HERSEK VE CUMHURİYET MAHALLESİ İMAR PLANI REVİZYONU 

 

Yalova İli, Altınova İlçesi, Otoyolun kuzeybatısında, Hersek ve Cumhuriyet Mahallesi, Pafta:G22C.05C, G22C.05C.1B- G22C.05C.1C- G22C.05C.2A- G22C.05C.2B- G22C.05C.2D, muhtelif ada ve parsellerde, Belediye Meclisi’nin 04.09.2020 tarih ve 2020/69 sayılı Kararı ile kabul edilen 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı Revizyonunun (PİN: NİP- 77955342) ve 04.09.2020 tarih ve 2020/70 sayılı Kararı ile kabul edilen 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı Revizyonunun (PİN: UİP- 77518197) 3194 sayılı İmar Kanununun 8/b maddesine istinaden 14.09.2020 tarih Pazartesi günü mesai saati başlangıcı 08:30’dan, 14.10.2020 Çarşamba günü mesai saati bitimi saat: 17:30’a kadar 30 gün müddetle Belediye İmar ve Şehircilik Müdürlüğü’nde askıya çıkartılmıştır. Sayın Halkımıza duyurulur.

Tutanak1
Tutanak2

14.09.2020


15.09.2020 16:06:48 _47