Kardeş Şehirlerimiz

Merkez Jupa Belediyesi
Belediye Başkanı:Arian İbrahim
Web Sitesi : http://www.merkezjupa.gov.mk/

Merkez Jupa Belediyesi (Makedonca: Општина Центар Жупа) Makedonya'nın batısında bulunan bir belediyedir. Belediyenin merkezi Merkez Jupa’dır. Belediye, Makedonya'nın idari dağılımında Güneybatı Bölgesi'nde yer alır.

Makedonya Üsküp Studenican Belediyesi
Belediye Başkanı:Azem Sadiki
Web Sitesi : http://studenicani.gov.mk/

Altınova Belediyesi, Makedonya Üsküp Studenican Belediyesi ile resmen kardeş belediye oldu. İki belediye arasındaki, Kardeş Belediye Protokolü Üsküp´te imzalandı.

Dve Mogili , Bulgaristan
Belediye Başkanı:
Web Sitesi : http://www.dvemogili.bg/

Dünyada ilk olarak 1920’li yıllarda başlayan kardeş şehir uygulaması çıkış noktasında farklı kültürlerden insanların birbirini daha iyi tanıması ve anlaması amacını güderken, bugün bu kardeşlik toplumların kendi iradeleri ile sınırların ötesinde birbirini bulması noktasına gelmiştir. Bu girişimler sayesinde dünyanın dört bir yanından kentler ve belediyeler bir araya gelmiş ve vatandaşları arasında sıkı bağlar oluşmuştur. İkinci Dünya Savaşı'ndan sonra kardeş şehir kavramı, halkların düşmanlıkların üstesinden gelmesi ve barışın sağlanması anlamında ayrı bir önem kazanmıştır.
Dve Mogili ( Bulgarca : telaffuz ??? ??????, [dv? mugili] ) kuzeydoğu, bir kasaba olan Bulgaristan , parçası Ruse Province . Bu idari merkezidir Dve Mogili Belediyesi alanının batı kısmında yer alır. Dve Mogili 32 kilometre uzaklıkta eyalet başkenti bulunan Ruse . Aralık 2009 itibarıyla, kasaba 4342 nüfuslu bir nüfusa sahiptir. [1] Kasabanın adı "iki tepeler" anlamına gelir ve çevresi, kenti yakınlarındaki yani iki tepelerin coğrafi özelliklerinden türetilmiştir. Dve Mogili ilk 15. yüzyılın başlarında belirtilmiştir. Bu dönemde, bir Bulgar nüfusu vardı. 1656 yılında, köy tarafından iskan edilmiştir Bulgarlar ve Türkler . Sırasında , 1877-78 Rus-Türk Savaşı , 100 evler ve 550 nüfusu vardı.

KKTC Tatlısu Belediyesi
Belediye Başkanı:A.Hayri ORÇAN
Web Sitesi : http://www.tatlisubelediyesi.org/

Kıbrıs'ın Kuzeyinde, Girne'nin 40km doğusunda Beşparmak dağları ile Akdeniz sahili arasındadır. Gazi Mağusa ilçesinin en kuzeybatı bölgesindeki yerleşim yeridir. Tatlısu'da yaşayan insanlarımızın tamamı göçmendir. İnsanlarımızın bir kısmı Güney Kıbrıs'tan, bir kısmı da Türkiye'nin çeşitli bölgelerinden göçmen olarak gelmişlerdir. ceşitli bölgelerden gelmelerine rağmen insanlarımız Tatlısu'yu benimsemiş ve iyi komşuluk ilişkileri içinde kardeşce yaşamaktadırlar.

Seracılık, Büyükbaş Hayvancılık, Küçükbaş Hayvancılık, Harnup ve Zeytin yetiştiriciliği, Balıkçılık,Turizm ve Emlak. Bölgemiz ayrıca Kuzey Kıbrıs'ın en önemli turfanda sebze üretimi yapılan bölgelerinden birisidir.Tatlısu Belediyesi'nin yüzölçümü, tarım alanları dahil yaklaşık 66 km² 'dir.22 km uzunluğunda olan kıyılarımız genellikle kayalık olup yer yer küçük kumsallarımız ve koylarımız mevcuttur.

