Mayıs Meclisi tamamlandı

Altınova Belediye Meclisi 2018 Mayıs ayı oturumları, Altınova Belediye Başkanı Dr. Metin Oral’ın başkanlığında tamamlandı.Altınova Belediye Meclisi’nin Mayıs ayı oturumlarında gündem maddeleri ve komisyon raporları ele alındı. Mecliste komisyon seçimleri de gerçekleştirildi.

EKSİKSİZ KATILIM

Altınova Belediye Başkanı Dr. Metin Oral’ın başkanlığında yapılan meclis toplantısı eksiksiz gerçekleştirildi. Meclis Üyeleri; Fevzi Arıcı, Hasan Karabacak, Birol Bayram, Bilal Ok, Mustafa Sarıgül, Ali Saruhan, Ali Koçal, Muharrem Akdemir ve Kenan Aykalkan gündem maddelerini ve komisyon raporları değerlendirildi.

İMAR TADİLATI

Altınova Belediye Meclisi’nin 2018 yılı Mayıs ayı olağan meclis karar özetleri şöyle: “Belediyemize ait 07.05.2018 tarih ve 2018/60 sayılı Meclis Kararı ; Yalova İli, Altınova İlçesi,Çavuşçiftliği Köyündeki ….sayılı parsellerin bulunduğu ada da yapılan imar plan tadilatına askı süresi içinde yapılan itirazın herhangi bir teknik dayanak ya da beyanda bulunmadığından ve yapılan imar plan tadilatının ilgili yasa ve yönetmeliklere uygun olması nedeniyle itirazın reddine; Meclis’te yapılan açık oylama sonucu oy birliği ile karar verildi.

TRAFO YERİ

Belediyemize ait 07.05.2018 tarih ve 2018/61 sayılı Meclis Kararı ; Yalova İli, Altınova İlçesi, Çavuşçiftliği Köyünde ki .. parsel sayılı taşınmazın kuzeyinde yer alan park alanında, bölgenin ihtiyacını karşılamak üzere trafo yerinin plan üzerine işlenmesi ile ilgili olarak alınan Belediye Meclisi’nin 07.03.2018 tarh ve 2018/34 sayılı kararı ile kabul edilen imar planı revizyonu 3194 sayılı İmar Kanunun 8.Maddesi ve Plan Yapımına Ait Esaslara Dair Yönetmelik Hükümlerine istinaden çıkarılan askı sırasında herhangi bir itiraza uğramadığından olduğu gibi kabulüne; Meclis’te yapılan açık oylama sonucu oy birliği ile karar verildi.

İMAR PLANI REVİZYONU

Belediyemize ait 07.05.2018 tarih ve 2018/62 sayılı Meclis Kararı ; Yalova İli, Altınova İlçesi, Hersek Mahallesindeki ..ada, .. parsel sayılı taşınmazın bulunduğu adada Belediye Meclisi’nin 07/02/2018 tarih ve 2018/23 sayılı Kararına istinaden yapılacak değişikliklerle ilgili alınan 07.03.2018 tarih ve 2018/35 sayılı kararı ile kabul edilen imar planı revizyonu 3194 sayılı İmar Kanunun 8.Maddesi ve Plan Yapımına Ait Esaslara Dair Yönetmelik Hükümlerine istinaden çıkarılan askı sırasında herhangi bir itiraza uğramadığından olduğu gibi kabulüne ; Meclis’te yapılan açık oylama sonucu oy birliği ile karar verildi.

YOL GENİŞLİĞİ      

Belediyemize ait 07.05.2018 tarih ve 2018/63 sayılı Meclis Kararı ; Yalova İli, Altınova İlçesi, Hersek Mahallesinde .. adalar arasındaki 7.00 m genişliğindeki yolun kaldırılması ve .. ada istikametine uzatılması ayrıca ada ve .. parsel arasındaki yol genişliğinin 7.00 m’den 10.00 m’ye çıkartılması ile ilgili Belediye Meclisi’nin 07.03.2018 tarih ve 2018/33 sayılı kararı ile kabul edilen imar planı revizyonu teklifi 3194 sayılı İmar Kanunun 8.Maddesi ve Plan Yapımına Ait Esaslara Dair Yönetmelik Hükümlerine istinaden çıkarılan askı sırasında herhangi bir itiraza uğramadığından olduğu gibi     kabulüne; Meclis’te yapılan açık oylama sonucu oybirliği ile karar verildi.

