Eğlence Vergisi

Belediye sınırları ve mücavir alan içinde yer alan eğlence işletmelerinin faaliyetlerine ilişkin bildirimlerini bir beyanname ile birlikte takip eden ayın 20. günü mesai saati sonuna kadar bildirmeleri ve aynı sürede ödemeleri gerekmektedir.