Çavuşçifliği Köyünde 18. Madde uygulaması

Çavuşçifliği Köyünde 18. Madde uygulaması


Altınova Belediye Meclis’inin 08.07.2013 tarih ve 2013/81 no’lu kararı ile 3194 sayılı İmar Kanunu’nun 18. Maddesine göre arsa düzenlemesi yapılması kararı alınan Yalova İli, Altınova İlçesi, Belediyemiz mücavir alanındaki Çavuşçifliği Köyü
Devlet karayolunun kuzeyinde kalan 1,2,3,4,5,6,7,8,9,23,24 no’lu kadastro paftalarına giren 10 no’lu düzenleme bölgesinde
3194 sayılı İmar Kanunu’nun 18. Maddesi gereği  14.08.2013 tarih ve 2013/84 sayılı Belediye Meclis kararı ile kabul edilen 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı Revizyonu ve 1/1000 ölçekli

Uygulama İmar Planı Revizyonuna göre hazırlanan 10 no’lu  düzenleme  bölgesinde parselasyon planı ve askı cetvelleri Belediye Encümeni’nin 01.07.2015 tarih ve 2015/86 sayılı kararı ile kabul edilmiş olup, 3194 sayılı İmar Kanunu’nun 19. Maddesine istinaden 30 gün müddetle 03.07.2015 tarih ve Cuma günü mesai saati başlangıcı saat 08.00’den 03.08.2015 tarih Pazartesi günü mesai  bitimi saat 17.00’ye kadar 30 gün müddetle Belediye Fen İşlerinde askıya çıkartılmıştır. Sayın Halkımıza duyurulur
14.7.2015 08:59:44 _3058