Kamu Standartları
Sıra No Vatandaşa Sunulan Hizmetin Adı Başvuruda İstenen Belgeler İşlemde Kullanılan Evraklar Hizmetin Tamamlanma Süresi
1 Ödemeler 1. Fatura
2. Teklif Mektubu
3. Ödeme Yazısı
4. Talep Yazısı
5. Piyasa Araştırma Raporu
6. İhale Onay Belgesi
7. Tahakkuk Müzekkeresi ve Verile Formu
8. Gönderme Emri Formu
Çek Koçanı
Satınalma Ödeme Onayı Listesi Formu
40 Dakika 
3 Maaş Ödemeleri 1. Puantaj
2. Maaş Bordrosu
3. Üst Yazı – Ödeme Talimatı
4. Banka Hesap Listesi
5. Tahakkuk Müzekkeresi ve Verile Emri Formu
2 Gün
4 Emlak Vergisi Bildirimi 1. Emlak Vergisi Bildirimi ( Bina – Arsa – Arazi )
2. Tapu Fotokopisi ( Mükellef tarafından getirilir )
3. İskan Belgesi ( Mükellef tarafından getirilir )
4. Veraset İlamı ( Varisler tarafından getirilir )
5. Vekaletname ( Mükellef yoksa  yerine vekalet eden kişi tarafından getirilir )
Tahakkuk Fişi
Tahsilat Makbuzu
Vergi İhbarnamesi
20 Dakika (Eğer Kayıt Yoksa)
5 Dakika (Kayıt Varsa)
5 Haberleşme Beyannamesi 1. Haberleşme Vergisi Beyannamesi  Tahakkuk Fişi
Tahsilat Makbuzu
5 Dakika 
6 Elektrik ve Havagazı Tüketim Vergisi Beyannamesi 1. Elektrik ve Havagazı Tüketim Vergisi Beyannamesi  Tahakkuk Fişi
Tahsilat Makbuzu
10 Dakika (Eğer Kayıt Yoksa)
5 Dakika (Kayıt Varsa)
7 Çevre Temizlik Bildirimi 1. Çevre Temizlik Vergisi Bildirimi Tahakkuk Fişi
Tahsilat Makbuzu
10 Dakika (Eğer Kayıt Yoksa)
5 Dakika (Kayıt Varsa)
8 Kira Gelirleri 1. Kira Sözleşmesi
2. Encümen Kararı
Tahakkuk Fişi
Tahsilat Makbuzu
10 Dakika (Eğer Kayıt Yoksa)
5 Dakika (Kayıt Varsa)
9 Yangın Sigorta Beyannamesi 1. Yangın Sigorta Vergisi Beyannamesi  Tahakkuk Fişi
Tahsilat Makbuzu
20 Dakika (Eğer Kayıt Yoksa)
5 Dakika (Kayıt Varsa)
10 Eğlence Vergisi Beyannamesi 1. Eğlence Vergisi Beyannamesi  Tahakkuk Fişi
Tahsilat Makbuzu
Vergi İhbarnamesi
20 Dakika (Eğer Kayıt Yoksa)
5 Dakika (Kayıt Varsa)
11 Su Abonelik İşlemleri 1. Başvuru dilekçesi
2. Tapu Fotokopisi
3. Nüfus cüzdan fotokopisi
4. İnşaat ruhsatı (inşaat ise)
5. İskan belgesi (ticarethane, mesken veya sanayi kuruluşu ise)
6. Abonelik sözleşmesi
Su Tahakkuk Fişi 15 Dakika
  İlan Reklam Vergisi Bildirimi İlan Reklam Beyannamesi
Ölçüm Aleti (Metre)
Tahakkuk Fişi
Tahsilat Makbuzu
20 Dakika (Eğer Kayıt Yoksa)
         
