Hersekte bulunan kuş türleri

Hersek Lagünü kış mevsiminde barındırdığı Flamingo sayısı ile de Marmara bölgesinde önemli bir konuma sahiptir.

Hersek Kuşları Galerisi için tıklayınız.Sıra Türkçe İsmi Bilimsel isim
1 Küçük Batağan Tachybaptus ruficollis
2 Bahri Podiceps cristatus
3 Kara Boyunlu Batağan Podiceps nigricollis
4 Karabatak Phalacrocorax carbo
5 Tepeli Karabatak Phalacrocorax aristotelis
6 Küçük Karabatak Phalacrocorax pygmeus
7 Küçük Balaban Ixobrychus minutus
8 Alaca Balıkçıl Ardeola ralloides
9 Küçük Ak Balıkçıl Egretta garzetta
10 Büyük Ak Balıkçıl Casmerodius albus
11 Gri Balıkçıl Ardea cinerea
12 Kara Leylek Ciconia nigra
13 Leylek Ciconia ciconia
14 Kaşıkçı Platalea leucorodia
15 Flamingo Phoenicopterus roseus
16 Kuğu Cygnus olor
17 Ötücü Kuğu Cygnus cygnus
18 Sakarca Anser albifrons
19 Sibirya Kazı Branta ruficollis
20 Angıt Tadorna ferruginea
21 Suna Tadorna tadorna
22 Fiyu Anas penelope
23 Boz Ördek Anas strepera
24 Çamurcun Anas crecca
25 Yeşilbaş Anas platyrhynchos
26 Kılkuyruk Anas acuta
27 Çıkrıkçın Anas querquedula
28 Kaşıkgaga Anas clypeata
29 Macar Ördeği Netta rufina
30 Elmabaş Patka Aythya ferina
31 Pasbaş Patka Aythya nyroca
32 Tepeli Patka Aythya fuligula
33 Karabaş Patka Aythya marila
34 Pufla Somateria mollissima
35 Altıngöz Bucephala clangula
36 Sütlabi Mergellus albellus
37 Tarakdiş Mergus serrator
38 Dikkuyruk Oxyura leucocephala
39 Arı Şahini Pernis apivorus
40 Kara Çaylak Ardea cinerea
41 Yılan Kartalı Circaetus gallicus
42 Saz Delicesi Circus aeruginosus
43 Gökçe Delice Circus cyaneus
44 Çayır Delicesi Circus pygargus
45 Atmaca Accipiter nisus
46 Şahin Buteo buteo
47 Kızıl Şahin Buteo rufinus
48 Paçalı Şahin Buteo lagopus
49 Küçük Orman Kartalı Aquila pomarina
50 Balık Kartalı Pandion haliaetus
51 Kerkenez Falco tinnunculus
52 Delice Doğan Falco subbuteo
53 Bıyıklı Doğan Falco biarmicus
54 Gökdoğan Falco peregrinus
55 Suklavuzu Rallus aquaticus
56 Sutavuğu Gallinula chloropus
57 Sakarmeke Fulica atra
58 Turna Grus grus
59 Poyrazkuşu Haematopus ostralegus
60 Uzunbacak Himantopus himantopus
61 Kılıçgaga Recurvirostra avosetta
62 Bataklıkkırlangıcı Glareola pratincola
63 Halkalı Küçük Cılıbıt Charadrius dubius
64 Halkalı Cılıbıt Charadrius hiaticula
65 Akça Cılıbıt Charadrius alexandrinus
66 Altın Yağmurcun Pluvialis apricaria
67 Gümüş Yağmurcun Pluvialis squatarola
68 Kızkuşu Vanellus vanellus
69 Büyük Kumkuşu Calidris canutus
70 Ak Kumkuşu Calidris alba
71 Küçük Kumkuşu Calidris minuta
72 Kızıl Kumkuşu Calidris ferruginea
73 Kara Karınlı Kumkuşu Calidris alpina
74 Döğüşkenkuş Philomachus pugnax
75 Küçük Suçulluğu Lymnocryptes minimus
76 Suçulluğu Gallinago gallinago
77 Çamurçulluğu Limosa limosa
78 Kervançulluğu Numenius arquata
79 Kara Kızılbacak Tringa erythropus
80 Kızılbacak Tringa totanus
81 Bataklık Düdükçünü Tringa stagnatilis
82 Yeşilbacak Tringa nebularia
83 Yeşil Düdükçün Tringa ochropus
84 Orman Düdükçünü Tringa glareola
85 Dere Düdükçünü Actitis hypoleucos
86 Taşçeviren Arenaria interpres
87 Akdeniz Martısı Larus melanocephalus
88 Karabaş Martı Larus ridibundus
89 İnce Gagalı Martı Larus genei
90 Küçük Gümüş Martı Larus canus
91 Gümüş Martı Larus michahellis
92 Hazar Martısı Larus cachinnans
93 Gülen Sumru Sterna nilotica
94 Kara Gagalı Sumru Sterna sandvicensis
95 Sumru Sterna hirundo
96 Küçük Sumru Sterna albifrons
97 Bıyıklı Sumru Chlidonias hybrida
98 Kara Sumru Chlidonias niger
99 Ak Kanatlı Sumru Chlidonias leucopterus
100 Kaya Güvercini Columba livia
101 Gökçe Güvercin Columba oenas
102 Tahtalı Columba palumbus
103 Kumru Streptopelia decaocto
104 Üveyik Streptopelia turtur
105 Küçük Kumru Stigmatopelia senegalensis
106 Guguk Cuculus canorus
