Çevre Temizlik Vergisi

Belediye sınırları ile mücavir alanlar içinde bulunan binalar için, kullanılmaya başlandığı yıldan itibaren Çevre Temizlik Vergisine tabidir. Belediye tarafından su hizmeti verilen konutlar için su tüketim miktarı esas alınarak m3 başına belirlenen tarifeye göre Çevre Temizlik Vergisi alınmaktadır.

Diğer işyerleri ve mücavir alanlarda bulunan ve kullanılan binaların Çevre Temizlik Vergisi ise bildirim vererek yıllık olarak tahakkuk ettirilir.

Ödemeleri ise 2 eşit taksitte olup, 1.taksit Mart-Nisan ve Mayıs ayı, 2.taksit Kasım ayı sonuna kadardır.

Binaları kullanan mükellef değişiklikleri belediyeye bildirmeleri gerekmektedir.