TOKMAK KÖYÜ 28 NOLU PARSELASYON PLANI

Yalova İli, Altınova İlçesi, Tokmak Köyü, 3194 sayılı İmar Kanunu’nun 18. Maddesi gereği hazırlanan 28 no’lu düzenleme bölgesinin parselasyon planı

 

Yalova İli Altınova İlçesi, Tokmak Köyü, 136, 137, 142, 455, 456, 689, 693, 694, 695 ve 696 parsellerin bulunduğu bölgeyi kapsayan alanda, Belediye Encümeninin 17.06.2020 tarih ve 2020/70 sayı ile yapılması kararı alınan 3194 sayılı İmar Kanunu’nun 18. Maddesi gereği hazırlanan 28 no’lu düzenleme bölgesinin parselasyon planı ve askı cetvellerinin 3194 sayılı İmar Kanunu’nun 18.maddesi uygulaması (Şuyulandırma) işi Belde Harita Ltd. Şti.’ne hazırlatılmış olup, Şirketin hazırladığı düzenlemeye ilişkin D.O.P. hesapları, parselasyon planı ve dağıtım cetvelleri incelenmiş, incelenen cetvellerin ve D.O.P= % 30.688727 oranıyla hesaplanan parselasyon planları ve dağıtım cetvelleri uygun görülmüş olup, Belediye Encümeni’nin 24.06.2020 tarih ve 2020/81 sayılı kararı ile hazırlanan parselasyon planı ve askı cetvelleri 3194 sayılı İmar Kanununun 8/b maddesine istinaden 26.06.2020 Cuma gününden 27.07.2020 Pazartesi gününe kadar 1 ay (30 gün) süre ile Belediye İmar İşlerinde askıya çıkartılmıştır. Sayın Halkımıza duyurulur. 26.06.2020

 


26.6.2020 12:02:27 _204