Enem , Adige Cumhuriyeti
Belediye Başkanı:
Web Sitesi :

Adıgeler (Çerkesler), tarihöncesi çağlardan beri Kuzeybatı Kafkasya'da yaşamış olduğu kabul edilen bir halktır. Adıge ataları için, Grek belgelerinde Sind ve Meot gibi adlar kullanılmıştır. Bazı araştırmacılar da, Adigelerin Hattilerden türediğini kabul etmektedirler (bk. Prof.Ğış Nuh, "Adigece'nin temel sorunları-1", internet; ayrıca bk. Ali Çurey, "Hatti Hititlerin Kökeni ve Çerkesler", Çiviyazıları Yayınevi). Adige destanı Nartlarda "Cırt", "Çıt", "Çınt" biçiminde geçen yer ve topluluk adlarıyla anılan halkların Sind ve Meotlar olduğu sanılmaktadır. Ölü gömme kültüne (tapıncına) göre, Sind ve Meot varlığı MÖ 3. binyılına değin izlenebilmektedir. Meotların ('Mıvıt'/'МыутӀ' ya da 'МыутӀэ') Kimmerler ve İskitler ile ilişkileri bulunuyordu. MÖ 8.-7. yüzyıllarda Adige-Grek ilişkileri başladı (bk. Bestlenıye Asker, "Adigeler Greklere yardımcı oluyorlardı", internet). Grek belgelerinde Sind ve Meotların yazılarının bulunduğu yazılıdır;nitekim 1955'te, Adigey'de, arkeolojik kazılar sonucu Meot (МыутӀэ; Adige) yazılı tabletleri bulunmuştur (bk. Adigey-Ekonomi bölümü). MÖ 5. yüzyılda kurulu olduğu bilinen, ama daha öncesi hakkında yeterli bilgi bulunmayan, 4. yüzyıl ikinci yarısına değin yaşayan ve merkezi Sindika limanı olan Sindika Devleti kralları kendi adlarına sikke (madeni para) kestiriyorlardı.MÖ479'da Bosporos Krallığı'nın eline geçen ve yıkılan Sindika limanı yerinde Gorgippia (Anapa yerinde) adlı bir Grek kenti kuruldu.Sindika, MÖ 4. yüzyılda, dış, özellikle İskit saldırılarından korunma amacıyla, Bosporos kralı Levkon I döneminde (MÖ 349-348) komşu Bosporos Krallığı'na katıldı. MÖ 3. yüzyılda ucuz Mısır buğdayının rekabetine dayanamayıp çöküş süreci içine giren Karadeniz kıyısındaki Grek "Bosporos Krallığı"nın zayıflaması, M.S. 2. yüzyılda beliren İskitlerin izleyicileri Sarmatlar, ayrıca batıdan kıyılara yönelen Gotlar ile kuzeydoğudan ve kuzeyden gelen ve 4. yüzyılda yoğunlaşan Hunların saldırıları sonucu, Azak Denizi ve Karadeniz kıyılarındaki kentler yıkıldı ve kıyı ticareti de sona erdi, verimli topraklar ve otlaklar Hunlar'ın eline geçti. Adıgeler ise, dağlara sığındılar.

Konjıc, Bosna Hersek
Belediye Başkanı:
Web Sitesi :

1665 yılında Konjic'i ziyaret eden Evliya Çelebi, Neretva Nehri üzerinde Karagöz Bey Köprüsü olarak anılan büyük bir ahşap köprünün varlığından söz etmiştir. 1666 yılında yıkılan ahşap köprünün yerine yapılan Konjic Köprüsü, 19. Osmanlı Padişahı Sultan IV. Mehmet'in saltanatı sırasında M.1682 yılında inşa edilmiştir. İlk yapıldığı yıllarda, nehir üzerindeki tek geçiş noktası olmasından dolayı stratejik açıdan büyük önem taşımıştır. Konjic Köprüsü, 17. yy klasik Osmanlı Mimarlığı'nın güzel bir örneğini teşkil etmektedir.

Buzım, Bosna Hersek
Belediye Başkanı:
Web Sitesi :

Bužim Bosna-Hersek'in Bosna-Hersek Federasyonu'nda Una-Sana Kantonu'na bağlı bir belediyedir. 1991 nüfus sayımlarına göre nüfusunun %96'sını Boşnaklar oluşturur.