Vatandaşların Dilekçelerinde İstenen Belgeler

1.T.C. Kimlik Numarası mutlaka yazılı olmalı

2.Adres açık ve net olarak yazılı olmalı

3.Telefon yazılı olmalı

4.İsim okunaklı şekilde yazılı olmalı

5.İmza mutlaka atılmalı