Yangın Sigorta Vergisi

Sigorta şirketleri, bunların merkeze bağlı şubeleri ve acenteleri belediyemiz sınırları ile mücavir alanlarda bulunan menkul ve gayrimenkuller ile ilgili yaptırdıkları yangın sigorta poliçelerine ilişkin bilgileri, takip eden ayın 20.günü mesai saati sonuna kadar beyanname ile bildirmeye ve aynı sürede ödemeleri gerekmektedir.