Ağustos Meclisi tamamlandı

Altınova Belediye Meclisi 2018 Ağustos ayı oturumları, Altınova Belediye Başkanı Dr. Metin Oral’ın başkanlığında tamamlandı.



Altınova Belediye Meclisi’nin Ağustos ayı oturumlarında gündem maddeleri ve komisyon raporları ele alındı. Mecliste komisyon seçimleri de gerçekleştirildi.

EKSİKSİZ KATILIM

Altınova Belediye Başkanı Dr. Metin Oral’ın başkanlığında yapılan meclis toplantısı eksiksiz gerçekleştirildi.

Meclis Üyeleri; Fevzi Arıcı, Hasan Karabacak, Birol Bayram, Bilal Ok, Mustafa Sarıgül, Ali Saruhan, Ali Koçal, Muharrem Akdemir ve Kenan Aykalkan gündem maddelerini ve komisyon raporları değerlendirildi.

KORUMA AMAÇLI PLANLAR

Altınova Belediye Meclisi’nin 2018 yılı Ağustos ayı olağan meclis karar özetleri şöyle: “Belediyemize ait 07/08/2018 tarih ve 2018/94 sayılı Meclis Kararı ; Yalova İli, Altınova İlçesi, Cumhuriyet Mahallesi, Değirmen Mevkii, 1. ve 3. Derece Arkeolojik Sit Alanında yapılan, 1/5000 Ölçekli Koruma Amaçlı Nazım İmar Planının, Kocaeli Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu’nun 27.06.2018 tarih ve 2018/3576 sayılı kararı ile uygun gördüğü hali ile onaylanmasına; Meclis’te yapılan açık oylama sonucu oy birliği ile karar verildi.

Belediyemize ait 07/08/2018 tarih ve 2018/95 sayılı Meclis Kararı ; Yalova İli, Altınova İlçesi, Cumhuriyet Mahallesi, Değirmen Mevkii, 1. ve 3. Derece Arkeolojik Sit Alanında yapılan 1/1000 Ölçekli Koruma Amaçlı Uygulama İmar Planının, Kocaeli Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu’nun 27.06.2018 tarih ve 2018/3576 sayılı kararı ile uygun gördüğü hali ile onaylanmasına ; Meclis’te yapılan açık oylama sonucu oy birliği ile karar verildi.

Belediyemize ait 07/08/2018 tarih ve 2018/96 sayılı Meclis Kararı ; Yalova İli, Altınova İlçesi, Hersek Mahallesi, Helenopolis 2. Derece Arkeolojik Sit Alanında yapılan 1/5000 Ölçekli Koruma Amaçlı Nazım İmar Planının, Kocaeli Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu’nun 27.06.2018 tarih ve 2018/3575 sayılı kararı ile uygun gördüğü hali ile onaylanmasına ; Meclis’te yapılan açık oylama sonucu oy birliği ile karar verildi.        

Belediyemize ait 07/08/2018 tarih ve 2018/97 sayılı Meclis Kararı ; Yalova İli, Altınova İlçesi, Hersek Mahallesi, Helenopolis 2. Derece Arkeolojik Sit Alanında yapılan 1/1000 Ölçekli Koruma Amaçlı Uygulama İmar Planının, Kocaeli Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu’nun 27.06.2018 tarih ve 2018/3575 sayılı kararı ile uygun gördüğü hali ile onaylanmasına ; Meclis’te yapılan açık oylama sonucu oy birliği ile karar verildi.

İMAR PLANLARI

Belediyemize ait 07/08/2018 tarih ve 2018/98 sayılı Meclis Kararı   ; Yalova İli, Altınova İlçesi, Hersek Mahallesindeki parselin bulunduğu bölgede yapılan 1/5000 Ölçekli Nazım İmar Plan tadilatının kabulüne ; Meclis’te yapılan açık oylama sonucu oy birliği ile karar verildi.

Belediyemize ait 07/08/2018 tarih ve 2018/99   sayılı Meclis Kararı; Yalova İli,

Altınova İlçesi, Hersek Mahallesindeki parselin bulunduğu bölgede yapılan                    1/1000 Ölçekli Uygulama İmar Plan tadilatının kabulüne ; Meclis’te yapılan açık oylama sonucu oy birliği ile karar verildi.

