375 Sayılı Kanun Hükmünde Kararname ile Taşeron Sınavına Girmeyi Hak Kazananlar Listesi

Kamu Kurum ve Kuruluşlarında Personel Çalıştırılmasına Dayalı Hizmet Sözleşmeleri Kapsamında Çalıştırılmakta Olan İşçilerin Sürekli İşçi Kadrolarına veya

Kamu Kurum ve Kuruluşlarında Personel Çalıştırılmasına Dayalı Hizmet Sözleşmeleri Kapsamında Çalıştırılmakta Olan İşçilerin Sürekli İşçi Kadrolarına veya Mahalli İdare Şirketlerinde İşçi Statüsüne Geçirilmesine İlişkin 375 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin Geçici 23. ve 24. Maddelerinin Uygulanmasına Dair Usul ve Esaslar” tebliğine istinaden belirlenen kriterler dâhilinde yapılan ön inceleme ve esas inceleme sonucunda başvuruları kabul edilen kişilerin 20/03/2018 tarihinde Salı günü saat: 09:00 da Belediye Hizmet Binasında sözlü sınav yapılacaktır.
13.3.2018 15:02:13 _52