Müteahhit Kaydı için gereken evraklar

1- Nüfus Cüzdanı Fotokopisi
2- İmza Sirküsü
3- Gazete İlanı
4- Vergi Levhası Fotokopisi
5- Ticaret Odası Faaliyet Belgesi