TOKMAK KÖYÜ REVİZYON İMAR PLANI

Yalova İli, Altınova İlçesi, Tokmak Köyü 1/5000 ölçekli Nazım İmar Plan Revizyonu ve 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı..

Yalova İli, Altınova İlçesi, Tokmak Köyü 1/5000 ölçekli Nazım İmar Plan Revizyonu ve 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı Revizyonunun 3194 sayılı İmar Kanunu’nun 8/b maddesine istinaden 30 gün müddetle 14.09.2018  Cuma günü mesai saati başlangıcı 08.30’dan,  15.10.2018 Pazartesi günü  mesai saati bitimi 17.30’a kadar Belediye İmar İşlerinde askıya çıkartılmıştır. Sayın Halkımıza duyurulur. 14.09.2018

 
Revizyon planı: İndirmek için tıklayınız.


21.9.2018 09:24:11 _2772