Üye Olduğumuz Birlikler

Türkiye Belediyeler Birliği

Web : http://www.tbb.gov.tr/

Tarihi Kentler Birliği

Web : http://www.tarihikentlerbirligi.org/

Marmara Belediyeler Birliği

Web : http://www.marmara.gov.tr

Türk Dünyası Belediyeler Birliği

Web : http://www.tdbb.org.tr/tr/

Türkiye Sağlıklı Kentler Birliği

Web : http://www.skb.org.tr

YAKAB (Yalova Katı Atık Birliği)

Web : http://www.yakab.gov.tr

YATUB (Yalova Turizm Birliği)

Web :

YA-YAMÜB (Yalova Yangınla Mücadele Birliği)

Web :