107 Kukumav Athene noctua
108 Kır Baykuşu Asio flammeus
109 Ebabil Apus apus
110 Boz Ebabil Apus pallidus
111 Akkarınlı Ebabil Tachymarptis melba
112 Yalıçapkını Alcedo atthis
113 Arıkuşu Merops apiaster
114 İbibik Upupa epops
115 Küçük Ağaçkakan Dendrocopos minor
116 Tepeli Toygar Galerida cristata
117 Tarlakuşu Alauda arvensis
118 Kır Kırlangıcı Hirundo rustica
119 Kızıl Kırlangıç Hirundo daurica
120 Ev Kırlangıcı Delichon urbicum
121 Kır İncirkuşu Anthus campestris
122 Ağaç İncirkuşu Anthus trivialis
123 Çayır İncirkuşu Anthus pratensis
124 Kızıl Gerdanlı İncirkuşu Anthus cervinus
125 Dağ İncirkuşu Anthus spinoletta
126 Sarı Kuyruksallayan Motacilla flava
127 Sarı Başlı Kuyruksallayan Motacilla citreola
128 Dağ Kuyruksallayanı Motacilla cinerea
129 Ak kuyruksallayan Motacilla alba
130 Çıtkuşu Troglodytes troglodytes
131 Karatavuk Turdus merula
132 Tarla Ardıcı Turdus pilaris
133 Öter Ardıç Turdus philomelos
134 Kızıl Ardıç Turdus iliacus
135 Ökse Ardıcı Turdus viscivorus
136 Kamışbülbülü Cettia cetti
137 Saz Kamışçını Acrocephalus scirpaceus
138 Ak Mukallit Hippolais pallida
139 Bıyıklı Ötleğen Sylvia cantillans
140 Maskeli Ötleğen Sylvia melanocephala
141 Ak Gerdanlı Ötleğen Sylvia communis
142 Karabaşlı Ötleğen Sylvia atricapilla
143 Çıvgın Phylloscopus collybita
144 Söğütbülbülü Phylloscopus trochilus
145 Çalıkuşu Regulus regulus
146 Benekli Sinekkapan Muscicapa striata
147 Kızılgerdan Erithacus rubecula
148 Benekli Bülbül Luscinia luscinia
149 Bülbül Luscinia megarhynchos
150 Kara Kızılkuyruk Phoenicurus ochruros
151 Kızılkuyruk Phoenicurus phoenicurus
152 Çayır Taşkuşu Saxicola rubetra
153 Taşkuşu Saxicola torquatus
154 Boz Kuyrukkakan Oenanthe isabellina
155 Kuyrukkakan Oenanthe oenanthe
156 Uzunkuyruklu Baştankara Aegithalos caudatus
157 Mavi Baştankara Parus caeruleus
158 Büyük Baştankara Parus major
159 Sarıasma Oriolus oriolus
160 Kızıl Sırtlı Örümcekkuşu Lanius collurio
161 Kara Alınlı Örümcekkuşu Lanius minor
162 Kızıl Başlı Örümcekkuşu Lanius senator
163 Alakarga Garrulus glandarius
164 Saksağan Pica pica
165 Küçük Karga Corvus monedula
166 Ekin Kargası Corvus frugilegus
167 Leş Kargası Corvus cornix
168 Kuzgun Corvus corax
169 Sığırcık Sturnus vulgaris
170 Serçe Passer domesticus
171 Söğüt Serçesi Passer hispaniolensis
172 Ağaç Serçesi Passer montanus
173 İspinoz Fringilla coelebs
174 Dağ İspinozu Fringilla montifringilla
175 Küçük İskete Serinus serinus
176 Florya Carduelis chloris
177 Saka Carduelis carduelis
178 Kara Başlı İskete Carduelis spinus
179 Ketenkuşu Carduelis cannabina
180 Kocabaş Coccothraustes coccothraustes
181 Sarı Çinte Emberiza citrinella
182 Bahçe Çintesi Emberiza cirlus
183 Bataklık Çintesi Emberiza schoeniclus
184 Kara Başlı Çinte Emberiza melanocephala
185 Tarla Çintesi Miliaria calandra
186 Ak Pelikan           Pelecanus onocrotalus
187 Alaca Ağaçkakan       Dendrocopos syriacus 
188 Gökkuzgun Coracias garrulus
189 Sülün   Phasianus colchicus
190 Karasırtlı Martı     Larus fuscus
 191 Mezgeldek   Tetrax Tetrax
 192 Kıyı Çamur Çulluğu  Limosa lapponica 
 193 Küçük Kuğu  Cygnus colimbianus 
 194 Kara SinekKapan   Ficedula Hypoleuca
 195 Aladoğan  Falco vespertinus 
 196 Yelkovan Puffinus yelkouan
 197 Çeltikçi  Plegadis falcinellus
 198 Tepeli Pelikan  Pelecanus crispus
 199 Büyük Orman Kartalı  Clanga clanga
 200 Sarıbacaklı Kumkuşu  Calidris temminckii
 201 Küçük Sinekkapan  Ficedula parva
 202 Dağ Bülbülü  Prunella modularis
 203 Kızılboyunlu Batağan Podiceps grisegena
 204 Kulaklı Batağan  Podiceps auritus
 205 Erguvani balıkçıl  Ardea purpurea
 206 Alasığırcık  Pastor roseus


Son Güncelleme: 19.02.2018
31.12.2015 10:06:20 _4546