Meclis Gündemi

2019 Ağustos

1-Açılış, yoklama ve saygı duruşu.

2- 118 ve 119 adalar arasında kalan alanın 1/5000 ölçekli nazım imar plan tadilatının itirazsız kabulü.
3-118 ve 119 adalar arasında kalan alanın 1/1000 ölçekli uygulama imar plan imar plan tadilatının itirazsız kabulü.
4-Cumhuriyet Mahallesi, Ova Mevkii, 224 ada,1 parsel sayılı adanın 1/5000 ölçekli Nazım imar plan tadilatının itirazsız kabulü.
5-Cumhuriyet Mahallesi, Ova Mevkii, 224 ada,1 parsel sayılı adanın 1/1000 ölçekli Uygulama imar plan tadilatının itirazsız kabulü.
6-Hersek 760 (125) parseldeki  imar planına otoyol işlenerek 1/5000 ölçekli Nazım imar plan tadilatının itirazsız kabulü.
7-Hersek 760 (125) parseldeki imar planına otoyol işlenerek 1/1000 ölçekli Uygulama imar plan tadilatının itirazsız kabulü.
8-Çavuşçiftliği Köyü,101 ada, 2 parsel sayılı taşınmaza ait plan notu değişikliğinin itirazsız kabulü.
9-Yalova İli, Altınova İlçesi, Hersek Mahallesi,G23D.01D.1A pafta, 696 ile 699, parsellerin güneyinde kalan tescil harici alanın 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planında fonksiyon değişikliğinin yapılmasının görüşülmesi.
10-Yalova İli, Altınova İlçesi, Hersek Mahallesi,G23D.01D.1A pafta, 696 ile 699, parsellerin güneyinde kalan tescil harici alanın 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planında fonksiyon değişikliğinin yapılmasının görüşülmesi


01/08/2019

2019 Temmuz
1-Açılış, yoklama ve saygı duruşu.
2-İşyerlerinde erişilebilirlik ile ilgili düzenleme yapılması.
3-İşyerlerinde yabancı isimler kullanılması ile ilgili konunun görüşülmesi.
4-Bütçe komisyonunda ki konuların görüşülmesi.
5-Trafik Uygulamaları ile ilgili konunun görüşülmesi.
6-Belediyemiz hizmetlerinde kullanılmak üzere araç alınması ile ilgili görüşülmesi.
7-Altınova Belediyesi Kuruluş Şenliklerinin, Osmanlı Devletinin 1302 yılında Hersek Köyünde Kuruluşun ve Altınova Kültürler Buluşması ile ilgili konunun görüşülmesi.
26/06/2019

2019 Haziran

GÜNDEM:

1-      Açılış, yoklama ve saygı duruşu.

2-      118 ve 119 adalar arasında kalan alanın 1/5000 ölçekli nazım imar plan tadilatının görüşülmesi.

3-      118 ve 119 adalar arasında kalan alanın 1/1000 ölçekli uygulama imar plan imar plan tadilatının görüşülmesi.

4-      Cumhuriyet Mahallesi,Ova Mevkii, 224 ada,1 parsel sayılı adanın 1/5000 ölçekli Nazım imar plan tadilatının görüşülmesi.

5-      Cumhuriyet Mahallesi,Ova Mevkii, 224 ada,1 parsel sayılı adanın 1/1000 ölçekli Uygulama imar plan tadilatının görüşülmesi.

6-      Hersek 96 parsel sayılı taşınmazın kamulaştırmasının görüşülmesi.

7-      Tersaneler bölgesindeki yol projesinin onaylanması.

8-      Meclis tarifesindeki mühendis kayıt ücretinin,revize edilmesi.

9-      Otopark Yönetmeliğinde ticari alanlardaki araç bedelinin belirlenmesi.

10-   Hersek 760 (125) parseldeki  imar planına otoyol işlenerek 1/5000 ölçekli Nazım imar plan revizyonunun  yapılmasının görüşülmesi.

11-   Hersek 760 (125) parseldeki imar planına otoyol işlenerek 1/1000 ölçekli Uygulama imar plan revizyonunun  yapılmasının görüşülmesi.

12-   Sözleşmeli personel çalıştırılması ve ücretlerin belirlenmesi.

13-   Kadro İhdas yapılması hakkında görüşülmesi.

14-   5 Yıllık Yatırım Planı hakkında görüşülmesi.


10/06/2019

2019 Mayıs

GÜNDEM

1-Açılış, yoklama ve saygı duruşu.

2- Park Yasağı uygulanması ile ilgili görüşülmesi.