Başvuru esnasında yukarıda belirtilen belgelerin dışında belge istenilmesi veya başvuru eksiksiz belge yapıldığı halde, hizmetin belirtilen sürede tamamlanmaması durumunda ilk müracat yerine yada ikinci müracaat yerine başvurunuz.
  İlk Müracaat Yeri Altınova Belediyesi Başkanlığı Mali Hizmetler Müdürlüğü Gelir Emlak Şefliği İkinci Müracaat Yeri Altınova Belediyesi Başkanlığı Mali Hizmetler Müdürlüğü 
  İsim Cumhur SOYÇİÇEK İsim Cumhur SOYÇİÇEK
  Unvan Mali Hizmetler Müdür Vekili Unvan Mali Hizmetler Müdür Vekili
  Adres Cumhuriyet Mah. Atatürk Bul. No:24/A Adres Cumhuriyet Mah. Atatürk Bul. No:24/A
  Telefon 0226 461 32 12 Telefon 0226 461 32 12
  Faks 0226 461 29 40 Faks 0226 461 29 40
  E-posta malihizmetler@altinova.bel.tr E-posta malihizmetler@altinova.bel.tr
         
Sıra No Vatandaşa Sunulan Hizmetin Adı Başvuruda İstenen Belgeler İşlemde Kullanılan Evraklar Hizmetin Tamamlanma Süresi
1 İşçi Personel Alım 1. İşe alınacak kişinin İŞKUR’ a kayıtlı olduğunu gösterir belge
2. Nüfus Cüzdan Fotokopisi (vukuatlı Nüfus kaydı)
4. İşe alınacak kişinin varsa SSK Kartı
5. İşe alınacak kişinin Vergi Kimlik Numarası
6. İşe alınacak kişinin 3 Fotoğrafı
7. Sigortalı İşe Giriş Bildirgesi
8. İkametgâh
9. Mezuniyetine ilişkin Belge
10. Sürücü Belgesi (varsa)
1. İşe Gönderme Formu ve  Olur Üst Yazısı
2. İş Sözleşmesi
1. İşe Gönderme Formu ve olur üst yazısı = 15 dakika ( İŞKUR’ dan gelen İşe Gönderme Formu gelmesi itibariyle)
2. Sigortalı İşe Giriş Bildirgesi = 15 dakika
3. İş Sözleşmesi = 30 dakika
2 Nikah İşlemleri 1. Evlenmek isteyen kişilerden istenilen belgeler
- 4’ er fotoğraf
- Nüfus Cüzdanları ve Fotokopileri
- İkametgah Senetleri ( En az biri Altınova ikametgahına sahip olmalı )
- Nüfus Kayıt Örneği
- Sağlık Raporları
2. Çift Soyadı Dilekçesi
1. Evlenme İşlemlerine ait Sağlık Raporu Formu
2. Evlendirme Ehliyet Belgesi Formu
3. Evlenme Beyannamesi
4. Evlenme İzin Belgesi
5. Nikah Defteri
6. Aile Cüzdanı Defteri
7. Evlendirme İstatistik Formu
8. MERNİS Evlenme Bildirimi
1. Evlenme İşlemlerine ait Sağlık Raporu Formu = 15 dakika
2. Evlendirme Ehliyet Belgesi Formu = 15 dakika
3. Evlenmek isteyen kişilerden istenilen belgeler  = Çiftlerin Getirmesine Bağlı
4. Evlenme Beyannamesi = 20 dakika
5. Evlenme İzin Belgesi = 15 dakika
6. Nikah Defteri = 15 dakika
Aile Cüzdanı Defteri = 15 dakika
7. Evlendirme İstatistik Formu = 20 dakika
8. MERNİS Evlenme Bildirimi = 30 dakika
9. Çift Soyad Dilekçesi = 15 dakika
         
Başvuru esnasında yukarıda belirtilen belgelerin dışında belge istenilmesi veya başvuru eksiksiz belge yapıldığı halde, hizmetin belirtilen sürede tamamlanmaması durumunda ilk müracat yerine yada ikinci müracaat yerine başvurunuz.
  İlk Müracaat Yeri Yazı İşleri Müdürlüğü İkinci Müracaat Yeri Yazı İşleri Müdürlüğü
  İsim Bilgen TETİK İsim Bilgen TETİK
  Unvan Yazı İşleri Müdür Vekili Unvan Yazı İşleri Müdür Vekili
  Adres Cumhuriyet Mah. Atatürk Bul. No:24/A Adres Cumhuriyet Mah. Atatürk Bul. No:24/A
  Telefon 0226 461 32 12 Telefon 0226 461 32 12
  Faks 0226 461 29 40 Faks 0226 461 29 40
  E-posta yaziisleri@altinova.bel.tr E-posta yaziisleri@altinova.bel.tr
         
