Temmuz Meclisi tamamlandı

Altınova Belediye Meclisi 2018 Temmuz ayı oturumları, Altınova Belediye Başkanı Dr. Metin Oral’ın başkanlığında tamamlandı.Altınova Belediye Meclisi’nin Temmuz ayı oturumlarında gündem maddeleri ve komisyon raporları ele alındı. Mecliste komisyon seçimleri de gerçekleştirildi.

EKSİKSİZ KATILIM

Altınova Belediye Başkanı Dr. Metin Oral’ın başkanlığında yapılan meclis toplantısı eksiksiz gerçekleştirildi.

Meclis Üyeleri; Fevzi Arıcı, Hasan Karabacak, Birol Bayram, Bilal Ok, Mustafa Sarıgül, Ali Saruhan, Ali Koçal, Muharrem Akdemir ve Kenan Aykalkan gündem maddelerini ve komisyon raporları değerlendirildi.

İMAR PLANI TADİLATLARI

Altınova Belediye Meclisi’nin 2018 yılı Temmuz ayı olağan meclis karar özetleri şöyle: “Belediyemize ait 06/07/2018 tarih ve 2018/85 sayılı Meclis Kararı; Yalova İli, Altınova İlçesi, Cumhuriyet Mahallesindeki taşınmazı ile ilgili plan tadilatından vazgeçtiğini bildirilmesine istinaden İmar Planı tadilatı teklifinin reddine; Meclis’te yapılan açık oylama sonucu oy birliği ile karar verildi.

Belediyemize ait 06/07/2018 tarih ve 2018/86 sayılı Meclis Kararı; Yalova İli, Altınova İlçesi, Hersek Mahallesinde Otoyolun doğusunda hazırlanan 1/5000 ölçekli Nazım İmar Plan Tadilatının kabulüne; Meclis’te yapılan açık oylama sonucu oy birliği ile karar verildi.

PARK YASAĞI

Belediyemize ait 06.07.2018 tarih ve 2018/87 sayılı Meclis Kararı; Şehir içi trafiğinin düzenlemesi açısından Hürriyet Mahallesi 10. Sokağa 9.Sokak başlangıcından şadırvana kadar, 9. Sokak üzerine 10.Sokak başlangıcından 11. Sokağın başlangıcına kadar çift yönlü Duraklama ve Park Etmek Yasak tabelası konulmasına; Meclis’te yapılan açık oylama sonucu oy birliği ile karar verildi.        

STADYUMU ADI DEĞİŞTİ

Belediyemize ait 06.07.2018 tarih ve 2018/88 sayılı Meclis Kararı; Hersekzade Ahmet Paşa Stadyumu adının Spor Toto Teşkilatının reklam bedeli karşılığında “Spor Toto Hersekzade Ahmet Paşa Stadyumu” olarak değiştirilmesine ve kabulüne; Meclis’te yapılan açık oylama sonucu oy birliği ile karar verildi.

TİCARİ TAKSİLER

Belediyemize ait 06.07.2018 tarih ve 2018/89 sayılı Meclis Kararı; Taksi Durakları Ve Ticari Taksi Taşımacılık EsaslarıYönetmeliğinin 13. Maddesindeki; i ) Trafik tescil belgesi (aracın ruhsatı) nde koltuk sayısı sürücü dahil en fazla 5 kişi olmak zorundadır. ‘’ bendinin eklenmesine;

Taksi Durakları Ve Ticari Taksi Taşımacılık EsaslarıYönetmeliğinin 3. Maddesindeki Mücavir Alanlar bendinden HERSEK ibaresinin çıkarılmasına; Meclis’te yapılan açık oylama sonucu oy birliği ile karar verildi.

TERSANE ARKASINDAKİ BÖLGE

Belediyemize ait 06.07.2018 tarih ve 2018/90 sayılı Meclis Kararı; Yalova İli, Altınova İlçesi, Cumhuriyet Mahallesi, tersane arkasındaki bölgede hazırlanan 1/5000 Ölçekli İlave Nazım İmar Planının kabulüne; Meclis’te yapılan açık oylama sonucu oy birliği ile karar verildi.          

İMAR PLANLARI

Belediyemize ait 06.07.2018 tarih ve 2018/91 sayılı Meclis Kararı; Yalova İli, Altınova İlçesi Cumhuriyet Mahallesindeki taşınmazın 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Plan tadilatı teklifinin kabulüne; Meclis’te yapılan açık oylama sonucu oy birliği ile karar verildi.”

Belediyemize ait 06.07.2018 tarih ve 2018/ 92 sayılı Meclis Kararı; Yalova İli, Altınova İlçesi, Hersek Mahallesinde Otoyolun doğusunda hazırlanan 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Plan tadilatının kabulüne; Meclis’te yapılan açık oylama sonucu oy birliği ile karar verildi.

Belediyemize ait 06.07.2018 tarih ve 2018/ 93 sayılı Meclis Kararı; Yalova İli, Altınova İlçesi, Cumhuriyet Mahallesi, tersane arkasındaki bölgede hazırlanan 1/1000 Ölçekli İlave Uygulama İmar Planının kabulüne; Meclis’te yapılan açık oylama sonucu oy birliği ile karar verildi.”


22.7.2018 21:49:58 _464