Belediyemize ait 07/08/2018 tarih ve 2018/100 sayılı Meclis Kararı; Yalova İli, Altınova İlçesi, Cumhuriyet Mahallesi (Ova Mevkii), no’lu adaların arasında kalan, parselde fonksiyon değişikliği ile ilgili Belediye Meclisi’nin 07.06.2018 tarih ve 2018/77 sayılı kararı ile kabul edilen, 1/5000 Ölçekli Nazım İmar Plan Tadilatının, 3194 sayılı İmar Kanunun 8. Maddesi ve Plan Yapımına Ait Esaslara Dair Yönetmelik hükümlerine istinaden çıkarılan askı süresi içerisinde hiçbir itiraz yapılmadığından, Plan Tadilatının olduğu gibi kabulüne ; Meclis’te yapılan açık oylama sonucu oy birliği ile karar verildi.        

Belediyemize ait 07/08/2018 tarih ve 2018/ 101 sayılı Meclis Kararı; Yalova İli, Altınova İlçesi, Cumhuriyet Mahallesi (Ova Mevkii), no’lu adaların arasında kalan parselde fonksiyon değişikliği ile ilgili Belediye Meclisi’nin 07.06.2018 tarih ve 2018/78 sayılı kararı ile kabul edilen, 1/1000 Ölçekli Uygulama İmar Plan Tadilatının, 3194 sayılı İmar Kanunun 8. Maddesi ve Plan Yapımına Ait Esaslara Dair Yönetmelik hükümlerine istinaden çıkarılan askı süresi içerisinde hiçbir itiraz yapılmadığından, Plan Tadilatının olduğu gibi kabulüne ; Meclis’te yapılan açık oylama sonucu oy birliği ile karar verildi.

KARDEŞ BELEDİYELERE ZİYARET

Belediyemize ait 07/08/2018 tarih ve 2018/ 102 sayılı Meclis Kararı; Belediyemizin Kardeş Şehri olan Kıbrıs TatlıSu Belediyesine Kültür ve Sosyal İlişkilerin kuvvetlendirilmesi amacı ile 06/09/2018-10/09/2018 Tarihlerinde yapılacak olan Harnup Festivaline görevli gönderilmesine ; Meclis’te yapılan açık oylama sonucu oy birliği ile karar verildi.

Belediyemize ait 07/08/2018 tarih ve 2018/ 103 sayılı Meclis Kararı; Belediyemizin Kardeş Şehirleri olan Makedonya Üsküp Studenican, Jupa, Bulgaristan Dve Mogili, Bosna Hersek, Buzim İlişkilerin güçlendirmek amacı ile Eylül ayı içerisinde ziyaret edilecek olup; kardeş şehirlerimize görevli gönderilmesine; Meclis’te yapılan açık oylama sonucu oy birliği ile karar verildi.

EK KREDİ

Belediyemize ait 07/08/2018 tarih ve 2018/ 104 sayılı Meclis Kararı;   Altınova İlçe İçi Yol Yapımı ve Atatürk Caddesi Kentsel Tasarım Peyzaj Uygulama işinde kullanılmak üzere İller Bankası A.Ş. nden ek kredi kullanılmasına ; Meclis’te yapılan açık oylama sonucu oy birliği ile karar verildi.

Belediyemize ait 07/08/2018 tarih ve 2018/ 105 sayılı Meclis Kararı; İtfaiye Pazaryeri ve Otopark İnşaatı Yapım İşinde kullanılmak üzere İller Bankası A.Ş. den ek kredi kullanılmasına; Meclis’te yapılan açık oylama sonucu oy birliği ile karar verildi.

Belediyemize ait 07/08/2018 tarih ve 2018/ 106 sayılı Meclis Kararı; Belediyemize ait plakalı su tankerleri ve Cumhuriyet Mahallesi Dereyolu caddesi No 34’te bulunan Su Sondaj kuyusunun kullanma hakkının Belediyemiz Şirketi AL-BEL firmasına kira bedeli karşılığında devredilmesine ; Meclis’te yapılan açık oylama sonucu oy birliği ile karar verildi.”


15.8.2018 11:21:19 _496