Sıra No Vatandaşa Sunulan Hizmetin Adı Başvuruda İstenen Belgeler İşlemde Kullanılan Evraklar Hizmetin Tamamlanma Süresi
1 İlan Reklam Vergisi Bildirimi İlan Reklam Beyannamesi
Ölçüm Aleti (Metre)
Tahakkuk Fişi
Tahsilat Makbuzu
20 Dakika (Eğer Kayıt Yoksa)
2 Cenaze Islemleri 1. SAMPAŞ Programında Kayda Alınacak Bilgiler:
2. Ölüm Mernis Girişi
3. Defin (Gömme) İzin Kağıdı
4. Mezarlık (Ölüm) Defteri
Mezarlık Parselasyon Planı 1. Cenazenin zabıtada kayıt işlemleri =15 dakika
2. Mezarlık Defteri kaydı = 30 dakika
3 Kabahatler Kanununa Göre Yapılan Islemler 1. SAMPAŞ Programında Kayda Alınacak Bilgiler:
2. Zabıt Bilgileri Girişi (Tutanak Girişleri)
3. Zabıt Tahakkuk Bilgileri Girişi
4. Şikayet İstek (CRM) Sistemi Şikayet İstek Girişi
5. Pazar Yerleri Tezgah Bilgileri Girişi
6. Aylık Denetim Planı   
7. Günlük Görev Çizelgesi  
8. Tutanak    
9. İş Yerine Ait Kontrol ve Denetim Tutanağı
10. Zabıt Varakası
İdari Yaptırım Karar Tutanağı 
İdari Yaptırım Kararları Defteri
1. Aylık Denetim Planı (Her Ay Başında 30 Dakika)
2. Günlük Görev Çizelgesi  (Her Gün 30 Dakika)
3. Tutanak (10 Dakika)
4. İş Yerine Ait Kontrol ve Denetim Tutanağı (15 Dakika)
5. İdari Yaptırım Karar Tutanağı (15 Dakika)
6. İdari Yaptırım Kararları Defteri (15 Dakika)
7. Zabıt Varakası (15 Dakika)
4 Güzergah İzin Belgesi SAMPAŞ Programında Kayda Alınacak Bilgiler:
1. Sicil Kaydı Girilmesi (Ortak sicil İçinde)
2. Tahakkuk Yapılması (Genel Tahakkuk Tahsilat Programı içinde)
3. Vergi Levhası Fotokopisi
4. Oda Kayıt Belgesi
5. Nüfus Cüzdanı Fotokopisi
6. Sabıka Kaydı (Şoföre Ait)
7. Ehliyet Fotokopisi (Şoföre Ait)
8. Araç Ruhsatı
9. Araç Trafik Sigortası
10. Araç Kasko Sigortası
11. Ticaret Sicil Gazetesi (Şirket ise)
12. Özel Servis Araçları Uygunluk Tespit Belgesi
13. İlgili Oda veya Kooperatiften Uygunluk Belgesi
14. Taşınacak Personel İsim Listesi, Taşınacak Öğrenci İsim Listesi
15. Taşımacılık Yapılacak Kurum ile İlgili Sözleşme
16. Altınova Belediye Dışından Gelen Servis Araçları için İlgili Belediyesince verilen Güzergah İzin Belgesi Fotokopisi
Tahsilat Makbuzu 1. Sicil Kaydı Girilmesi (Ortak sicil İçinde) (5 Dakika)
2. Tahakkuk Yapılması (Genel Tahakkuk Tahsilat Programı içinde) (5 Dakika)
3. Tahsilat Makbuzu (2 Dakika)
5 Servis (S) Plakası Verilmesi SAMPAŞ Programında Kayda Alınacak Bilgiler:
1. Sicil Kaydı Girilmesi (Ortak sicil İçinde)
2. Tahakkuk Yapılması (Genel Tahakkuk Tahsilat Programı içinde)
3. Vergi Levhası Fotokopisi
4. Oda Kayıt Belgesi
5. Nüfus Cüzdanı Fotokopisi
6. İkametgah Belgesi
7. Sabıka Kaydı
8. Araç Ruhsatı (Veya Satış Sözleşmesi, Fatura)
9. Araç Trafik Sigortası
10 Araç Kasko Sigortası
11. Ticaret Sicil Gazetesi (Şirket ise)
12. Resim (3 Adet)
13. Altınova Belediyesi Özel Servis Araçları İşletme Sözleşmesi
14. Servis Taşımacılığı Başvuru Taahhütnamesi
15. Özel Servis Araçları Uygunluk Tespit Belgesi
16. Özel Servis Araçları Uygunluk Belgesi
Tahsilat Makbuzu 1. Sicil Kaydı Girilmesi (Ortak sicil İçinde) (5 Dakika)
2. Tahakkuk Yapılması (Genel Tahakkuk Tahsilat Programı içinde) (5 Dakika)
3. Tahsilat Makbuzu (2 Dakika)
4. Altınova Belediyesi Özel Servis Araçları İşletme Sözleşmesi (10 Dakika)
5. Servis Taşımacılığı Başvuru Taahhütnamesi (10 Dakika)
6. Özel Servis Araçları Uygunluk Tespit Belgesi (20 Dakika)
7. Özel Servis Araçları Uygunluk Belgesi (10 Dakika)
6 Trafik Denetim SAMPAŞ Programında Kayda Alınacak Bilgiler:
1. Zabıt Bilgileri Girişi (Tutanak Girişleri)
2. Günlük Görev Çizelgesi
3. Tutanak  
İdari Yaptırım Karar Tutanağı  
İdari Yaptırım Kararları Defteri  
Zabıt Varakası    
30 Dakika (Eğer Kayıt Yoksa)
10 Dakika (Eğer Kayıt Varsa)
 