3- Belediyemize ait Denetim Komisyon raporunun görüşülmesi.

4-Belediyemize ait yıllık faaliyet raporunun  görüşülmesi.

5-Belediyemize ait 2018 Yılı Kesin Hesabının görüşülmesi.

6-Belediyemiz tarafından Ramazan Ayında İlçemizde ve mücavir alanlarımızda Ramazan Etkinlikleri ve İftar yemeklerinin verilmesi ile ilgili görüşülmesi.

7- Yalova İli, Altınova İlçesi, Hürriyet Mahallesi, 247 adada yapılan 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı revizyonunun itirazsız kabulünün görüşülmesi.

8- Yalova İli, Altınova İlçesi, Hürriyet Mahallesi, 247 adada yapılan 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı revizyonunun itirazsız kabulünün görüşülmesi.

9- Yalova İli, Altınova İlçesi, Hersek Mahallesinde, 1/1000 ölçekli G22C05C2A ilave imar plan paftasında, imar plan tadilatı yapılmasının görüşülmesi.

10- İlçemizde büyük marketlerin açılması ile ilgili görüşülmesi.

11-Marmara Belediyeler Birliğine ve Türk Dünyası Belediyeler Birliğine seçmiş olduğumuz Meclis üyelerinin iptali ile ilgili görüşülmesi
30.04.2019

2019 Nisan Meclis Gündemi

GÜNDEM     :.

    

1-Açılış, yoklama ve saygı duruşu.

2- 2019 Yılı Belediye Meclis toplantı tarih, yeri ve saatinin belirlenmesi ile ilgili görüşülmesi.

3- 2019 Yılı Meclis tatil ayının belirlenmesi ile ilgili görüşülmesi.

4- Belediyemize ait Komisyonların, Encümen  ve diğer seçimlerin yapılması.


11/04/2019

2019 Mart Olağanüstü Meclis Gündem
GÜNDEM;
1-Açılış, yoklama ve saygı duruşu.
2-Belediye Meclisi'nin 06.02.2019 tarih ve 2019/10 sayılı Meclis kararına istinaden revizyonu yapılan imar planının itirazsız kabulü ile ilgili görüşülmesi.
12/03/2019

2019 Mart Meclis Gündemi

1-Açılış, yoklama ve saygı duruşu.

2- Park Yasağı uygulanması ile ilgili görüşülmesi.

3- Yalova İli, Altınova İlçesi, Hürriyet Mahallesi 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı revizyonu yapılmasının görüşülmesi.

4-Yalova İli, Altınova İlçesi, Hürriyet Mahallesi 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı revizyonu yapılmasının görüşülmesi.

5-Havuzdere Köyü, Köy Yerleşik Alan sınırının görüşülmesi.

6-Belediyemiz tarafından Hersek Mahallesi yağlı güreşlerinin ve 23 Nisan Ulusal Egemenlik Çocuk Bayramı Etkinliklerinin yapılması ile ilgili görüşülmesi.


01/03/2019

2019 Şubat Meclis Gündemi

GÜNDEM :.

1-Açılış, yoklama ve saygı duruşu.

2- İlan ve Reklam Vergisi ile Çevre Temizlik Vergileri ödeme dönemleri ile ilgili görüşülmesi.

3- İlgili Bakanlıklardan nakdi ve ayni yardım taleplerinin 2019 yılı için yenilenmesi ile ilgili görüşülmesi.

4- İmar Komisyonundaki konuların görüşülmesi.

5-Hersek Mahallesi 90,91,92 parselde yapımı devam eden Kuş Gözlem ve Ziyaretçi Tanıtım Merkezi ile ilgili Kamu Yararı Kararının görüşülmesi.

6-İlçe içinde muhtelif yerlere hız kesici kasis konulmasının görüşülmesi.

7- Şirketler için P plakalar hakkında ilgili fiyatların belirlenmesi.8-Belediye personeline ait kadro derecesi ile ilgili görüşülmesi.


30.01.2019

02.01.2019 - Meclis Gündemi

1-Açılış, yoklama ve saygı duruşu.

2- 2019 Yılı Meclis toplantı yer ve zamanının belirlenmesi.

3- 2019 Yılı Meclis toplantı tatil ayının belirlenmesi.

4- 2019 Yılında Sözleşmeli personellerin çalıştırılması ve ücretlerinin belirlenmesi.

5-Yalova İli, Altınova İlçesi, Hersek Mahallesi, 126 sayılı adada yapılan plan değişikliğinin itirazsız kabulü.

6-Yalova İli, Altınova İlçesi, Cumhuriyet Mahallesi 221 sayılı adanın plan değişikliğine yapılan itirazın değerlendirilmesi.


