Servis Araçları Yönetmeliğinin görüşülmesi.02/06/2014 Meclis Gündemi

- Açılış, yoklama ve saygı duruşu.

- Yalova İli, Altınova İlçesi, Belediyemiz mücavir alanındaki Çavuşçiftliği Köyündeki parselin imar planında Engelsiz Yaşam Merkezi gözüken taşınmazın yine Çavuşçiftliği Köyündeki parsellerin bulunduğu bölgeye taşınarak parselin bulunduğu yerinde Ortaöğretim Tesis Alanı olarak imar planı değişikliği yapılması.

- İmar planı değişiklik taleplerinin görüşülmesi.

- Komisyonlarda devam eden konuların görüşülmesi.

- BEM - BİR - SEN ile sosyal denge tazminatı ödenmesi için Belediye Başkanı’na yetki verilmesi.05/05/2014 Meclis Gündemi
- Açılış, yoklama ve saygı duruşu.
- Altınova Belediyesi Kuruluş Şenlikleri ve Kültürler Buluşmasının organize edilmesi ile ilgili görüşülmesi.
- YAKAB Başkanlığı için 1 adet Asil Meclis Üyesi seçilmesi.
- 2013 yılı kesin hesabının görüşülmesi.
- Tanker taşıma ve su ücretlerine zam yapılması ile ilgili görüşülmesi.
- Sanayi kuruluşlarına ait su ücretlerine zam yapılması ile ilgili görüşülmesi.
- Servis araçları yönetmeliğinin yeniden gözden geçirilmesi.
- Hayvan barınağı yapılması ile ilgili görüşülmesi.
- İnşaat atıklarının toplanması ve ücretleri ile ilgili görüşülmesi.
- Belediyemiz tarafından İşyeri Açma ve Çalıştırma Ruhsatları verilmesi aşamasında alınan Basılı Evrak  Ücretinin yeniden görüşülmesi.
- Yalova İli, Altınova İlçesi, Cumhuriyet Mahallesi, Tuzla Mevkiindeki taşınmazın park ve günübirlik tesis alanında kalması nedeni ile parselin yerine imara açık alan içerisinde herhangibir adada yer verilmesi yada kamulaştırma yapılması talebinin görüşülmesi.
- Yalova İli, Altınova İlçesi, Hürriyet Mahallesinde taşınmazın Sanayi alanından çıkartılarak konut alanına alınması talebinin görüşülmesi.
- Yalova İli, Altınova İlçesi, Cumhuriyet Mahallesindeki taşınmazın üzerindeki binanın yolda kalması nedeni ile İmar Planı değişikliği yapılması.
- Müteahhitlere İş Deneyim Belgesi verilmesi aşamasında harç alınması.
- İmar Komisyonunda görüşülen İmar Plan Değişiklik taleplerinin karara bağlanması.
- Belediye Meclisinin 15/11/2013 tarih ve 115,116 sayılı kararı ile onaylanan 1/5000 ölçekli Nazım ve 1/1000 ölçekli Revizyon İmar Planı hükümlerinin bazı maddelerinde değişiklik yapılması.
- İmar ile ilgili diğer konuların görüşülmesi.
- Hal kurulması ile ilgili görüşülmesi.
- Hali saha ile ilgili görüşülmesi.
- Yalova İli, Altınova İlçesi, Subaşı Köyündeki (ilçemiz Cumhuriyet Mahallesi) imar paftalarına giren adaların batısından geçen yolun daraltılması nedeniyle tarik fazlası Altınova Belediye Bailanlığı adına yoldan ihdas edilen parsellerin Emlak Rayiç Değeri üzerinden arka tarafındaki komşu parsellere satışının yapılması için karar alınması.
- Albel Altınova Akaryakıt, İnşaat, Çiçekçilik, Taşımacılık, Temizlik, Sanayi ve Ticaret Ltd.Şti.'ni faaliyete geçirebilmek için sermaye artışının yapılması ile ilgili görüşülmesi.

04/03/2014 Meclis Gündemi
- Açılış, yoklama ve saygı duruşu.
- Dilek ve temenniler.

04/02/2014 Meclis Gündemi
- Açılış, yoklama ve saygı duruşu.
- İmar Komisyonunda görüşülen, asansörlerin bakımı ile ilgili yapılacak sözleşmeye göre alınacak harçların tespit edilerek karar bağlanması.
- İmar Planında değişiklik yapılması ile ilgili talep dilekçelerinin görüşülmesi.

07/01/2014 Meclis Gündemi
- Açılış, yoklama ve saygı duruşu.
- 2014 yılı Meclis Toplantı tarih ve yerinin belirlenmesi.
- 2014 yılı Meclis tatil ayının belirlenmesi.
- İmar Planı uygulamalarında zemin etüd sonuçlarına göre değerlendirilmesi.
- Asansör bakımı ile ilgili yapılacak sözleşmeye göre alınacak harçların tespiti.
- İmar Planlarında ayrık nizam gözüken parsellerin bitişik nizam olarak değişiklik taleplerinin değerlendirilmesi.
- İlçemiz Hersek Köyündeki parselin üzerinde imar planı değişiklik talebinin değerlendirilmesi.
- Yalova İli, Altınova İlçesi, Hürriyet Mahallesindeki taşınmaz üzerinde imar plan değişikliği talebinin değerlendirilmesi.
- Yalova İli, Altınova İlçesi,  Cumhuriyet Mahallesindeki parselin üzerinde imar planı değişikliği talebinin değerlendirilmesi.
- Yalova İli, Altınova İlçesi, Çavuşçiftliği Köyündeki taşınmaz üzerinde imar plan değişikliği talebinin değerlendirilmesi.