Emlak Bildiriminde İstenecek Belgeler

1.Nüfus Cüzdan fotokopisi

2.Tapu Fotokopisi

3.Bina ise İskan Belgesi

4.Varisler adına ise Veraset İlamı (Mahkemeden Verilen)

5.Bildirimi yapan Tapu sahibi değilse (Vekilin Noterden Taktikli Vekaletnamesi)