"YAKAB önemli işlere imza attı"

Yalova Atıksu ve Kanalizasyon Alt Yapı Tesislerini İşletme Birliği (YASKİ)tarafından düzenlenen Yenilenebilir Enerji Panelinde konuşan YAKAB Başkanı Dr. Metin Oral, çöpten elektrik üreten tesisleri hakkında bilgi verdi.YAKAB ve Altınova Belediye Başkanı Dr. Metin Oral, Yenilenebilir Enerji Panelinde yaptığı konuşmada YAKAB’ın faaliyetleri hakkında bilgi vererek, çöpten elektrik üreten YAKAB Tesisini panelistlere anlattı.

YAKAB’IN KURULUŞU

YAKAB ve Altınova Belediye Başkanı Dr. Metin Oral yaptığı konuşmada, “Yalova ilinin uzun yıllarca çözüm bulunamayan katı atık depolama sahası problemini aşmak ve gelecek nesillere daha sağlıklı, yaşanabilir ve sürdürülebilir bir çevre oluşturmak amacıyla; Yalova Merkez, Termal, Çiftlikköy, Taşköprü, Çınarcık, Armutlu, Esenköy, Koru, Teşvikiye, Altınova, Kaytazdere, Subaşı, Kadıköy, Tavşanlı Belediyeleri ve İl Özel İdaresi tarafından Yalova İli Yerel Yönetimleri Katı Atık Tesisleri Yapma ve İşletme Birliği (YA-KAB) kurulmuştur.

TEKNİK BİLGİLER

Tesisimizde ortalama günde 263 ton atık depolanmaktadır. Tesisimizin toplam Alanı: 99.500,00 m2 olup toplamda 3 adet Lotalanı bulunmakta.

Kullanımda olan; Lot1 Alanı: 19.472,00 m2, Lot2 Alanı: 25.433,26 m2

Planlanan; Lot3 Alanı: 19.565,11 m2 ‘dir.2. Lot alanı 25.433,26 m2 olup 2015 yılında 2.641.954 TL bedelle ihale edilerek 2017 yılında yapımı tamamlanarak işletmeye alındı.

TESİSTE YAPILANLAR

Tesise; şebeke suyu getirildi, idari bina ve kantar binası yenilendi, çöp suyu boşaltma ünitesi yapıldı, teker yıkama ünitesi yapıldı, çöp suyu için kanalizasyon hattı yapıldı, yangın hattı ve bu hatta basınçlı su sağlayacak pompa istasyonu yapıldı, çöp suyu ön arıtma ünitesi kuruldu, kantar bakımı ve kalibrasyonu yapıldı, tesise iki teknik personel alımı yapıldı, tesis içi 1000 m, tesis dışı 5000 m olmak üzere toplam 6000 m asfalt yol tamamlandı

İNCELEME GEZİLERİ

Tesisimizin depolama alanı kısıtlı olmasından dolayı alternatif projeler düşünülerek, Birlik Meclis Üyeleri (Belediye Başkanları), Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü Personeli , çeşitli Sivil Toplum Kurumları ile birlikte gerek yurtiçi (Amasya, Samsun, Trabzon, Antalya, Zonguldak) gerekse yurt dışında (Hollanda ,Almanya, Ukrayna) Elektrik üretimi ve çöpün yakılması ile ilgili tesisler gezilerek yerinde incelemelerde bulunulmuştur.

İncelemeler neticesinde Birlik Meclis Üyeleri ve Birlik Başkanlığımız tarafından değerlendirmeler neticesinde; yakma tesisini, maliyetinin ve işletme giderinin fazla olmasından dolayı metan gazından elektrik üretim tesisinin kurulmasına karar verilmiştir.

ELEKTRİK ÜRETİM TESİSİ

2017 yılında depolama alanın da oluşan metan gazından elektrik üretim ve depolama sahasının işletilmesi işi ihale edilmiştir.2018 yılında tesisimizde elektrik üretimi başlamış bulunmaktadır. Tesisin Kurulum Maliyeti 3.5 milyon USD’dir.

TESİSİN İŞLEYİŞİ

Tesisin genel işleyişinden bahsedecek olursak; gelen katı atıkların düzenli depolamada bertarafı sırasında bakterilerin oluşturduğu gazların borulama sistemiyle toplanarak 20 silindirli motorda yakılarak elektrik enerjisine dönüştürülmesidir. Aylık 6.000-6.500 binanın elektriğini karşılar şekilde üretim yapmaktadır. Bu da yaklaşık olarak Yalova nüfusunun %3’üne denk gelmektedir.

“EKONOMİK KATKI SAĞLANDI”

Birliğimiz elektrik üretimi gelirinden pay almaktadır. Depolama sahasının işletilmesi de enerji firmasına verildiğinden, birliğimize ekonomik katkı sağlanılmıştır. Enerjide dışa bağımlılığı azaltır, milli ve temiz enerjidir.

Çöplüğün patlama ve yanma riskini yok eder. Ozon tabakasının incelmesine neden olan sera gazı emisyonunu azaltır, Çıkan gazların oluşturduğu kötü kokuyu azaltır, Bu elektrik üretimi sayesinde %39-%40 dolaylarında karbon azaltımı sağlanmaktadır” dedi.


15.1.2019 09:56:07 _174