DOLGU İMAR PLANI

Belediyemize ait 07.05.2018 tarih ve 2018/64 sayılı Meclis Kararı   ; Yalova İli, Altınova İlçesi, Tersane Bölgesi Tersane Amaçlı Dolgu İmar Planında yapılan ilave imar plan revizyonuna askı süresi içinde yapılan itirazlar değerlendirilerek;

-Yalova Altınova Tersane Girişimcileri A.Ş. tarafından verilen dilekçede belirtilen nedenler uygun görülerek itirazın kabülüne ve yapılan ilave imar plan revizyonunun iptaline ; Meclis’te yapılan açık oylama sonucu oyçokluğu ile kabul edildi.

HIZ KESİCİ

Belediyemize ait 07.05.2018 tarih ve 2018/65 sayılı Meclis Kararı; Yalova İli, Altınova İlçesi, Hürriyet Mahallesi, Bağdat Caddesine muhtelif yerlere hız kesici konması ile ilgili konu hakkında komisyon çalışmalarının devamına ve çalışmalar tamamlandıktan sonra Meclis gündemine alınmasına; Meclis’te yapılan açık oylama sonucu oybirliği ile karar verildi.

İMAR TADİLATI

Belediyemize ait 07.05.2018 tarih ve 2018/66 sayılı Meclis Kararı; Yalova İli, Altınova İlçesi,Hersek Mahallesinde, .. Parsel sayılı taşınmazın bulunduğu bölgede imar plan tadilatı yapılması ile ilgili konu hakkında komisyon çalışmalarının devamına ve çalışmalar tamamlandıktan sonra Meclis gündemine alınmasına; Meclis’te yapılan açık oylama sonucu oybirliği ile karar verildi.

2017 Yılı Kesin Hesabı

Belediyemize ait 07.05.2018 tarih ve 2018/ 67 sayılı Meclis Kararı; Belediyemiz Mali Hizmetler Müdürlüğü’nce hazırlanan 2017 Yılı Kesin Hesabı madde madde okundu ve Meclis’te yapılan açık oylama sonucu oybirliği ile kabul edildi.

Belediyemize ait 07.05.2018 tarih ve 2018/ 68 sayılı Meclis Kararı; Altınova Belediyesi Kuruluş Şenliklerinin, Osmanlı Devletinin 1302 yılında Hersek Köyünde Kuruluşunun ve Altınova Kültürler Buluşması programı için gerekli bütçenin ayrılarak programların yapılmasına; Meclis’te yapılan açık oylama sonucu oybirliği ile karar verildi.

Belediyemize ait 07.05.2018 tarih ve 2018/69 sayılı Meclis Kararı; Ramazan Ayında

İlçemizde ve mücavir alanlarımızda ramazan etkinlikleri ve iftar yemeklerinin verilmesi için gerekli bütçenin ayrılarak gerçekleştirilmesine; Meclis’te yapılan açık oylama sonucu oybirliği ile karar verildi.

Belediyemize ait 07.05.2018 tarih ve 2018/70 sayılı Meclis Kararı ; Belediyemiz tarafından düzenlenen Ulusal Satranç Turnuvasının yapılmasına ve dereceye giren yarışmacılara ve hakemlere ödül verilmesi için Belediyemiz bütçesinden ödenek ayrılmasına; Meclis’te yapılan açık oylama sonucu oybirliği ile karar verildi.

Belediyemize ait 07.05.2018 tarih ve 2018/71 sayılı Meclis Kararı ; Altınova İlçe içi yol yapımı ve Atatürk Caddesi Kentsel Tasarım Peyzaj Uygulama Yapım işinde kullanılmak üzere İller Bankası A.Ş. nden kredi kullanılmasına ; Meclis’te yapılan açık oylama sonucu oy birliği ile karar verildi.

Belediyemize ait 07.05.2018 tarih ve 2018/72 sayılı Meclis Kararı ; Hersek Lagünü Güney kıyısında Altınova Mal müdürlüğü tarafından, Kuş Gözlem Kulesi ve Botanik Bahçesi yapılmak üzere Belediyemize tahsis edilen tescil harici alanın, Belediyemize olan tahsisin kaldırılması ve yine aynı amaçla kullanılmak üzere Orman Su İşleri Yalova Şube Müdürlüğü’ne tahsisi için Altınova Mal Müdürlüğü’ne muvaffakat verilmesine; Meclis’te yapılan açık oylama sonucu oybirliği ile karar verildi.”


14.5.2018 12:43:07 _228