Yalova İli, Altınova İlçesi, Hersek Mahallesi, 538 Parsel, 1/1000 Ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikliği

Yalova İli, Altınova İlçesi, Hersek Mahallesi, Pafta: G23.D.01A.4C - G23.D01A.4D, 538 Nolu Parsel’de, Belediye Meclisi’nin 01.10.2020 tarih ve 2020/81 sayılı Kararı ile kabul edilen 1/1000 Ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikliği

  (PİN: UİP- 77372523) 3194 sayılı İmar Kanununun 8/b maddesine istinaden 09.10.2020 tarih Cuma günü mesai saati başlangıcı 08:30’dan, 09.11.2020 Pazartesi günü mesai saati bitimi saat: 17:30’a kadar 30 gün müddetle Belediye İmar ve Şehircilik Müdürlüğü’nde askıya çıkartılmıştır. Sayın Halkımıza duyurulur. 09.10.2020

 

 

Tutanak1
Plan1
Plan2


9.10.2020 14:59:58 _37