Ocak Meclisi tamamlandı

Altınova Belediye Meclisi 2018 Ocak ayı oturumları, Altınova Belediye Başkanı Dr. Metin Oral’ın başkanlığında tamamlandı.Altınova Belediye Meclisi’nin Ocak ayı oturumlarında gündem maddeleri ve komisyon raporları ele alındı.

KARARLAR OY BİRLİĞİYLE ALINDI

Altınova Belediye Başkanı Dr. Metin Oral’ın başkanlığında yapılan meclis toplantısı eksiksiz gerçekleştirildi. Meclis Üyeleri; Fevzi Arıcı, Hasan Karabacak, Birol Bayram, Bilal Ok, Mustafa Sarıgül, Ali Saruhan, Ali Koçal, Kenan Aykalkan ve Muharrem Akdemir gündem maddelerini ve komisyon raporları değerlendirilirken, kararların taamı oy birliğiyle alındı.

MECLİS TATİL YAPMAYACAK

Altınova Belediye Meclisi’nin 2018 yılı Ocak ayı olağan meclis karar özetleri şöyle:Belediyemize ait 02.01.2018 tarih ve 2018/01 sayılı Meclis Kararı ; Belediyemiz Meclis toplantılarının Belediye Meclis Çalışma Yönetmeliği’nin 6. Maddesine istinaden,           2018 yılında her ayın ilk iş gününde yapılmasına, tatil gününe rastlaması halinde ilk mesai gününde saat:14:00’de Belediye Başkanlık Makamı Odasında toplanılmasına; Meclis’te yapılan açık oylama sonucu oybirliği ile karar verildi.

Belediyemize ait 02.01.2018 tarih ve 2018/02 sayılı Meclis Kararı; 2018 Yılında Belediyemiz Meclis toplantısı tatilinin yapılmamasına; Meclis’te yapılan açık oylama sonucu oybirliği ile karar verildi.

OTO YIKAMAYA DÜZENLEME ÇALIŞMASI

Belediyemize ait 08.01.2018 tarih ve 2018/03 sayılı Meclis Kararı; Belediye

sınırları ve mücavir alanların içinde yapılacak Oto yıkama işyerlerine verilecek

ruhsatlar ile ilgili konu hakkında çalışmaların devamına ve çalışmalar tamamlandıktan sonra Meclis gündemine alınmasına; Meclis’te yapılan açık oylama sonucu oybirliği ile karar verildi.

ÖNAMLİ KARARLAR

Belediyemize ait 08.01.2018 tarih ve 2018/04 sayılı Meclis Kararı; 2018 Yılında sözleşmeli personelimizin çalıştırılmasına; Meclis’te yapılan açık oylama sonucu oybirliği ile karar verildi.

Belediyemize ait 08.01.2018 tarih ve 2018/05 sayılı Meclis Kararı; 2018 yılı Gelir Tarifelerinde yapılan güncellemelerin olduğu gibi kabulüne; Meclis’te yapılan açık oylama sonucu oyçokluğu ile kabul edildi.

Belediyemize ait 08.01.2018 tarih ve 2018/06 sayılı Meclis Kararı; Döngü çerçevesinde 2. Hat Talebinin ( Altınova-Karamürsel ) olduğu gibi kabulüne; Meclis’te yapılan açık oylama sonucu oybirliği ile karar verildi.

MİNİA KIBRIS’A DESTEK

Belediyemize ait 08.01.2018 tarih ve 2018/07 sayılı Meclis Kararı; Kardeş

Belediyemiz olan Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Tatlısı Belediyesi’ne ait Minia Kıbrıs

açık hava müzesinde “Kardeş Belediyeler” Bölümü oluşturulacağından, Kardeş Belediyemizin projesine destek verilmesine ve katılımlarımızın sağlanmasına; Meclis’te yapılan açık oylama sonucu oybirliği ile karar verildi.

TAKDİR KOMİSYONU

Belediyemize ait 08.01.2018 tarih ve 2018/ 08 sayılı Meclis Kararı; Takdir Komisyonlarınca 2017 Yılında 2018 Yılı için Takdir edilen asgari ölçüde arsa m2

birim değerleri, 2017 yılı için uygulanan birim değerlerinin yüzde ellisinden fazlasını aşması durumunda 2018 yılına ilişkin en fazla yüzde elli olarak alınmasına; Meclis’te yapılan açık oylama sonucu oybirliği ile karar verildi.

Belediyemize ait 08.01.2018 tarih ve 2018/ 09 sayılı Meclis Kararı; Belediyenin hissesi olan yerlerinin satışları için Takdir Komisyonu kurulmasına ve bu takdir komisyonu tarafından belirlenen bedeller üzerinden satışının yapılmasına; Meclis’te yapılan açık oylama sonucu oybirliği ile karar verildi.

Belediyemize ait 08.01.2018 tarih ve 2018/10 sayılı Meclis Kararı; Belediye İlçe

sınırlarında ve tersaneler bölgesinde 2018 Yılı işgal bedelleri belirlemek için

takdir komisyonu kurulmasına; Meclis’te yapılan açık oylama sonucu oybirliği ile karar verildi.

Belediyemize ait 08.01.2018 tarih ve 2018/11 sayılı Meclis Kararı; 2018 Yılı için Kıymet Takdir komisyonu kurulmasına ; Meclis’te yapılan açık oylama sonucu oybirliği ile karar verildi.”


18.1.2018 09:58:36 _945