Elektrik ve Havagazı Tüketim Vergisi

Elektrik ve Havagazını dağıtan kuruluşlar, tahsil ettikleri vergiyi, tahsil tarihini takip eden ayın 20. günü mesai saatine kadar belediyeye bir beyanname ile bildirmeye ve vergiyi de aynı sürede ödemeleri gerekmektedir.