02.01.2019

Meclis Gündemi

1-      Açılış, yoklama ve saygı duruşu.

2-      Altınova İlçesi, Hersek Mahallesinde 3194 sayılı İmar Kanunu’nun 18. maddesine istinaden yapılan 13. arsa düzenlemesinde itiraz eden arsa maliklerinin imar planı değişiklik taleplerinin görüşülmesi.

3-      Görüntü kirliliği hakkında genelgenin görüşülmesi.

4-      Altınova İlçesi, Hürriyet Mahallesinde cadde ismi değişikliği hakkında görüşülmesi.

5-      S.S. 81 no’lu Altınova Otobüsçüler ve Minibüsçüler Kooperatifine ait durak yerlerinin belirlenmesi hakkında görüşülmesi.

6-      Servis Araçları ile ilgili denetim ve yetkiler hakkında görüşülmesi.05.01.2015 Meclis Gündemi

 

1-      Açılış, yoklama ve saygı duruşu.

2-      2015 Yılı Meclis Toplantı tarih ve yerinin belirlenmesinin görüşülmesi.

3-      Meclis tatil ayının belirlenmesinin görüşülmesi.

4-      Belediye hisselerinin satışı hakkında görüşülmesi.

5-      Yalova İli, Altınova İlçesi, Hersek Mahallesi parselindeki taşınmazın üzerinde Belediye Meclisi’nin 21.11.2014 tarih ve 2014/90 sayılı kararı ile kabul edilen 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı (UİP 4324,1) ve 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı (NİP 4323,1) Revizyonunun onaylanması hakkında görüşülmesi.

6-      İmar Planı değişikliklerinin görüşülmesi.

7-      Altınova İlçesi, Hersek Mahallesindeki  parsellerin sınırından kamu yararı kararı alınarak yağmur suyu kanalı geçirilmesi için 2942 sayılı Kamulaştırma Kanunu’na istinaden kısmen kamulaştırma yapılması ile ilgili görüşülmesi.


05.01.2015

01/12/2014 Meclis Gündemi
- Açılış, yoklama ve saygı duruşu.

-3194 sayılı İmar  Kanunu'nun 10. maddesine istinaden 5  yıllık imar programının hazırlanmasının görüşülmesi.

- İmar Planı değişikliklerinin görüşülmesi.
01.12.2014

01/10/2014 Meclis Gündemi

- Açılış, yoklama ve saygı duruşu.

- Belediyemize ait Norm Kadrolardaki değişiklikler ile ilgili görüşülmesi.

- Parsel bazında zemin etüd çalışmasında istenen belgeler ile ilgili görüşülmesi.

- İmar Planı değişiklik taleplerinin görüşülmesi.

- Servis araçları yönetmeliğinde değişiklik yapılması ile ilgili görüşülmesi.01/09/2014 Meclis Gündemi

- Açılış, yoklama ve saygı duruşu.

- Yalova İli, Altınova İlçesi, Hersek Mahallesindeki parselde imar planı değişiklik talebinin görüşülmesi.

- Bazı makdu ve harç tarifelerinin belirlenmesi ile ilgili görüşülmesi.

- Ova Bölgesinde bulunan tarik fazlası yerlerin satışı ile ilgili görüşülmesi.

- Çevre ve Şehircilik Bakanlığından tahsis edilen çöp kamyonunun Haciz edilemez kararı ile ilgili görüşülmesi.15/08/2014 Meclis Gündemi

- Açılış, yoklama ve saygı duruşu.

- Belediyemizin görevlendirdiği ve Halk Oyunları Ekibinin Kıbrıs’a gönderilmesi.

- Belediyemizin görevlendirdiği ve Halk Oyunları Ekibinin Bulgaristan’a gönderilmesi.

- Yalova İli, Altınova İlçesi , Hürriyet Mahallesindeki kayıtlı Altınova Belediyesine ait arsanın Sosyal Güvenlik Kurumuna satışının görüşülmesi.01/07/2014 Meclis Gündemi

- Açılış, yoklama ve saygı duruşu.

- Ramazan ayı boyunca yapılacak yardımların görüşülmesi.

- Ramazan ayında İftar Çadırı kurulmasının görüşülmesi.

- Yalova İli, Altınova İlçesi, Tokmak Köyündeki parselde imar değişikliği talebinin görüşülmesi.

- İmar Komisyonundaki konuların görüşülmesi.

- Altınova Revizyon uygulama imar plan notlarında değişiklik yapılması.