Başvuru esnasında yukarıda belirtilen belgelerin dışında belge istenilmesi veya başvuru eksiksiz belge yapıldığı halde, hizmetin belirtilen sürede tamamlanmaması durumunda ilk müracat yerine yada ikinci müracaat yerine başvurunuz.
  İlk Müracaat Yeri Zabıta Komiserliği İkinci Müracaat Yeri Zabıta Komiserliği
  İsim Salih AKBAŞ İsim Salih AKBAŞ
  Unvan Zabıta Komiseri Unvan Zabıta Komiseri
  Adres Cumhuriyet Mah. Atatürk Bul. No:24/A Adres Cumhuriyet Mah. Atatürk Bul. No:24/A
  Telefon 0226 461 32 12 Telefon 0226 461 32 12
  Faks 0226 461 29 40 Faks 0226 461 29 40
  E-posta   E-posta  
         
Sıra No Vatandaşa Sunulan Hizmetin Adı Başvuruda İstenen Belgeler İşlemde Kullanılan Evraklar Hizmetin Tamamlanma Süresi
1 İş Yeri Açma ve Çalıştırma Ruhsatı Sıhhi ve umuma açık işyerleri..(Örnek 1.)
1.İşyeri açma ve çalışma ruhsatı başvuru/beyan formu ( belediyeden )
2.Tapu
3.Kira sözleşmesi
4.Vergi levhası .
5.TC kimlik numarası (kimlik fotokopisi)
6.Ustalık belgesi
7.İşyerinin bulunduğu yer ( vaziyet planı)(Umuma açık işyerlerinden)
8.Esnaf ve sanatkar ise sicil tasdiknamesi ile oda kayıt belgesi
9.Kat mülkiyeti kanununa tabi ise alınması gereken izin
10.Karayolu trafik güvenliğini gerektiren işyeri ise gerekli izin
11.İtfaiye raporu
12.Umuma açık istirahat ve eğlence yeri ise mesafe krokisi
13.8.9.10.11.12. nolu  belgeler bu beyana tabii işyerleri için forma eklenmesi zorunludur.
14.İçkili yer açılmak isteniyorsa (içkili yerler krokisinde olması gerekir)
15.Yapı kullanma izin belgesi
16. Bulaşıçı hastalığı olmadığına dair uzman hekim raporu.(devlet hast.sağlık ocağı olabilir)

