Haberleşme Vergisi

Bir ay içinde tahsil edilen miktarı, takip eden ayın sonuna kadar bir beyanname ile bildirir ve aynı sürede ödemeleri gerekmektedir.