- Tersaneler bölgesinde, tersanelerin kendi sınırları içerisinde yol ile deniz bağlantısını sağlayacak şekilde yağmur drenaj kanalı yaptırılması.

- Servis Araçları Yönetmeliğinin görüşülmesi.02/06/2014 Meclis Gündemi

- Açılış, yoklama ve saygı duruşu.

- Yalova İli, Altınova İlçesi, Belediyemiz mücavir alanındaki Çavuşçiftliği Köyündeki parselin imar planında Engelsiz Yaşam Merkezi gözüken taşınmazın yine Çavuşçiftliği Köyündeki parsellerin bulunduğu bölgeye taşınarak parselin bulunduğu yerinde Ortaöğretim Tesis Alanı olarak imar planı değişikliği yapılması.

- İmar planı değişiklik taleplerinin görüşülmesi.

- Komisyonlarda devam eden konuların görüşülmesi.

- BEM - BİR - SEN ile sosyal denge tazminatı ödenmesi için Belediye Başkanı’na yetki verilmesi.05/05/2014 Meclis Gündemi
- Açılış, yoklama ve saygı duruşu.
- Altınova Belediyesi Kuruluş Şenlikleri ve Kültürler Buluşmasının organize edilmesi ile ilgili görüşülmesi.
- YAKAB Başkanlığı için 1 adet Asil Meclis Üyesi seçilmesi.
- 2013 yılı kesin hesabının görüşülmesi.
- Tanker taşıma ve su ücretlerine zam yapılması ile ilgili görüşülmesi.
- Sanayi kuruluşlarına ait su ücretlerine zam yapılması ile ilgili görüşülmesi.
- Servis araçları yönetmeliğinin yeniden gözden geçirilmesi.
- Hayvan barınağı yapılması ile ilgili görüşülmesi.
- İnşaat atıklarının toplanması ve ücretleri ile ilgili görüşülmesi.
- Belediyemiz tarafından İşyeri Açma ve Çalıştırma Ruhsatları verilmesi aşamasında alınan Basılı Evrak  Ücretinin yeniden görüşülmesi.
- Yalova İli, Altınova İlçesi, Cumhuriyet Mahallesi, Tuzla Mevkiindeki taşınmazın park ve günübirlik tesis alanında kalması nedeni ile parselin yerine imara açık alan içerisinde herhangibir adada yer verilmesi yada kamulaştırma yapılması talebinin görüşülmesi.
- Yalova İli, Altınova İlçesi, Hürriyet Mahallesinde taşınmazın Sanayi alanından çıkartılarak konut alanına alınması talebinin görüşülmesi.
- Yalova İli, Altınova İlçesi, Cumhuriyet Mahallesindeki taşınmazın üzerindeki binanın yolda kalması nedeni ile İmar Planı değişikliği yapılması.
- Müteahhitlere İş Deneyim Belgesi verilmesi aşamasında harç alınması.
- İmar Komisyonunda görüşülen İmar Plan Değişiklik taleplerinin karara bağlanması.
- Belediye Meclisinin 15/11/2013 tarih ve 115,116 sayılı kararı ile onaylanan 1/5000 ölçekli Nazım ve 1/1000 ölçekli Revizyon İmar Planı hükümlerinin bazı maddelerinde değişiklik yapılması.
- İmar ile ilgili diğer konuların görüşülmesi.
- Hal kurulması ile ilgili görüşülmesi.
- Hali saha ile ilgili görüşülmesi.
- Yalova İli, Altınova İlçesi, Subaşı Köyündeki (ilçemiz Cumhuriyet Mahallesi) imar paftalarına giren adaların batısından geçen yolun daraltılması nedeniyle tarik fazlası Altınova Belediye Bailanlığı adına yoldan ihdas edilen parsellerin Emlak Rayiç Değeri üzerinden arka tarafındaki komşu parsellere satışının yapılması için karar alınması.
- Albel Altınova Akaryakıt, İnşaat, Çiçekçilik, Taşımacılık, Temizlik, Sanayi ve Ticaret Ltd.Şti.'ni faaliyete geçirebilmek için sermaye artışının yapılması ile ilgili görüşülmesi.

04/03/2014 Meclis Gündemi
- Açılış, yoklama ve saygı duruşu.
- Dilek ve temenniler.

04/02/2014 Meclis Gündemi
- Açılış, yoklama ve saygı duruşu.
- İmar Komisyonunda görüşülen, asansörlerin bakımı ile ilgili yapılacak sözleşmeye göre alınacak harçların tespit edilerek karar bağlanması.
- İmar Planında değişiklik yapılması ile ilgili talep dilekçelerinin görüşülmesi.