Metruk olarak tespiti yapılan bina hk.

Yalova İli, Altınova İlçesi, Hürriyet Mahallesi, 109 ada, 10 parsel no'lu taşınmaz üzerinde Altınova Kaymakamlığı İlçe Emniyet Amirliği görevlilerince yapılan çalışmalar neticesinde metruk olarak tespiti yapılan bina ile ilgili olarak; İçişleri Bakanlığı,

İller İdaresi Genel Müdürlüğü'nün 14.03.2018 tarih ve E.1934 sayılı yazısı kapsamında, başta uyuşturucu ile mücadele etmek, kamu düzenini ve esenliğini korumak, mal ve can güvenliğini sağlamak amacıyla, tarafınızca gerekli güvenlik önlemlerinin alınması veya yıkılması gerektiği halde, 30.03.2018 tarih ve E.914 sayılı yazımıza rağmen herhangi bir güvenlik önlemi almadığınızdan / yıkmadığınızdan dolayı, 3194 sayılı İmar Kanununun 39. maddesindeki "yapı sahibi tarafından tamir edilerek veya yıktırılarak tehlike ortadan kaldırılmazsa bu işler belediye veya valilikçe yapılır" hükmü gereği, yazının size 27/05/2019 tarihinde tebliğ edilmesi için posta yoluyla gönderildiği fakat ulaşmadığından “tebligat yapan idarenin internet sayfasında 30 gün süre ile ilan edilir” denildiğinden 05/09/2019 tarihinden 05/10/2019 tarihine kadar tarafınızca gerekli güvenlik önlemlerinin alınması veya yıkılması gerektiği ayrıca “Tebligatı veya ilanı müteakip 30 günü geçmemek üzere ilgili idarece belirlenen süre içinde yapı sahibi tarafından tehlikeli durumun ortadan kaldırılmaması hâlinde, tehlikenin giderilmesi veya yıkım işleri belediye veya valilikçe yapılır ve masrafı % 20 fazlası ile yapı sahibinden tahsil edilir.” Denildiğinden ilan süresinin bitimine kadar yıkımının tarafınızdan yapılmadığı takdirde idaremiz tarafından yıkım işleminin yapılacağı hususu saygılarımızla duyurulur.


05.9.2019 09:13:33 _701