Gayri sıhhi müesseseler. ( Örnek 2)
1.Gayri sıhhi müessese açma ruhsatı başvuru / beyan formu ( Belediyeden )
2.Tapu
3.Kira sözleşmesi
4.vergi levhası
5.TC kimlik numarası
6.Ustalık belgesi
7.Tesisin bulunduğu yer (vaziyet planı)
8.ÇED Yönetmeliği kapsamında olan tesisler için ÇED olumlu belgesi veya ÇED gerekli değildir belgesi.
9.Karayolu trafik güvenliğini gerektiren işyeri ise gerekli izin.
10.İtfaiye raporu.
11.Emisyon iznine tabi ise belgesi veya analiz raporu(İl çevre ve orman md.)
12.Deşarj iznine tabi ise belgesi veya analiz raporu.(İl çevre ve orman md.)
13.Tehlikeli atıklarla ilgili lisansa tabi ise belgesi
14.Umumi Hıfzısıhha Kanununa göre işyeri tabibi,diğer sağlık personeli ve sağlık ünitesi gerekliyse.
15. Sorumlu müdür sözleşmesi
16. İşyerinin kullanım alanını gösteren 1 /1000 ölçekli  vaziyet planı (makine, elektrik motorları vs.)
17. Oda kayıt belgesi veya Ticaret sicil belgesi.
18. Yapı kullanma izin belgesi
  Evrakların idareye teslim edilmesi  alındı belgesi verilmesi    (30 dk )
İnceleme kurulunun işyerini incelemesi (7 gün)
İnceleme kurulunun raporunun incelenmesi (3gün)
İşyeri açma ve çalışma ruhsatının düzenlenmesi (1 gün)
İşyerinin açılmaya müsait değilse cevap yazılması (1 gün)
İşyeri açma ve çalışma ruhsatı düzenlendikten sonra denetlenme süresi (30 gün)
İşyerinde eksikliklerin tamamlanmasında 1 defaya mahsus olmak üzere verilen ek süre (15gün)
Kolluk kuvvetinden görüş alınması (7 gün)Bu süre kolluk kuvvetine bağlı.
Umuma açık istirahat ve eğlence yerlerinin ruhsat sonuçlandırma süresi (30 gün)
Kollukça izin alınmadan açılan Umuma açık istirahat ve eğlence yerinin kolluğa bildirilmesi (3 gün)
         
Başvuru esnasında yukarıda belirtilen belgelerin dışında belge istenilmesi veya başvuru eksiksiz belge yapıldığı halde, hizmetin belirtilen sürede tamamlanmaması durumunda ilk müracat yerine yada ikinci müracaat yerine başvurunuz.
  İlk Müracaat Yeri Fen İşleri Müdürlüğü İkinci Müracaat Yeri Fen İşleri Müdürlüğü
  İsim Cemal GENCER İsim Cemal GENCER
  Unvan Fen İşleri Müdürü Unvan Fen İşleri Müdürü
  Adres Cumhuriyet Mah. Atatürk Bul. No:24/A Adres Cumhuriyet Mah. Atatürk Bul. No:24/A
  Telefon 0226 461 32 12 Telefon 0226 461 32 12
  Faks 0226 461 29 40 Faks 0226 461 29 40
  E-posta fenisleri@altinova.bel.tr E-posta fenisleri@altinova.bel.tr
         İmar
Hastane Randevu
Merkezi
İmar

Nöbetçi Eczaneler
İmar
Task-Kab
İmar
Taskib