ÇAVUŞÇİFTLİĞİ KÖYÜ, DEVLET KARAYOLU GÜNEYİ, MUHTELİF ADA VE PARSELLER İMAR PLANI DEĞİŞİKLİĞİÇAVUŞÇİFTLİĞİ KÖYÜ, DEVLET KARAYOLU GÜNEYİ, MUHTELİF ADA VE PARSELLER İMAR PLANI DEĞİŞİKLİĞİ

Yalova İli, Altınova İlçesi, Çavuşçiftliği Köyü, Devlet Karayolu Güneyinde, Pafta: G22C.10B, G22C.10B.1C - G22C.10B.1D, muhtelif ada ve parsellerde,  Belediye Meclisi’nin 04.09.2020 tarih ve 2020/71 sayılı Kararı ile kabul edilen 1/5000 Ölçekli Nazım İmar Planı Değişikliği (PİN: NİP- 77556387) ve 04.09.2020 tarih ve 2020/72 sayılı Kararı ile kabul edilen 1/1000 Ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikliği (PİN: UİP- 77871579) 3194 sayılı İmar Kanununun 8/b maddesine istinaden 14.09.2020 tarih Pazartesi günü mesai saati başlangıcı 08:30’dan, 14.10.2020 Çarşamba günü mesai saati bitimi saat: 17:30’a kadar 30 gün müddetle Belediye İmar ve Şehircilik Müdürlüğü’nde askıya çıkartılmıştır. Sayın Halkımıza duyurulur.

Tutanak1
Tutanak2


14.09.2020


15.09.2020 16:03:07 _65