ÇAVUŞÇİFTLİĞİ KÖYÜ, 190 ADA DOĞUSU VE 2359 PARSEL İMAR PLANI DEĞİŞİKLİĞİÇAVUŞÇİFTLİĞİ KÖYÜ, 190 ADA DOĞUSU VE 2359 PARSEL İMAR PLANI DEĞİŞİKLİĞİ                                                                                                            

Yalova İli, Altınova İlçesi, Çavuşçiftliği Köyü, Pafta: G22C.10A - G22C.10B, G22C.10A.2C - G22C.10A.2D - G22C.10A.3A - G22C.10B.4A, Ada: 190 doğusundaki tescil harici alan ve Parsel: 2359’daki “Engelsiz Yaşam Merkezi” ile “Lise Alanı”nın yer değiştirmesine ilişkin Belediye Meclisi’nin 04.09.2020 tarih ve 2020/76 sayılı Kararı ile kabul edilen 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı Değişikliğinin (PİN: NİP- 77467241) ve 04.09.2020 tarih ve 2020/77 sayılı Kararı ile kabul edilen 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikliğinin (PİN: UİP- 77543097)  3194 sayılı İmar Kanununun 8/b maddesine istinaden 14.09.2020 tarih Pazartesi günü mesai saati başlangıcı 08:30’dan, 14.10.2020 Çarşamba günü mesai saati bitimi saat: 17:30’a kadar 30 gün müddetle Belediye İmar ve Şehircilik Müdürlüğü’nde askıya çıkartılmıştır. Sayın Halkımıza duyurulur.

Tutanak1
Tutanak2

14.09.2020


15.09.2020 15:54:09 _52